FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

איתור פקיד שומה לפי מקום העסק - לאיזה פקיד שומה אני שייך

איתור פקיד שומה מס הכנסה לפי רשימת ישובים

רוצים לדעת לאיזה משרד פקיד שומה אתם שייכם? ניתן לברר זאת בקישור הבא, איתור פקיד שומה מס הכנסה לפי רשימת הישובים.

בבואכם לפתוח תיק במס הכנסה יש לברר לאיזה פקיד שומה אתם שייכם.

קביעת שיכות לפקיד השומה נקבעת בהתאם למיקום העסק ולא למקום המגורים שלכם.

יש להמציא חוזה שכירות של מקום העסק, קרא עוד על פתיחת תיק ברשויות המס.

תגיות : רואה חשבון בפתח תקווה , פתיחת עוסק פטור ,    פתיחת תיק במס הכנסה