אישור ניהול ספרים עוסק פטור

מה זה אישור ניהול ספרים?

אישור ניהול ספרים זהו אישור שאתה מנהל את ספרי הנהלת החשבונות על פי חוק נדרש בדרך כלל על ידי גופים גדולים. הסבר מפורט יותר הינו – אישור ניהול ספרים זהו אישור דיווח על פי חוק עסקאות גופים ציבורים (אכיפת ניהול חשבונות) שלמיטב ידיעת פקיד השומה הנישום מנהל את פנקסי החשבונות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף התשל"ו 1975 נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאותיו שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף. שים לב שאישור זה אינו מהווה אסמכתא לענין קבילות פנקסי החשבונות, אין בו כדי לחייב בצורה כלשהי בפני ועדת ערר או בפני בית המשפט ואין הוא קובע עמדה ביחס לתקינותם של הדוחות, מועדי הגשתם או נכונות הסכומים ששולמו על פיהם.

איך משיגים אישור ניהול ספרים?

ניתן להגיש בקשה לאישור ניהול ספרים לפקיד השומה בטופס אישור ניהול ספרים.
יש למלא את הטופס על כל פרטיו. לאחר מכן תוכל להכנס לאתר רשות המיסים בקישור בדיקת אישור ניהול ספרים
ולבדוק האם פקיד השומה אישר לך אישור ניהול ספרים.
להלן מצורף צילום מסך מתוך אתר האינטרנט של רשות המיסים לאחר שהתקבל ללקוח שלנו אישור ניהול ספרים שימו לב – שמופיע אישור תחת רובריקה של "אישור ניהול ספרים" מסומן בעיגול.
אישור ניהול ספרים
תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ?אישור עוסק מורשהאישור עוסק פטורדוח שנתי לעוסק פטורהוצאות מותרות בניכויהמדריך המקיף עוסק פטורהמדריך לעוסק הפטורהנהלת חשבונות לרופאיםהצהרת הוןזכויות עובדיםטלפון פקיד שומה טבריהטלפון פקיד שומה ת"אטפסים לעוסק פטורלהב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראלמדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיהמדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016מדריך ביטוח לאומימדריך מס על השכרת דירהמדריך מס על השכרת דירה בישראלמס על השכרת דירהמעוסק פטור לעוסק מורשהמשרד רואה חשבון בפתח תקווהסגירת תיק מס הכנסהסגירת תיק מע"מעוסק זעירעוסק מורשהעוסק פטורעוסק פטור- ויקיפדיהעוסק פטור מע"מעסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיהפקודת השותפויותפתיחת עוסק מורשהפתיחת עוסק פטורפתיחת תיק שותפיםקרן השתלמות לעצמאירואה חשבוןרואה חשבון בפ"תרואה חשבון בפתח תקווהרואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנורואה חשבון לעסקים קטנים ובינונייםרואה חשבון מומלץ בפתח תקווהרואה חשבון פ"תרואה חשבון פתח תקווהרופא ויקפדיהשיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב google
שיתוף ב whatsapp