הוצאות רכב ועוסק פטור

הכלל על פי סעיף 17 לפקודת מס הכנסה הינו שהוצאה מותרת בניכוי במידה והינה משמשת לצורך הפקת ההכנסה. למרות זאת מס הכנסה קובע תקרות והגבלות בנוגע להוצאות מסוימות. כך לגבי הוצאות רכב – כלומר ההוצאה אינה מותרת ב100% אלא באופן חלקי.

למה מכירים בהוצאות הרכב באופן חלקי?
הסיבה להכרה חלקית בהוצאות הרכב על ידי מס הכנסה נובעת מכך שהרכב משמש גם לשימושים פרטים וגם לשימושים עסקים. לכן במקרה זה כאשר ההוצאה מעורבת מס הכנסה קובע תקרות להכרה בהוצאה.

האם לעוסק פטור מותר להכיר בהוצאות רכב?
במידה והרכב משמש לצורך ייצור הכנסתך תוכל להכיר בהוצאות הרכב כעוסק פטור.

איזה חלק מהוצאות הרכב מוכר לי לצורך מס הכנסה?
הוצאות הרכב שיותרו לך כהוצאה, אינן תלויות במספר הקילומטרים שרכבך נסע בשנת המס.
אולם, על-פי התקנות, אם אתה דורש הוצאות רכב, עליך לצרף לדוח השנתי את רישום המונה בתחילת שנת המס ובסופה. החלק שיותר בניכוי הינו 45% מתוך סך הוצאות החזקת הרכב או סכום הוצאות החזקת הרכב בניכוי שווי השימוש ברכב, לפי הגבוה. (שווי שימוש נקבע לפי תקנות מס הכנסה.)

האם אפשר לקבל הכרה בהוצאות רכב יותר מ45% ?
לא ניתן להכיר בהוצאות רכב יותר מ45%. הדבר נדון מספר פעמים בבתי משפט ומס הכנסה לא מאפשר הכרה יותר מ45%. במצב דברים זה נוצר מצב שיש בעלי עסקים שהשימוש ברכב לצורך העסק הינו עיקרי וכך הם נפגעים מהכרה של 45% ויש בעלי עסקים אשר השימוש ברכב לעסק הינו משני והם נהנים מכך.

האם קניית רכב היא הוצאה מוכרת ?
במידה והרכב משמש בעסק הוא יסווג כרכוש קבוע.
כלומר הוצאות הרכב יוכרו כדרך פחת. קרא עוד : שיעורי פחת לרכב
נאמר ורכשת רכב בעלות של 100 אלף ש"ח, ההוצאה של הרכישה תותר לך בניכוי כדלקמן:
בגין עלות הרכב הנך זכאי להוצאת פחת (ירידת ערך ) שנתית של 15%, כלומר 15 אלף שח בשנה. מתוך הוצאות הפחת בסך של 15 אלף שח נוכל להתיר כהוצאה בדוח רק 45% כלומר 6750 ש"ח הוצאה.


איזה הוצאות רכב מוכרות לי כעוסק פטור?

כל ההוצאות השוטפות בגין הרכב יותרו בניכוי בכפוף למגבלות, לדוגמה: הוצאות רישוי הרכב, הוצאות ביטוח חובה והוצאות ביטוח מקיף, דמי שכירות בעד השימוש ברכב, הוצאות דלק, שמנים תיקונים של הרכב, הוצאות חניה, אגרת כביש 6 כביש המנהרות, פחת בגין הרכישה.

האם אפשר לקבל החזר מס על רכישת רכב לעוסק פטור? 
לא ניתן לקבל החזר מס בגין רכישת רכב לעוסק פטור  אבל כן אפשר להכיר בהוצאה בכפוף למגבלות.

