אישור ניהול ספרים עוסק פטור

מה זה אישור ניהול ספרים?

אישור ניהול ספרים זהו  אישור שאתה מנהל את ספרי הנהלת החשבונות על פי חוק כנדרש בדרך כלל על ידי גופים גדולים. הסבר מפורט יותר הינו – אישור ניהול ספרים זהו אישור דיווח על פי חוק עסקאות גופים ציבורים (אכיפת ניהול חשבונות)  שלמיטב ידיעת פקיד השומה הנישום מנהל את פנקסי החשבונות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף התשל"ו 1975 נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאותיו שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף. שים לב שאישור זה אינו מהווה אסמכתא לענין קבילות פנקסי החשבונות, אין  בו כדי לחייב בצורה כלשהי בפני ועדת ערר או בפני בית המשפט ואין הוא קובע עמדה ביחס לתקינותם של הדוחות, מועדי הגשתם או נכונות הסכומים ששולמו על פיהם.

איך משיגים אישור ניהול ספרים?

ניתן להגיש בקשה לאישור ניהול ספרים לפקיד השומה בטופס אישור ניהול ספרים.
יש למלא את הטופס על כל פרטיו. לאחר מכן תוכל להכנס לאתר רשות המיסים בקישור בדיקת אישור ניהול ספרים
ולבדוק האם פקיד השומה אישר לך אישור ניהול ספרים.
להלן מצורף צילום מסך מתוך אתר האינטרנט של רשות המיסים  לאחר שהתקבל ללקוח שלנו אישור ניהול ספרים שימו לב – שמופיע אישור תחת לשונית של "אישור ניהול ספרים" מסומן בעיגול.
אישור ניהול ספרים
תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ? אישור עוסק פטור דוח שנתי לעוסק פטור הוצאות מותרות בניכוי המדריך המקיף עוסק פטור המדריך לעוסק הפטור הקמת שותפות במס הכנסה הקמת שותפות במע"מ זכויות עובדים חישוב הצמדה למדד תשומות הבנייה חישובי הצמדה למדד תשומות הבניה להב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל מדד המחירים לצרכן וויקפדיה מדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיה מדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016 מדריך ביטוח לאומי מדריך מס על השכרת דירה מדריך מס על השכרת דירה בישראל מיסוי הכנסות משכר דירה מס דירת מגורים לתושב חוץ מס על השכרת דירה מעוסק פטור לעוסק מורשה משרד רואה חשבון בפתח תקווה עוסק מורשה עסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיה פקודת השותפויות פתיחת עוסק מורשה פתיחת עוסק פטור פתיחת תיק שותפים קרן השתלמות לעצמאי רו"ח בפתח תקווה רואה חשבון רואה חשבון במרכז רואה חשבון בפ"ת רואה חשבון בפתח תקווה רואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנו רואה חשבון לעסקים קטנים ובינוניים רואה חשבון מומלץ בפתח תקווה רואה חשבון פ"ת רואה חשבון פתח תקווה רשות התאגידים-רישום שותפות שותפות- ויקפדיה שותפות מוגבלת -ויקיפדיה שיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017 שירות של תיאום מס

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם