דיווח הכנסות שכר דירה למגורים

להלן חובות הדיווח במסלולי המיסוי השונים:
1. מסלול הפטור – במידה והכנסת דמי השכירות אינה עולה על תקרת הפטור החודשית אין חובת דיווח אך במידה ועברתם את תקרת הפטור קיימת חובת דיווח. חיזוק בתקנת מס הכנסה על אי חובת דיווח כאשר הכנסת שכר הדירה ממגורים אינה עולה על תקרת הפטור. על פי תקנות מס הכנסה סעיף 2 (א) יחיד תושב ישראל שכל הכנסתו בשנת המס היתה הכנסה ממשכורת……או הכנסה נוספת או צירוף של כולן או חלקן יהא פטור מדיווח שנתי לפי סעיף 131 לפקודה.

להלן נוסח התקנה הרלוונטי :
סעיף 2 (א) " יחיד תושב ישראל שכל הכנסתו בשנת המס היתה הכנסה ממשכורת או הכנסה מדמי שכירות, או שהיתה הכנסת חוץ, הכנסה מקצבת חוץ, הכנסה מריבית, הכנסה מנייר ערך או הכנסה נוספת, או צירוף של כולן או חלקן, יהא פטור מהגשת דין וחשבון לפי סעיף 131 לפקודה." הגדרת "הכנסה נוספת" על פי התקנות
(2) הכנסה שאינה הכנסה לפי סעיף 2(1) או (2) לפקודה, שחל לגביה פטור ממס. והכל למעט משכורת, הכנסה מדמי שכירות,"

בפטור חלקי קיימת חובת דיווחאיך מדווחים על הכנסת שכירות?
במקרה והכנסת שכר הדירה למגורים עולה על תקרת הפטור והנכם במסלול פטור חלקי יש לדווח על הכנסת השכירות ולהסדיר את תשלום המס ולהגיש דוח שנתי לפקיד השומה.

2. מסלול מס מופחת בשיעור של 10% –
בחירה במסלול דיווח בשיעור של 10% מס מופחת מחייב דיווח לרשות המיסים.
הודעה על דיווח הכנסות משכר דירה "במסלול מס מופחת בשיעור של 10%" בבקשה לחלת סעיף 122 לפקודת מס הכנסה ותשלום מקדמת המס בשוברי דיווח. להלן נוסח סעיף 122 מפקודת מס הכנסה:
122. (א) " יחיד שהיתה לו בשנת המס הכנסה מדמי שכירות מהשכרת דירה המשמשת למגורים בישראל (להלן בסעיף זה – הכנסה מדמי שכירות), יהא רשאי לשלם עליה מס בשיעור של 10% ממנה במקום המס שהוא חייב עליה לפי סעיף 121 אם ההכנסה מדמי שכירות אינה הכנסה מעסק כאמור בסעיף 2(1).

3. חיוב במס לפי מדרגות המס
יש לדווח על הכנסת השכירות ממגורים מסלול זה מחייב הגשת דוח שנתי לפקיד השומה והסדרת תשלום המס. במידה ואתם זקוקים לסיוע בדיווח הכנסת שכר דירה למגורים

צרו קשר עם משרדנו י.טולדנו רואה חשבון במרכז 054-8018226

איך ניתן לא לשלם מס על השכרת דירה ? כחוק!
מהם התנאים למתן פטור ממס על הכנסה משכר דירה למגורים בישראל

אין לראות במדריך זה כיעוץ מקצועי או מתן חוות דעת אלא הוא מהווה למסירת מידע בלבד.

תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ?אישור עוסק מורשהאישור עוסק פטורדוח שנתי לעוסק פטורהוצאות מותרות בניכויהמדריך המקיף עוסק פטורהמדריך לעוסק הפטורהנהלת חשבונות לרופאיםהצהרת הוןזכויות עובדיםטלפון פקיד שומה טבריהטלפון פקיד שומה ת"אטפסים לעוסק פטורלהב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראלמדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיהמדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016מדריך ביטוח לאומימדריך מס על השכרת דירהמדריך מס על השכרת דירה בישראלמס על השכרת דירהמעוסק פטור לעוסק מורשהמשרד רואה חשבון בפתח תקווהסגירת תיק מס הכנסהסגירת תיק מע"מעוסק זעירעוסק מורשהעוסק פטורעוסק פטור- ויקיפדיהעוסק פטור מע"מעסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיהפקודת השותפויותפתיחת עוסק מורשהפתיחת עוסק פטורפתיחת תיק שותפיםקרן השתלמות לעצמאירואה חשבוןרואה חשבון בפ"תרואה חשבון בפתח תקווהרואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנורואה חשבון לעסקים קטנים ובינונייםרואה חשבון מומלץ בפתח תקווהרואה חשבון פ"תרואה חשבון פתח תקווהרופא ויקפדיהשיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב google
שיתוף ב whatsapp