FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

 קיבלתם טופס 5329 הצהרה על מקורות הכנסה? אתם בכלל שכירים ? מה פתאום שלחו לכם?

מומלץ לקבל סיוע מקצועי במילוי טופס ההצהרה על מקורת ההכנסה,

רואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנו 054-801-8226


הנה ההסבר: 

מחלקת המודעין ברשות המיסים שלחה בתקופה האחרונה עשרות אלפי דרישות ליחדים למילוי דוח פרטים אישים והצהרה על

מקורות ההכנסה בארץ ובחו"ל.(טופס 5329)
 
בעקבות נתונים שבידי מס הכנסה, התעורר הצורך בבדיקה האם אותם אזרחים ייתכן וחייבים בדיווח על הכנסותיהם ובהגשת

דוח שנתי למס הכנסה.

הדרישות נשלחות לאזרחים שלא הגישו דוחות למס הכנסה למרות שאינם חייבים בהגשת דוחות או שלא הגישו דיווח מקוצר בגין

הכנסות משכר דירה.

ראה גם: 

מדריך מיסוי הכנסות משכר דירה

  
 
אזרחים אשר מתעלמים מהדרישה לטופס 5329, ישלח להם דרישה שניה.  

אי הגשת טופס 5329 מהווה עבירה פלילית  שדינה מאסר.

(קרא כתבה על נגר בחולון שלא השיב לטופס 5329.)
 
הצהרה על מקורות הכנסה אשר לא דווחו למס הכנסה חושף את המדווחים להליך פלילי.

כמו כן השמטת פרטים בטופס 5329 מהווה עבירה פלילית של דיווח כוזב והשמטת הכנסות.
 
 
במידה ומתברר שלאור הנתונים שאתם מדווחים בטופס 5329 הייתם חייבים בהגשת דוח שנתי מאפשרים לאזרחים במקביל

למשלוח הטופס למחלקת המודעין להגיש דוחות שנתיים החל משנת המס 2007.
 
בסמכות פקיד השומה לתת הקלות בקנסות בגין הגשת הדוחות באיחור בהתאם למקרים המתאימים.
 
מומלץ לפנות ליעוץ מתאים.
 
פרטים טכנים במילוי טופס 5329:

כותרת דוח פרטים אישים והצהרה על מקורות ההכנסה.

יש למלא על פי ההוראות המתאימות לך כשכיר ואין למלא את השדות המתאימות לעצמאי.

דגשים :

שים לב לאותיות הקטנות למטה בטופס!

(1) במידה ואתה פרוד ואינך מנהל משק בית משותף יש לצרף הצהרה בדבר נישואים החיים בנפרד

בטופס 4440.

(2) יש לקבוע מי יהיה בן הזוג הרשום ,אתה או אישתך וזה אומר שעל בן הזוג הרשום מוטלת האחריות על ההתנהלות מול פקיד

השומה.

(3) יש לצרף טופס 4435 וחתימת שני בני הזוג.

(4) עליך לצרף טופסי 106 של שני בני הזוג וטופס 857 לשתי שנות המס האחרונות.במידה ואתה זקוק לסיוע במילוי טופס 5329 הצהרה על מקורות ההכנסה, צור קשר עם משרד רואה חשבון

בפתח תקווה יניב טולדנו, בטלפון    054-801-8226
 

 

טופס 5329 -הצהרה על מקורות ההכנסה

טופס 5329 הצהרה על מקורות הכנסה

הטופס 5329 הצהרה על מקורות הכנסה שנשלח אליכם הביתה מעט שונה ולכן יש לשים לב לכך שפקיד השומה לא יפתח לכם תיק במס הכנסה
 כאשר אתם לא חייבים בדיווח.