054-801-8226

FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

 
הצגת הודעה בפורום עוסק פטור
RSS    חפש הודעות
תיאור הפורום   |   הודעת המנהל/ת   |   חוקי הפורום   |   בהנהלת: טולדנו רואה חשבון
 
חבות בביטוח לאומי   

מאת:  טולדנו רואה חשבון    Sep 18, 2016  ||  16:33


שלום רב

1. הכנסה לעניין תשלום דמי ביטוח
עפ"י סעיף 345 (ב))(1) לחוק הביטוח הלאומי, הכנסתו של עצמאי בשנה השוטפת תיקבע על פי השומה הסופית של ההכנסה לאותה שנה. עד לקבלת שומה לאותה שנה יחושבו דמי הביטוח על פי שומה של שנה קודמת לאחר שקידמנו אותה בהתאם, או לפי הצהרת המבוטח על הכנסתו לאותה שנה. לאחר קבלת שומה לאותה שנה יעשה חישוב ההפרשים.

למעשה ביטוח לאומי מקבל את השומה שמס הכנסה מוציא לאותה השנה ובהתאם לזה עושה חישוב הפרשים.
מכאן שחישוב המס למס הכנסה נעשה בחישוב שנתי וניתן לשלם מקדמות מס במהלך השנה.
מכאן שחישוב ביטוח לאומי יעשה בחישוב שנתי בהתקבל השומה ממס הכנסה וניתן גם לשלם מקדמות מס במהלך השנה.

קרא עוד:

עוסק פטור ביטוח לאומי

הוסף תגובה
  מסר לכותב/ת   קישור להודעה   הדפסה   שלח לחבר/ה
• 
איך התשלום לביטוח לאומי נמדד בעוסק   ralph747
  Sep 07, 2016 | 18:16
• 
חבות בביטוח לאומי    טולדנו רואה חשבון   > את/ה נמצא כאן
  Sep 18, 2016 | 16:33

מקרא:   ללא תוכן ° הודעה חדשה New Message
לחיצה על העיגול תוביל לפתיחת ההודעה בעמוד נפרד