איך מגישים דוח מתקן למס הכנסה?

מי חייב להגיש דוח שנתי ?

במידה ואתה מנהל תיק עצמאי ברשות המיסים תדרש להגיש דוח שנתי ולדווח על הכנסותיך. הדיווח נעשה בטופס 1301 ועליו לכלול נתונים על כלל הכנסותיך מכל המקורות שברשותך. במידה ואתה נשוי תדרש לצרף בדוח נתונים על הכנסתך של אישתך.

את הדוח השנתי יש לדווח באופן מקוון (באינטרנט) ובנוסף יש להגיש את הדוח בפקיד השומה שאליו אתה שייך.

מה קורה אחרי שמגישים דוח שנתי ?

לאחר הגשת הדוח תקבל שומה הביתה על פי הנתונים שהגשת. 
קורה לא מעט שהנתונים אשר נקלטו אינם תואמים את הנתונים שדיווחת או ששגית בנתונים שמסרת וברצונך לתקן את הדוח השנתי.

האם אפשר לתקן דוח שנתי ? באילו נסיבות יאפשרו תיקון דוח ?

רשויות המס מאפשרות להגיש דוח מתקן בנסיבות מסוימות.
הסעיף בפקודת מס הכנסה העוסק בעניין הינו סעיף 145 לפקודה.
פקיד השומה רשאי תוך 4 שנים מתום שנת המס שבה נמסר הדוח לבדוק אותו ולעשות אחת מאלה:

1. לאשר את השומה העצמית.

2.לקבוע לפי מיטב שפיטתו את סכום הכנסות של הנישום את הניכוים הקיזוזים והפטורים המותרים על פי כל דין ואת המס שהוא חייב בו אם יש לו יסוד להניח שהדוח אינו נכון.

פקיד השומה רשאי ביזמתו או על פי בקשת הנישום, תוך שנה מתום התקופה האמורה לתקן כל טעות שנפלה בחישוב הניכויים הזיכוים או הפטורים בשומה

אם שוכנע שמדובר בטעות חשבונית.

לא ניתן לתקן דוח לאחר שלוש שנים מתום שנת המס שבה הוגש הדוח  כלומר לאחר תקופה זו השומה הופכת לסופית.

האם אפשר לתקן דוח ברגע שהחל דיון או חקירה בדוח של נישום.?


במידה ואנו מבקשים לתקן דוח לפני שהחלו דיון  או חקירה בדוח לרוב לא תהיה בעיה לתקן את הדוח. הסיבה לכך הינה לא לאפשר לנישום לטעון לתיקון תמים של הדוח כאשר למעשה ייתכן והעלים הכנסות וכעת טוען כי נפלה טעות.

האם אפשר לפתוח שומה בהסכמה שנחתמה עם פקיד השומה?

במידה וחתמתם שומה בהסכמה עם פקיד השומה רצוי להוסיף סעיף בהסכם המאפשר לנישום לפתוח את ההסכם תוך זמן סביר.

לעיתים מתגלים נתונים נוספים או החלטות שונות מהותית במקרים אשר דומים לשל הנישום אשר אילו ידע אותם לא היה חותם על ההסכם עם פקיד השומה. 

במידה ולא הוספנו סעיף המאפשר לפתוח את ההסכם עם פקיד השומה, לא יתאפשר לנו לפתוח את השומה בהסכמה.
 

איך מגישים דוח מתקן למס הכנסה? 

יש לעבור על השומה שהתקבלה ולהשוות אותה לשומה שדיווחת. 
כעת שעלית על הטעות המדווחת, יש לכתוב מכתב לפקיד השומה ולהסביר את הטעות ולבקש לתקן בדוח את הנתונים השגויים. יש לצרף את המסמכים הרלוונטים ובמידה והטעות הינה מיסודה אף להגיש דוח שנתי מחדש בצרוף מכתב ואף לבקש לשדר מחדש את הדוח באינטרנט.

משרדנו מתמחה בטיפול בעסקים קטנים, כל דוח אשר מוגש נבדק בקפידה ומשודר למערכת רשות המיסים באמצעות מסוף המייצגים. שומה עצמית אשר מתקבלת לאחר שידור הדוח נבדקת על ידנו, כך שהסבירות לטעות קטנה בצורה משמעותית.

י.טולדנו רואה חשבון לעסקים קטנים 054-8018226
תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ? אישור עוסק פטור דוח שנתי לעוסק פטור הוצאות מותרות בניכוי המדריך המקיף עוסק פטור המדריך לעוסק הפטור הקמת שותפות במס הכנסה הקמת שותפות במע"מ זכויות עובדים חישוב הצמדה למדד תשומות הבנייה חישובי הצמדה למדד תשומות הבניה להב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל מדד המחירים לצרכן וויקפדיה מדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיה מדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016 מדריך ביטוח לאומי מדריך מס על השכרת דירה מדריך מס על השכרת דירה בישראל מיסוי הכנסות משכר דירה מס דירת מגורים לתושב חוץ מס על השכרת דירה מעוסק פטור לעוסק מורשה משרד רואה חשבון בפתח תקווה עוסק מורשה עסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיה פקודת השותפויות פתיחת עוסק מורשה פתיחת עוסק פטור פתיחת תיק שותפים קרן השתלמות לעצמאי רו"ח בפתח תקווה רואה חשבון רואה חשבון במרכז רואה חשבון בפ"ת רואה חשבון בפתח תקווה רואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנו רואה חשבון לעסקים קטנים ובינוניים רואה חשבון מומלץ בפתח תקווה רואה חשבון פ"ת רואה חשבון פתח תקווה רשות התאגידים-רישום שותפות שותפות- ויקפדיה שותפות מוגבלת -ויקיפדיה שיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017 שירות של תיאום מס

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם