054-801-8226

FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

שירות החזרי מס לשכירים- החזרי מס לשכירים :

החזרי מס לשכירים מוגש על ידי רואה חשבון אשר בקיא בתחום המיסוי יפעל למיקסום הטבות המס אשר מגיעים לעובד השכיר ע"פ החוק

ובכך יסייע להחזר מס מקסימאלי.


הגשת בקשה להחזרי מס באמצעות משרד רואה חשבון המבצע את כל הבירוקרטיה עבור הנישום, כולל בחינת המיסוי וקביעה האם יש

בסיס לבקשת ההחזר.

עלות שירות החזר מס על ידי רואה חשבון - משרדנו מבצע בדיקת זכאות להחזר מס ללא תשלום.

אנו גובים את שכר טרחתנו כאחוז מגובה החזר המס.הערה : ניתן להגיש בקשה להחזר מס 6 שנים אחורה. כלומר שעד ליום ה31 לדצמבר 2014, השנה האחרונה שבגינה ניתן להגיש בקשה

להחזר מס הינה שנת 2008.

בדוק זכאותך להחזר מס