איך עושים תיאום מס?

במידה ואתם מבצעים תיאום מס עליכם להיות מודעים לכך שיש סיכוי רב שתהיו זכאים להחזר מס בסוף השנה. משרדנו מבצע בדיקת החזר מס ללא תשלום, ושכר הטרחה נגבה כאחוז מגובה החזר המס.

למה צריך לעשות תיאום מס?

מכיוון שמס הכנסה מחושב ומשולם בגין כל מקורות ההכנסה שיש לך, יש לקחת בחשבון בתלוש השכר המשולם לך הכנסות ממקורות אחרים (עבודה נוספת) כך שהמס שינוכה לך יקח בחשבון הכנסות נוספות באם קיימות.

הצהרה על עבודה במקום עבודה נוסף מתבצע בטופס 101 אשר ממולא על ידי העובד. במידה והצהרת בטופס 101 בחלק ה' שיש לך מקורות הכנסה נוספים תצטרך לבצע תיאום מס, אחרת המעסיק יאלץ לנכות לך את המס המקסימלי.

האם אפשר לא להצהיר שאנו עובדים במקום עבודה נוסף ולהתחמק מתיאום המס?

אי הצהרת פרטים מדויקים בטופס 101 או השמטת פרטים ואי דיווח על הכנסות ממקום עבודה נוסף מהווה עבירה פלילית.

מס הכנסה יכול ויעלה על זה וישלח לך דרישה להגיש דוח שנתי ולדווח על הכנסותיך. בנוסף אתה מסתכן בהליך פלילי או בקנסות שיכולים לחול עליך.

באיזה מקרים יש לבצע תיאום מס?

1.במידה ואתה עובד ב2 מקומות עבודה אצל 2 מעסיקים תצטרך לבצע תיאום מס.

2. במידה ועבדת בחלק מהשנה תוכל לבצע תיאום מס כך שחישוב המס שלך יבוצע תוך התחשבות בעבודה חלקית במהלך השנה.

3.גמלאים שיש להם משכורת בנוסף לפנסיה.

מי שיש לו הכנסה מעסק אינו צריך לבצע תיאום מס – היות והוא יכול לשלם מקדמות מס ובכל מקרה מדווח על כלל הכנסותיו במסגרת הדוח השנתי.

איך עושים תיאום מס לבד?

1. ניתן להכנס ליישום באינטרנט – יש להכין מספרי תיק ניכוים של כל אחד מהמעסיקים ואז אנחנו בעצם מצהירים על הכנסה משוערת מכל אחד מהמעסיקים ובסוף התהליך

המערכת תפיק לנו אישור לכל אחד מהמעסיקים.

מקרים בהם לא ניתן להפיק תיאום מס דרך האינטרנט:

*במידה והכנסתך משכר עולה על על 297,180 ש"ח לשנה מכל המעסיקים לא תוכל לבצע תיאום מס דרך האינטרנט.
* במידה והגעת לגיל פרישה (הגעת לגיל פרישה לפני שנת 2012) ואתה חייב במס בגין כלל הכנסותיך לא תוכל לבצע תיאום דרך האינטרנט.
* במידה ועשית כבר תיאום מס השנה לא תוכל לבצע זאת באמצעות האינטרנט.

2. תיאום מס אצל פקיד השומה- מילוי טופס 116 והגעה לפקיד השומה שאליו אתה שייך. (לאיזה פקיד שומה אני שייך)

3.תיאום מס על יד מייצג רואה חשבון על ידי מילוי טופס 117 ושליחתו לפקיד השומה.

תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ?אישור עוסק מורשהאישור עוסק פטורדוח שנתי לעוסק פטורהוצאות מותרות בניכויהמדריך המקיף עוסק פטורהמדריך לעוסק הפטורהנהלת חשבונות לרופאיםהצהרת הוןזכויות עובדיםטלפון פקיד שומה טבריהטלפון פקיד שומה ת"אטפסים לעוסק פטורלהב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראלמדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיהמדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016מדריך ביטוח לאומימדריך מס על השכרת דירהמדריך מס על השכרת דירה בישראלמס על השכרת דירהמעוסק פטור לעוסק מורשהמשרד רואה חשבון בפתח תקווהסגירת תיק מס הכנסהסגירת תיק מע"מעוסק זעירעוסק מורשהעוסק פטורעוסק פטור- ויקיפדיהעוסק פטור מע"מעסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיהפקודת השותפויותפתיחת עוסק מורשהפתיחת עוסק פטורפתיחת תיק שותפיםקרן השתלמות לעצמאירואה חשבוןרואה חשבון בפ"תרואה חשבון בפתח תקווהרואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנורואה חשבון לעסקים קטנים ובינונייםרואה חשבון מומלץ בפתח תקווהרואה חשבון פ"תרואה חשבון פתח תקווהרופא ויקפדיהשיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם