FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

דיווח עובדים פלשתינאים המועסקים באזור

שימו לב מעסיקים אשר מעסיקים עובדים פלשתינאים בשטח ישראל ידווחו על כך באמצועת לשכת התעסוקה.

מעסיקים אשר מעסיקים עובדים פלשתינאים אשר עובדים בשטחי האזור או באתרים צבאים בשטחי האזור  ידווחו לפקיד שומה אוטונומיה.

שטחי האזור: הם לרוב שטחי התנחלויות ביהודה ושומרון. (צריך בדיקה)

השלבים לדיווח העסקת עובדים פלשתינאים בשטחי האזור :

1. יש לפתוח תיק ניכוים להעסקת עובדים פלשתינאים בשטחי האזור בפניה לפקיד שומה אוטומיה.

2. לאחר פתיחת התיק וקבלת מספר תיק ניכוים נדווח על העובדים למס הכנסה ולביטוח לאומי.

גם במקרה זה הדיווח בביטוח לאומי הוא שונה והתיק שיפתח בביטוח לאומי הוא תיק העסקת עובדים פלשתניאים.

לעובדים פלשתינאים המועסקים באזור מוענקים הניכוים הבאים :

* תושב 13,200 שח שנתי או 1,100 חודשי 

* אישה 2,200 שח או 183 שח לחודש

* כל ילד 2,200 שח שנתי בלי הגבלה על מספר הילדים, לחודש הניכוי הוא 183.4 ש"ח

שיעורי מדרגות המס החלים על עובדים פלשתנאים העובדים באזור שונים משיעור מדרגות המס החלים על עובדים ישראלים.

חישוב שיעור המס יעשה על ההכנסה החייבת במס, כלומר אחרי ניכוי הניכוים למעלה.

שיעורי מס מיוחדים החלים על עובדים פלשתינאים העובדים בשטחי האזור :

*. מ1 ש"ח ועד 44,000 ש"ח לשנה - שיעור מס של 8%

* מ44,001 ש"ח ועד 70,400 ש"ח בשנה שיעור מס של 12%

* כל שקל נוסף מעל 70,400 שנתי ימוסה ב16%

שיעור מדרגות חודשי :

* מ1 שקל עד 3,666.67 ש"ח - שיעור מס של 8%

* מ3,667 ש"ח ועד 5,866.67 ש"ח - שיעור מס של 12%

* כל שקל נוסף מעל 5,866.67 ימוסה בשיעור של 16%


(מס חברות 15%)משרדנו מפיק תלושי שכר לעובדים פלשתינאים העובדים באזור וכן מטפל בעסקים אשר מעסיקים עובדים פלשתמיאים.

כל האמור במאמר זה מהווה מסירת מידע בלבד ואינו מהווה ייעוץ כלשהו.
תגיות : רואה חשבון מומלץ בפתח תקווה