חתימה על אישורים מיוחדים ללקוחות רואה חשבון בפתח תקווה

לעיתים מבקשים רשויות ממשלתיות ומוסדות אחרים אישור רואה חשבון על דוחות שהוכנו עבורם.
לדוגמה :
*אישור רואה חשבון מעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך- משרדנו מנפיק אישור רואה חשבון לבעלי עסקים בגין הכנסות העסק למשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתים.
האישור יופק בהסתמך על הכנסות בעל העסק וישמש אותך לקבלת הנחה בתשלומי הצהרונים. , י.טולדנו רואה חשבון 073-2549512
מצ"ב הטופס אישור הכנסות מרואה חשבון התשע"ט שיש לצרף לאישור רואה החשבון מהאתר של משרד העבודה והשירותים החברתים
*אישור רואה חשבון מיוחד על המחזור העסקי שלא עולה על סכום מסוים.
*אישור רואה חשבון על הכנסות של עצמאי.
*אישור רואה חשבון לצורך בקשות למענקים.
*אישור רואה חשבון בתנאי עמידת סף של מכרז לצורך הצגת עמדת הלקוח.
*אישור רואה חשבון על ניהול ספרים.
*אישור רואה חשבון על אי פעילות של חברה.

לשכת רואי החשבון קבעה כללים למתן דוחות מיוחדים שנקבעו בתקני ביקורת 7 ו 70. *האחריות הראשונית לתוכן הדוח מוטלת על הלקוח המבקש את הדוח המיוחד ולכן עליו לאשר בחתימתו את נכונות הדוח.
*אחריות רואה החשבון היא על הדוח המיוחד שבו הוא מחווה את דעתו על נאותות הדוח של לקוחו.
*סעיף 8 לתקן ביקורת 70 קובע : רואה החשבון יתן דוח מיוחד רק בנושאים שהם בתחום עיסוקו המקצועי.

אישורים מיוחדים מתחלקים לשני סוגים:
1. אישור רואה חשבון מיוחד מסוג אישור.
2. אישור רואה חשבון מסוג חוות דעת.

אישור רואה חשבון מיוחד מסוג אישור:
רואה החשבון מאשר כי נתונים מסוימים המופיעים בדוח של הלקוח המוגשים לצד ג' הינם תואמים לדוח שהפיק הלקוח ומצורף לשם זיהוי לדוח שמוגש לצד ג'. אין פה אישור על נאותות או נכונות הנתונים עצמם אלא רק על התאמתם. כאן על רואה החשבון לבצע נהלי בדיקה.

אישור רואה חשבון מיוחד מסוג חוות דעת:
הדוח המיוחד יערך וינוסח במתכונת דוח המבקר על דוח כספי, כלומר יכלול את המרכיבים הכלולים בדוח רואה חשבון מבקר בשינוים המחוייבים לפי העניין.
הדוח המיוחד מסוג חוות הדעת מורכב מבסיסו מ3 פיסקאות: פיסקת מבוא, פיסקת היקף הביקורת ופיסקת חוות הדעת. כדי להפיק אישור רואה חשבון נדרוש מהלקוח מסמכים שעל פיהם ינתן אישור רואה החשבון.
על מנת לקבל את אישור רואה החשבון נצטרך לבצע בדיקות, ישנם אישורים שדורשים בדיקות רבות יותר מאשר אישורים אחרים. אישורים שמצריכים ביצוע עבודת ביקורת על נתונים מסוימים ויש אישורים שמצריכים נהלי בדיקה.
משרדנו מבצע חישוב דמי מזונות, חישוב הצמדה של תשלומי דמי מזונות בחתימת רואה חשבון.

לקבלת שירות לצורך אישור רואה חשבון, צור קשר עם משרד רואה חשבון בפתח תקווה 054-801-8226

תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ?אישור עוסק מורשהאישור עוסק פטורדוח שנתי לעוסק פטורהוצאות מותרות בניכויהמדריך המקיף עוסק פטורהמדריך לעוסק הפטורהנהלת חשבונות לרופאיםהצהרת הוןזכויות עובדיםטלפון פקיד שומה טבריהטלפון פקיד שומה ת"אטפסים לעוסק פטורלהב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראלמדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיהמדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016מדריך ביטוח לאומימדריך מס על השכרת דירהמדריך מס על השכרת דירה בישראלמס על השכרת דירהמעוסק פטור לעוסק מורשהמשרד רואה חשבון בפתח תקווהסגירת תיק מס הכנסהסגירת תיק מע"מעוסק זעירעוסק מורשהעוסק פטורעוסק פטור- ויקיפדיהעוסק פטור מע"מעסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיהפקודת השותפויותפתיחת עוסק מורשהפתיחת עוסק פטורפתיחת תיק שותפיםקרן השתלמות לעצמאירואה חשבוןרואה חשבון בפ"תרואה חשבון בפתח תקווהרואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנורואה חשבון לעסקים קטנים ובינונייםרואה חשבון מומלץ בפתח תקווהרואה חשבון פ"תרואה חשבון פתח תקווהרופא ויקפדיהשיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב google
שיתוף ב whatsapp