FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

שירות החזרי מס לשכירים- החזרי מס לשכירים :שכירים רבים אינם מודעים להחזרי המס המגיעים להם מרשות המיסים.

הנה מספר נתונים מוטעים אשר ציבור השכירים נוטה לחשוב:

1.ציבור השכירים טועה לחשוב שהחזר מס זה סכום קטן וזניח שלא שווה להתאמץ בשבילו.

2. הציבור אינו מודע לכך שדרישה להחזר מס אפשרית רק 6 שנים אחורה,

הרבה פעמים נוטים לומר "יום אחד נטפל בזה" וכך כספים שמגיעים לכם הולכים לאיבוד בשל התישנות.

3. נטיה מוטעת עוד יותר היא כי רשות המיסים תיידע אותנו על החזר המס המגיע לנו.


אנו מבצעים בדיקת החזר מס ללא עלות וגובים את שכר הטרחה כאחוז מגובה החזר המס שמתקבל ללקוח.

 לחץ למחשבון החזר מס 


בקשה להחזר מס לשכירים מוגש על ידי רואה חשבון אשר בקיא בתחום המיסוי ויפעל למיקסום הטבות המס אשר מגיעים לעובד השכיר

ע"פ החוק ובכך יסייע להחזר מס מקסימאלי.


משרדנו מחובר למערכת רשות המיסים ולמערכת ביטוח לאומי ובכך אנו שולפים את הנתונים של הנישום והמבוטח.

קבלת גמלאות קצבאות וכן נתוני שכר אצל מעסיקים אשר הנכם מתקשים לאתר את טפסי ריכוז השכר השנתים(106).הגשת בקשה להחזרי מס באמצעות משרד רואה חשבון המבצע את כל הבירוקרטיה עבור הנישום, כולל בחינת המיסוי וקביעה האם יש

בסיס לבקשת ההחזר.

עלות שירות החזר מס על ידי רואה חשבון - משרדנו מבצע בדיקת זכאות להחזר מס ללא תשלום.

אנו גובים את שכר טרחתנו כאחוז מגובה החזר המס.

 

תגיות:  רואה חשבון פ"ת