האם יש הבדל בין עוסק פטור לעוסק מורשה בהכרה בהוצאות רכב?
עקרונית עוסק פטור ועוסק מורשה זוכים לאותו אחוזי הכרה בהוצאה לצורכי מס הכנסה, קרי 45% מהוצאות הרכב.
ההבדל הוא ברכיב המע"מ. ההוצאה שתכלל לעוסק פטור תכלול בתוכה את רכיב המע"מ ואילו לעוסק מורשה תכלל ההוצאה בניכוי המע"מ.
עוסק מורשה מקבל החזר מע"מ בגין הוצאות רכב בכפוף לעיקר השימוש. 
כלומר במידה ועיקר השימוש הינו לעסק יותר 2/3 החזר מע"מ בגין הוצאות הרכב ובמידה ומרבית השימוש הינו פרטי יותר 1/4 החזר מע"מ.
לדוגמה: 
נניח ויש לנו הוצאות דלק בחודש בסך של 936 ש"ח , (כולל מע"מ)
עוסק פטור
ירשום בספרי העסק הוצאה סך של 936 ש"ח בנטרול 55% מההוצאה, כלומר
התרת הוצאה בסך של 421 ש"ח
עוסק מורשה
ירשום בספרי העסק הוצאה בסך של 800 ש"ח +מע"מ (800+136=936)
לצורכי מס הכנסה ירשם 1/3 מעמ כ45 ש"ח +ההוצאה 800,
סה"כ הוצאה 845 ש"ח, בנטרול 55%, כלומר התרת
הוצאה למס הכנסה בסך של 380 ש"ח.

לצורכי מע"מ העוסק המורשה יקבל 2/3 מעמ כזיכוי ממע"מ העסקאות שלו.

האם אפשר להכיר בהוצאות הרכב למרות שאינו רשום על שמי ?
כן ניתן להכיר בהוצאות הרכב למרות שאינו רשום על שמך, כמובן במידה והשימוש הוא בידך ומשמש למטרות העסק. לא תוכל להכיר בהוצאות פחת אבל ביתר ההוצאות של הרכב תוכל להכיר. 

האם אפשר להכיר בהוצאות אופנוע לעסק?
במידה והאופנוע משמש לצורך הפקת ההכנסה תוכל להכיר בהוצאות החזקת האופנוע בעסק.

איזה חלק מהוצאות האופנוע מוכר לצורכי מס הכנסה?
יש לברר קודם ברשיון האופנוע האם הינו בסיווג L3 אופנוע שסיווגו L3 הוא אופנוע שנפח מנועו עולה על 125 סמ"ק והספק מנועו מעל 33 כ"ס. במידה והסיווג הינו מתחת לL3 כלומר L1 או L2 אזי כל ההוצאות בגין האופנוע יהיו מותרות בניכוי כולל הוצאות דלק, ביטוחים, רשיונות, תיקונים ועוד. זאת בהנחה שהאופנוע משמש לצורכי העסק בלבד. במידה ומדובר בהוצאה שהינה בחלקה פרטית ובחלקה עסקית יש לחשב את התרת ההוצאה על פי חלק יחסי בשימוש שנעשה באופנוע לצרכי העסק.
אופנוע המסווג כ L3 – במקרה זה יש תקרות לפי תקנות מס הכנסה. לא ניתן להכיר במלוא ההוצאה.
הוצאת האופנוע תהיה מוכרת על פי הגבוה מבין :
* 25% מכלל ההוצאות 
* כלל ההוצאות בניכוי שווי -900 ש"ח לחודש.


תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ? אישור עוסק פטור דוח שנתי לעוסק פטור הוצאות מותרות בניכוי המדריך המקיף עוסק פטור המדריך לעוסק הפטור הקמת שותפות במס הכנסה הקמת שותפות במע"מ זכויות עובדים חישוב הצמדה למדד תשומות הבנייה חישובי הצמדה למדד תשומות הבניה להב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל מדד המחירים לצרכן וויקפדיה מדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיה מדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016 מדריך ביטוח לאומי מדריך מס על השכרת דירה מדריך מס על השכרת דירה בישראל מיסוי הכנסות משכר דירה מס דירת מגורים לתושב חוץ מס על השכרת דירה מעוסק פטור לעוסק מורשה משרד רואה חשבון בפתח תקווה עוסק מורשה עסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיה פקודת השותפויות פתיחת עוסק מורשה פתיחת עוסק פטור פתיחת תיק שותפים קרן השתלמות לעצמאי רו"ח בפתח תקווה רואה חשבון רואה חשבון במרכז רואה חשבון בפ"ת רואה חשבון בפתח תקווה רואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנו רואה חשבון לעסקים קטנים ובינוניים רואה חשבון מומלץ בפתח תקווה רואה חשבון פ"ת רואה חשבון פתח תקווה רשות התאגידים-רישום שותפות שותפות- ויקפדיה שותפות מוגבלת -ויקיפדיה שיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017 שירות של תיאום מס

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם