דו"ח שנתי לעוסק פטור

דוח שנתי לעוסק פטור :
עוסק פטור נקרא כך לצורכי מס ערך מוסף והפטור בעצם פוטר אותו מגביית מע"מ מלקוחותיו. קרא עוד עוסק פטור מע"מ. מס הכנסה אינו מבחין בין עוסק פטור לעוסק מורשה ובעיני מס הכנסה גם עוסק פטור וגם עוסק מורשה הינם נישומים לכל דבר ועניין.

הרבה עוסקים פטורים טועים לחשוב שבגלל שהם עוסקים פטורים הם אינם חייבים בתשלום מס על הכנסתם.
דוח שנתי לעוסק פטור מוגש בגין שנת מס אשר מתחילה ב1 בינואר ומסתימת ב31 לדצמבר וזו התקופה שעליה יש להגיש את הדוח השנתי. בדוח השנתי לעוסק פטור יש לדווח על כלל ההכנסות מכל המקורות.

האם עוסק פטור מחויב בהגשת דוח שנתי ?
לפי פקודת מס הכנסה סעיף 131 עוסק פטור מחוייב בהגשת דוח שנתי על הכנסתו.

המשמעות של הגשת דוח שנתי לעוסק פטור?
הדוח השנתי לעוסק הפטור שמוגש למעשה גוזר את סכום חבות המס שנשלם על ההכנסה שלנו בשנה הנדונה. לאחר קליטת הדוח השנתי לעוסק פטור במשרד השומה ישלח לנישום הודעת שומה הכוללת את חישוב המס המגיע על פי הנתונים שהוגשו בדוח. הדוח השנתי לעוסק פטור המוגש ייחשב לשומה עצמית, שומה זו תחשב כקביעת הכנסה לאותה שנה כל עוד לא קבע פקיד השומה שומה אחרת.

השלכות הדיווח בדוח השנתי לעוסק פטור -בדיקת דוח שנתי לעוסק פטור על ידי פקיד שומה
פקיד שומה רשאי, תוך 3 שנים מתום שנת המס שנמסר בה הדוח (השומה העצמית) לבדוק אותו ולאשרו או לקבוע את ההכנסה לפי מיטב שפיטתו וזאת, אם יש לו טעמים סבירים להניח כי הדוח אינו נכון. באישור המנהל ניתן להאריך את התקופה הנ"ל ל-4 שנים מתום שנת המס שבה הוגש הדוח.
אם המס המגיע, על פי קביעת פקיד השומה יהיה גבוה ב-50% לפחות מהמס על פי הדוח (הפרש הנקרא "גרעון") ופקיד השומה מצא שזה תוצאה של מחדל, יוטל על הנישום "קנס גרעון" בשיעור של 15% מסכום הגרעון.

מועד הגשת דוח שנתי לעוסק פטור
דוח שנתי לעוסק הפטור יש להגיש עד ליום 30 באפריל בשנה העוקבת בגין דוח שנה קודמת.
יחיד החייב בהגשת דוח מקוון יגיש את הדוח השנתי לעוסק הפטור עד ליום 31 למאי בשנה העוקבת. מייצגי נישומים כגון רואה חשבון אשר רשומים ב"מרשם המייצגים" של רשות המיסים מקבלים אורכות מרוכזות להגשת הדוחות של לקוחותיהם במועדים שונים וכך יכולים להגיש את הדוחות במועד מאוחר יותר בעבור לקוחותיהם.

אי הגשת דוח שנתי לעוסק פטור
אי הגשת דוח שנתי במועד ללא אישור פקיד השומה גורר הטלת קנסות או נוסף על כך ניתן להגיש נגד הנישום כתב אישום לבית המשפט, שכן אי הגשת דוח במועד היא עברה על החוק שדינה מאסר שנה או קנס או שני העונשים כאחד.

איך מכינים דוח שנתי לעוסק פטור
דוח שנתי לעוסק פטור מוגש על גבי טופס 1301.
טופס זה מורכב ממספר חלקים, כגון פרטים כללים, פרטים אישים, פרוט הכנסות מיגעה אישית בשיעורי מס רגילים ועוד חלקים רבים. מילוי הדוח מצריך ידע מקצועי נרחב של איש מקצוע.
הגשת הדוח השנתי גוזרת את חבות המס שאותה תשלמו ומכאן חשיבות מילוי הדוח השנתי בדיקנות ובמקצועיות. מילוי הדוח על ידי רואה חשבון מיומן יביא בחשבון את ניצול הטבות המיסוי המגיעות על פי החוק. יש דרכים להערך לקראת סוף שנת מס אשר יכולים להקטין את חבות מס ההכנסה שנשלם על הכנסתנו.

קרא עוד : קרנות השתלמות וקופות גמל

משרדנו מציע עזרה במילוי דוח שנתי לעוסק פטור, חייג עכשיו
לרואה חשבון פתח תקווה י.טולדנו 054-8018226

תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ?אישור עוסק מורשהאישור עוסק פטורדוח שנתי לעוסק פטורהוצאות מותרות בניכויהמדריך המקיף עוסק פטורהמדריך לעוסק הפטורהנהלת חשבונות לרופאיםהצהרת הוןזכויות עובדיםטלפון פקיד שומה טבריהטלפון פקיד שומה ת"אטפסים לעוסק פטורלהב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראלמדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיהמדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016מדריך ביטוח לאומימדריך מס על השכרת דירהמדריך מס על השכרת דירה בישראלמס על השכרת דירהמעוסק פטור לעוסק מורשהמשרד רואה חשבון בפתח תקווהסגירת תיק מס הכנסהסגירת תיק מע"מעוסק זעירעוסק מורשהעוסק פטורעוסק פטור- ויקיפדיהעוסק פטור מע"מעסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיהפקודת השותפויותפתיחת עוסק מורשהפתיחת עוסק פטורפתיחת תיק שותפיםקרן השתלמות לעצמאירואה חשבוןרואה חשבון בפ"תרואה חשבון בפתח תקווהרואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנורואה חשבון לעסקים קטנים ובינונייםרואה חשבון מומלץ בפתח תקווהרואה חשבון פ"תרואה חשבון פתח תקווהרופא ויקפדיהשיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב google
שיתוף ב whatsapp