הוראות ניהול ספרים לעוסקים בענף השיפוצים

7.03.2020- נכתב על ידי י.טולדנו רואה חשבון

ענף השיפוצים זהו ענף שנחשב רגיש מבחינת ביקורות רשויות המס.
ביקורת שתחל לעוסק בענף השיפוצים תחל בבדיקת ספרי העסק המתאימים לעיסוק החלק המתאר את הוראות ניהול ספרים לשיפוצניק הינו תוספת י"א – כלומר ניהול פנקסי חשבונות על ידי נותני שירותים אחרים.

ההוראה בחלק י"א מתיחס לנותני שירותים על פי מחזור שנתי וכן מספר עובדים

החלוקה בהוראת ניהול הספרים מתיחסת לחלוקה לנותני שירותים על פי המחזורים הבאים:

*נותן שירות שמחזור עסקו עולה על 2,150,000 ש"ח בשנה

*נותן שירות שמחזור עסקו עולה על 820,000 ש"ח אך אינו עולה על 2,150,000 ש"ח או נותן שירות שמחזור עסקו פחות מ820,000 ש"ח אך בעסקו יותר מ5 עובדים.

*נותן שירות שמחזור עסקו נמוך מ820,000 ש"ח ובעסקו מועסקים פחות מ5 עובדים.

אנחנו נתייחס להוראות ניהול ספרים לנותן שירות שמחזור עסקו נמוך מ820,000 ש"ח ובעסקו מועסקים פחות מ5 עובדים

חייב לנהל את הספרים הבאים:

1. ספר תקבולים תשלומים

2. שוברי קבלה לגבי תקבול שלא נכלל בסרט קופה רושמת

3. סרט קופה רושמת

4. ספר הזמנות – רישום ההזמנות לשירות,פרט לשירות המבוצע בנוכחות המזמין במקום עסקו הקבוע של נותן השירות ונערך לגביו התיעוד הנדרש על פי הוראות אלה, מיד בגמר השירות; נרשמו עם קבלת ההזמנה התאריך, שם המזמין ומענו ותאור השירות המוזמן בחשבונית, אין חובה לרשום הזמנה זו בספר הזמנות. עם גמר השירות תושלם החשבונית ברישום יתר הפרטים הנדרשים בסעיף 9;

5. חשבונית לגבי שירות בסכום של 210 שקלים חדשים או יותר;

6. תיק תעוד חוץ

7. רשימת לקוחות וספקים לסוף שנת מס.

8. רשימת המלאי לסוף שנה

נותן שירות חייב בניהול ספר תקבלים תשלומים


ספרים מיוחדים:

נותן שירות שיפוצים ותיקונים בבניינים – ינהל ספר יומן עבודה שינוהל בספר כרוך ולגבי כל יום בנפרד יכלול לפחות:

א. תאריך
ב. מקום ביצוע העבודה
ג. שם מזמין העבודה
ד. תיאור העבודה
ה. מספר מועסקים בביצוע העבודה
ו. שם וכתובת של קבלני משנה
ז. מספר חשבונית שהוצאה למזמין בגמר העבודה.

רישום ביומן עבודה יעשה לא יאוחר מלמחרת יום העבודה.

תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ?אישור עוסק מורשהאישור עוסק פטורדוח שנתי לעוסק פטורהוצאות מותרות בניכויהמדריך המקיף עוסק פטורהמדריך לעוסק הפטורהנהלת חשבונות לרופאיםהצהרת הוןזכויות עובדיםטלפון פקיד שומה טבריהטלפון פקיד שומה ת"אטפסים לעוסק פטורלהב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראלמדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיהמדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016מדריך ביטוח לאומימדריך מס על השכרת דירהמדריך מס על השכרת דירה בישראלמס על השכרת דירהמעוסק פטור לעוסק מורשהמשרד רואה חשבון בפתח תקווהסגירת תיק מס הכנסהסגירת תיק מע"מעוסק זעירעוסק מורשהעוסק פטורעוסק פטור- ויקיפדיהעוסק פטור מע"מעסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיהפקודת השותפויותפתיחת עוסק מורשהפתיחת עוסק פטורפתיחת תיק שותפיםקרן השתלמות לעצמאירואה חשבוןרואה חשבון בפ"תרואה חשבון בפתח תקווהרואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנורואה חשבון לעסקים קטנים ובינונייםרואה חשבון מומלץ בפתח תקווהרואה חשבון פ"תרואה חשבון פתח תקווהרופא ויקפדיהשיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב google
שיתוף ב whatsapp