חתימה על אישורים מיוחדים ללקוחות רואה חשבון בפתח תקווה

לעיתים מבקשים רשויות ממשלתיות ומוסדות אחרים אישור רואה חשבון על הכנסות  מעסק, אישור רואה חשבון על מחזור הכנסות.

לדוגמה :
*אישור רואה חשבון מעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך

אישור הכנסות רואה חשבון 

אישור למשכנתא רואה חשבון אישורים לבנקים

משרדנו מנפיק אישור רואה חשבון לבעלי עסקים בגין הכנסות העסק למשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתים.
האישור יופק בהסתמך על הכנסות בעל העסק וישמש אותך לקבלת הנחה בתשלומי הצהרונים. , י.טולדנו רואה חשבון 073-2549512
מצ"ב הטופס אישור הכנסות מרואה חשבון התשע"ט שיש לצרף לאישור רואה החשבון מהאתר של משרד העבודה והשירותים החברתים

*אישור רואה חשבון הכנסות עצמאי שלא עולה על סכום מסוים.
*אישור רואה חשבון בנק הפועלים.
*אישור רואה חשבון בנק מזרחי.
*אישור רואה חשבון לצורך בקשות למענקים.
*אישור רואה חשבון בתנאי עמידת סף של מכרז לצורך הצגת עמדת הלקוח.
*אישור רואה חשבון על ניהול ספרים.
*אישור רואה חשבון על אי פעילות של חברה.

לשכת רואי החשבון קבעה כללים למתן דוחות מיוחדים שנקבעו בתקני ביקורת 7 ו 70. *האחריות הראשונית לתוכן הדוח מוטלת על הלקוח המבקש את הדוח המיוחד ולכן עליו לאשר בחתימתו את נכונות הדוח.
*אחריות רואה החשבון היא על הדוח המיוחד שבו הוא מחווה את דעתו על נאותות הדוח של לקוחו.
*סעיף 8 לתקן ביקורת 70 קובע : רואה החשבון יתן דוח מיוחד רק בנושאים שהם בתחום עיסוקו המקצועי.

 

 

אישור מיוחד מתחלק לשני סוגים:
1. אישור רואה חשבון מיוחד מסוג אישור.
2. אישור רואה חשבון מסוג חוות דעת.

אישור רואה חשבון מסוג אישור:
רואה החשבון מאשר כי נתונים מסוימים המופיעים בדוח של הלקוח המוגשים לצד ג' הינם תואמים לדוח שהפיק הלקוח ומצורף לשם זיהוי לדוח שמוגש לצד ג'. אין פה אישור על נאותות או נכונות הנתונים עצמם אלא רק על התאמתם. כאן על רואה החשבון לבצע נהלי בדיקה.

אישור רואה חשבון  מסוג חוות דעת:
הדוח יערך וינוסח במתכונת דוח המבקר על דוח כספי, כלומר יכלול את המרכיבים הכלולים בדוח רואה חשבון מבקר בשינוים המחוייבים לפי העניין.
הדוח המיוחד מסוג חוות הדעת מורכב מבסיסו מ3 פיסקאות: פיסקת מבוא, פיסקת היקף הביקורת ופיסקת חוות הדעת. כדי  להפיק אישור רואה חשבון נדרוש מהלקוח מסמכים שעל פיהם ינתן אישור רואה החשבון.
על מנת לקבל את אישור רואה החשבון נצטרך לבצע בדיקות, ישנם אישורים שדורשים בדיקות רבות יותר מאשר אישורים אחרים. אישורים שמצריכים ביצוע עבודת ביקורת על נתונים מסוימים ויש אישורים שמצריכים נהלי בדיקה.

 

לקבלת שירות לצורך אישור רואה חשבון, צור קשר עם משרד רואה חשבון בפתח תקווה  073-254-9512

תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ? אישור עוסק פטור דוח שנתי לעוסק פטור הוצאות מותרות בניכוי המדריך המקיף עוסק פטור המדריך לעוסק הפטור הקמת שותפות במס הכנסה הקמת שותפות במע"מ זכויות עובדים חישוב הצמדה למדד תשומות הבנייה חישובי הצמדה למדד תשומות הבניה להב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל מדד המחירים לצרכן וויקפדיה מדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיה מדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016 מדריך ביטוח לאומי מדריך מס על השכרת דירה מדריך מס על השכרת דירה בישראל מיסוי הכנסות משכר דירה מס דירת מגורים לתושב חוץ מס על השכרת דירה מעוסק פטור לעוסק מורשה משרד רואה חשבון בפתח תקווה עוסק מורשה עסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיה פקודת השותפויות פתיחת עוסק מורשה פתיחת עוסק פטור פתיחת תיק שותפים קרן השתלמות לעצמאי רו"ח בפתח תקווה רואה חשבון רואה חשבון במרכז רואה חשבון בפ"ת רואה חשבון בפתח תקווה רואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנו רואה חשבון לעסקים קטנים ובינוניים רואה חשבון מומלץ בפתח תקווה רואה חשבון פ"ת רואה חשבון פתח תקווה רשות התאגידים-רישום שותפות שותפות- ויקפדיה שותפות מוגבלת -ויקיפדיה שיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017 שירות של תיאום מס

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם