דו"ח שנתי לעוסק פטור

דוח שנתי לעוסק פטור : 

האם עוסק פטור חייב בהגשת דוח שנתי ?
לפי פקודת מס הכנסה סעיף 131 עוסק פטור חייב בהגשת דוח שנתי על הכנסתו.
עוסק פטור אינו פטור ממס הכנסה וחייב בהגשת דוח שנתי ככל בעל עסק עצמאי שמנהל תיק ברשות המיסים.  על כן יש לדאוג להגיש דוח שנתי לעוסק פטור במועדים שנקבעו על ידי רשות המיסים.

הרבה עוסקים פטורים טועים לחשוב שבגלל שהם עוסקים פטורים הם אינם חייבים בתשלום מס על הכנסתם.
שימו לב שמי שהינו שכיר וגם עצמאי, תשלום המס יחושב על ההכנסה כעצמאי לאחר שנקלח בחשבון ההכנסה כשכיר. 

מה המשמעות של הגשת דוח שנתי לעוסק פטור?
הדוח השנתי לעוסק הפטור שמוגש למעשה קובע את סכום חבות המס שנשלם על ההכנסה שלנו בשנה שבה היה לנו הכנסות כעוסק פטור. לאחר קליטת הדוח השנתי לעוסק פטור במשרד השומה ישלח לנישום הודעת שומה הכוללת את חישוב המס המגיע על פי הנתונים שהוגשו בדוח. הדוח השנתי לעוסק פטור המוגש ייחשב לשומה עצמית, שומה זו תחשב כקביעת הכנסה לאותה שנה כל עוד לא קבע פקיד השומה שומה אחרת.

השלכות הדיווח בדוח השנתי לעוסק פטור -בדיקת דוח שנתי לעוסק פטור על ידי פקיד שומה 
פקיד שומה רשאי, תוך 3 שנים מתום שנת המס שנמסר בה הדוח (השומה העצמית) לבדוק אותו ולאשרו או לקבוע את ההכנסה לפי מיטב שפיטתו וזאת, אם יש לו סיבות סבירות להניח כי הדוח אינו נכון. באישור מנהל ניתן להאריך את התקופה הנ"ל ל-4 שנים מתום שנת המס שבה הוגש הדוח.
אם המס המגיע, על פי קביעת פקיד השומה יהיה גבוה ב-50% לפחות מהמס על פי הדוח (הפרש הנקרא "גרעון") ופקיד השומה מצא שזה תוצאה של מחדל, יוטל על הנישום "קנס גרעון"  בשיעור של 15% מסכום הגרעון. 

מהו מועד הגשת הדוח השנתי לעוסק פטור?
דוח שנתי  לעוסק הפטור יש להגיש עד ליום 30 באפריל בשנה העוקבת בגין דוח שנה קודמת. לעיתים מתקבלות אורכות בהגשה בשנים מסוימות וניתן להגיש גם עד ה30 במאי.
יחיד החייב בהגשת דוח מקוון יגיש את הדוח השנתי לעוסק הפטור עד ליום 31 למאי בשנה העוקבת. מייצגי עוסק פטור כגון רואה חשבון  אשר רשומים כמיצגים של רשות המיסים מקבלים אורכות מרוכזות להגשת הדוחות של לקוחותיהם במועדים שונים וכך יכולים להגיש את הדוחות במועד מאוחר יותר בעבור הלקוח.

מה קורה אם לא מגישים דוח שנתי ? מה עושים אם הגשתי דוח שנתי באיחור?

אי הגשת דוח שנתי לפי המועד שנקבע ללא אישור פקיד השומה גורר חיוב בקנסות או נוסף על כך ניתן להגיש נגד הנישום כתב אישום לבית המשפט, שכן אי הגשת דוח במועד היא עברה על החוק שדינה מאסר שנה או קנס או שני העונשים כאחד. 
במידה וקיבלת  עיצום כספי בגין איחור בהגשת דוח שנתי ניתן לטפל בכך ולהפחית ואף לבטל את הקנסות והעיצום הכספי, מומלץ לקבל ייעוץ מתאים.

איך מכינים דוח שנתי לעוסק פטור?
בדוח השנתי יש להכליל את כל ההכנסות מכל המקורות שהיו לך בשנת המס.
במידה והיית שכיר וגם עצמאי אזי יש להכניס את הכנסותיך כשכיר וכעצמאי.
אם יש לך הכנסות משוק ההון, הכנסות מחו"ל או כל הכנסה אחרת עליך להכליל בדוח את הכנסות אלו.  במידה ואתה נשוי תצטרך לכלול בדוח את ההכנסות של בת זוגתך.
מס הכנסה רואה בני זוג נשואים כיחידה כלכלית אחת ולכן יש לכלול גם את נתוני האישה בדוח השנתי.
דוח שנתי לעוסק פטור מוגש על גבי טופס 1301.
טופס זה מורכב ממספר חלקים, כגון פרטים כללים, פרטים אישים, פרוט הכנסות מיגעה אישית בשיעורי מס רגילים ועוד חלקים רבים. מילוי הדוח מצריך ידע מקצועי רחב של רואה חשבון.
הגשת הדוח השנתי קובעת את חבות המס שאותה תשלמו ומכאן חשיבות מילוי הדוח השנתי בדייקנות ובמקצועיות. מילוי הדוח על ידי רואה חשבון מנוסה יביא בחשבון את ניצול הטבות המיסוי המגיעות על פי החוק. יש דרכים להיערך לקראת סוף שנת מס אשר יכולים להקטין את חבות מס ההכנסה שנשלם על הכנסתנו. 

למדו על דרכים לשלם מס פחות קראו גם  : קרנות השתלמות וקופות גמל

משרדנו מציע סיוע במילוי דוח שנתי לעוסק פטור, חייג עכשיו
לרואה חשבון פתח תקווה י.טולדנו 073-2549512

 
תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ? אישור עוסק פטור דוח שנתי לעוסק פטור הוצאות מותרות בניכוי המדריך המקיף עוסק פטור המדריך לעוסק הפטור הקמת שותפות במס הכנסה הקמת שותפות במע"מ זכויות עובדים חישוב הצמדה למדד תשומות הבנייה חישובי הצמדה למדד תשומות הבניה להב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל מדד המחירים לצרכן וויקפדיה מדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיה מדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016 מדריך ביטוח לאומי מדריך מס על השכרת דירה מדריך מס על השכרת דירה בישראל מיסוי הכנסות משכר דירה מס דירת מגורים לתושב חוץ מס על השכרת דירה מעוסק פטור לעוסק מורשה משרד רואה חשבון בפתח תקווה עוסק מורשה עסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיה פקודת השותפויות פתיחת עוסק מורשה פתיחת עוסק פטור פתיחת תיק שותפים קרן השתלמות לעצמאי רו"ח בפתח תקווה רואה חשבון רואה חשבון במרכז רואה חשבון בפ"ת רואה חשבון בפתח תקווה רואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנו רואה חשבון לעסקים קטנים ובינוניים רואה חשבון מומלץ בפתח תקווה רואה חשבון פ"ת רואה חשבון פתח תקווה רשות התאגידים-רישום שותפות שותפות- ויקפדיה שותפות מוגבלת -ויקיפדיה שיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017 שירות של תיאום מס

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם