דיווח הכנסות שכר דירה למגורים

 

להלן חובות הדיווח במסלולי המיסוי השונים:

1. מסלול הפטור – במידה והכנסת דמי השכירות אינה עולה על תקרת הפטור החודשית אין חובת דיווח אך במידה ועברתם את תקרת הפטור קיימת חובת דיווח. חיזוק בתקנת מס הכנסה על אי חובת דיווח כאשר הכנסת שכר הדירה ממגורים אינה עולה על תקרת הפטור. על פי תקנות מס הכנסה סעיף 2 (א) יחיד תושב ישראל שכל הכנסתו בשנת המס היתה הכנסה ממשכורת או הכנסה נוספת או צירוף של כולן או חלקן יהא פטור מדיווח שנתי לפי סעיף 131 לפקודה.

להלן נוסח התקנה הרלוונטי :
סעיף 2 (א)  " יחיד תושב ישראל שכל הכנסתו בשנת המס היתה הכנסה ממשכורת או הכנסה מדמי שכירות, או שהיתה הכנסת חוץ, הכנסה מקצבת חוץ, הכנסה מריבית, הכנסה מנייר ערך או הכנסה נוספת, או צירוף של כולן או חלקן, יהא פטור מהגשת דין וחשבון לפי סעיף  131 לפקודה." הגדרת "הכנסה נוספת" על פי התקנות
(2) הכנסה שאינה הכנסה לפי סעיף 2(1) או (2) לפקודה, שחל לגביה פטור ממס. והכל למעט משכורת, הכנסה מדמי שכירות," 

בפטור חלקי קיימת חובת דיווח – איך מדווחים על הכנסת שכירות? 


במקרה והכנסת שכר הדירה למגורים עולה על תקרת הפטור והנכם במסלול פטור חלקי יש לדווח על הכנסת השכירות ולהסדיר את תשלום המס ולהגיש דוח שנתי לפקיד השומה.

2מסלול מס מופחת בשיעור של 10% – 
בחירה במסלול דיווח  בשיעור של 10% מס מופחת מחייב דיווח לרשות המיסים.
הודעה על דיווח הכנסות משכר דירה "במסלול מס מופחת בשיעור של 10%" בבקשה לחלת סעיף 122 לפקודת מס הכנסה ותשלום מקדמת המס בשוברי דיווח. להלן נוסח סעיף 122 מפקודת מס הכנסה: 
122.  (א)  " יחיד שהיתה לו בשנת המס הכנסה מדמי שכירות מהשכרת דירה המשמשת למגורים בישראל (להלן בסעיף זה – הכנסה מדמי שכירות), יהא רשאי לשלם עליה מס בשיעור של 10% ממנה במקום המס שהוא חייב עליה לפי סעיף 121 אם ההכנסה מדמי שכירות אינה הכנסה מעסק כאמור בסעיף 2(1).

3חיוב במס לפי מדרגות המס
יש לדווח על הכנסת השכירות ממגורים מסלול זה מחייב הגשת דוח שנתי לפקיד השומה והסדרת תשלום המס. במידה ואתם זקוקים לסיוע בדיווח הכנסת שכר דירה למגורים

צרו קשר עם משרדנו י.טולדנו רואה חשבון במרכז 073-2549512

 איך ניתן לא לשלם מס על השכרת דירה ? כחוק!
מהם התנאים למתן פטור ממס על הכנסה משכר דירה למגורים בישראל

אין לראות במדריך זה כיעוץ מקצועי או מתן חוות דעת אלא הוא מהווה למסירת מידע בלבד.

תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ? אישור עוסק פטור דוח שנתי לעוסק פטור הוצאות מותרות בניכוי המדריך המקיף עוסק פטור המדריך לעוסק הפטור הקמת שותפות במס הכנסה הקמת שותפות במע"מ זכויות עובדים חישוב הצמדה למדד תשומות הבנייה חישובי הצמדה למדד תשומות הבניה להב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל מדד המחירים לצרכן וויקפדיה מדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיה מדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016 מדריך ביטוח לאומי מדריך מס על השכרת דירה מדריך מס על השכרת דירה בישראל מיסוי הכנסות משכר דירה מס דירת מגורים לתושב חוץ מס על השכרת דירה מעוסק פטור לעוסק מורשה משרד רואה חשבון בפתח תקווה עוסק מורשה עסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיה פקודת השותפויות פתיחת עוסק מורשה פתיחת עוסק פטור פתיחת תיק שותפים קרן השתלמות לעצמאי רו"ח בפתח תקווה רואה חשבון רואה חשבון במרכז רואה חשבון בפ"ת רואה חשבון בפתח תקווה רואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנו רואה חשבון לעסקים קטנים ובינוניים רואה חשבון מומלץ בפתח תקווה רואה חשבון פ"ת רואה חשבון פתח תקווה רשות התאגידים-רישום שותפות שותפות- ויקפדיה שותפות מוגבלת -ויקיפדיה שיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017 שירות של תיאום מס

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם