החזרי המס

י.טולדנו רואה חשבון – מתמחה בהחזרי מס לשכירים 054-8018226

מי זכאי להחזר מס:
כל אדם אשר שילם או נוכה ממנו מס הכנסה במהלך שנת המס,
העולה על המס המגיע ממנו לאותה שנה, זכאי להחזר מס.

מקרים נפוצים להחזר מס:
1.חוסר דיוק בחישוב ניכוי המס אצל המעביד.
2. עבודה בחלק מהשנה אצל המעסיק.
2.חוסר מידע של המעסיק לגבי זכויות של עובדיו.
3.מילוי שגוי של טופס קליטת עובד 101 על ידי העובד.
4. ישנן הטבות אשר ניתנות אך ורק בעת הגשת הדוח השנתי.
5.עבודה אצל מספר מעסיקים במהלך השנה.
6. תקבולים מהמוסד לביטוח לאומי במהלך השנה כגון: דמי אבטלה, תגמולי מילואים, דמי לידה וכיוצ"ב.
7.שינוים במצב המשפחתי אשר לא עודכנו אצל המעסיק במהלך השנה.
8. הפקדות כספים לקופת גמל לקצבה או לביטוח חיים במהלך השנה.

מסמכים ואישורים שיש לצרף לדוח החזר מס:
(במידה ואתה נשוי – יש לצרף את המסמכים/אישורים האמורים שלך ושל בת זוגתך)
1. טופסי ריכוז שכר מהמעסיק טופס 106 מכל מעביד
2. טופס 806/857 – טופס אישור שנתי על ניכוי מס הכנסה מתשלומים המחייבים ניכוי מס במקור.
3.אישורים על תקבולים מהביטוח הלאומי במידה והיו – בגין דמי אבטלה, דמי פגיעה בעבודה,
תגמולי מילואים.
4.טופס 161- בגין פרישה מעבודה או פיטורין בשנת המס.
5.טופס אישור ניכוי מס במקור(טופס 867) מהבנק או מכל מוסד כספי שניכה לך מס במהלך השנה
שבה מוגש הדוח.

מסמכים ואישורים שיש לצרף על זכאות להטבות מס:
1.אישור על פטור ממס הכנסה לפי סעיף 9(5) לפקודה, לעיוור או נכה 100%.
2.אישורי מס שנתיים מקופות גמל וחברות ביטוח, לגבי תשלומים לקופת גמל לקצבה כעמית עצמאי, לביטוח חיים או לביטוח מפני אובדן כושר עבודה.
3.אישור מרשות מקומית לגבי תושבות בישוב מזכה.
4.טופס 119- אישור על לימודים אקדמיים או לימודי מקצוע.
5.תעודת עולה חדש או תושב חוזר.
6.תעודת שחרור מהצבא שירות לאומי או שירות אזרחי
7.טופס 127 או תעודת עיוור לגבי ילד נטול יכולת.
8. אישור וועדת השמה לגבי ילד הזכאי להטבות במסגרת חינוך מיוחד.
9. קבלות על תרומות למוסד ציבורי מוכר.

במשרדנו רואה חשבון בפתח תקווה, י.טולדנו קיים הידע והנסיון למימוש זכאותך להחזרי מס.
הבדיקה מבוצעת על ידי רואה חשבון והינה ללא עלות.
אנו גובים שיעור מגובה ההחזר שתקבל ממס הכנסה
.

תוך כמה זמן מקבלים את החזר המס?
החזר המס מבוצע תוך 90 יום או עד 31 ביולי בשנת המס שלאחר שנת המס אשר לגביה הוגש הדו"ח, לפי התאריך המאוחר שבהם.

תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ?אישור עוסק מורשהאישור עוסק פטורדוח שנתי לעוסק פטורהוצאות מותרות בניכויהמדריך המקיף עוסק פטורהמדריך לעוסק הפטורהנהלת חשבונות לרופאיםהצהרת הוןזכויות עובדיםטלפון פקיד שומה טבריהטלפון פקיד שומה ת"אטפסים לעוסק פטורלהב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראלמדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיהמדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016מדריך ביטוח לאומימדריך מס על השכרת דירהמדריך מס על השכרת דירה בישראלמס על השכרת דירהמעוסק פטור לעוסק מורשהמשרד רואה חשבון בפתח תקווהסגירת תיק מס הכנסהסגירת תיק מע"מעוסק זעירעוסק מורשהעוסק פטורעוסק פטור- ויקיפדיהעוסק פטור מע"מעסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיהפקודת השותפויותפתיחת עוסק מורשהפתיחת עוסק פטורפתיחת תיק שותפיםקרן השתלמות לעצמאירואה חשבוןרואה חשבון בפ"תרואה חשבון בפתח תקווהרואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנורואה חשבון לעסקים קטנים ובינונייםרואה חשבון מומלץ בפתח תקווהרואה חשבון פ"תרואה חשבון פתח תקווהרופא ויקפדיהשיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם