לוח מועדי הגשת דיווחים ותשלומים למס הכנסה

מועד הדיווחהנושא

15 לכל חודש או חודשים מה תאריך אחרון לדיווח ותשלום מקדמות מס הכנסה על פי מחזור עסקאות?
עד ה10 לינואר של כל שנה עד איזה תאריך יש לבצע ספירת מלאי ליום 31 בדצמבר של השנה שהסתיימה?
עד ה31 בינואר פטור מלא מהפרשי הצמדה וריבית בגין תשלומי מס על חשבון שנת המס הקודמת.
עד ה28 בפברואר פטור של 50% מהפרשי הצמדה וריבית בגין תשלומי מס על חשבון שנת המס הקודמת.
עד ה31 במרץפטור של 25% מהפרשי הצמדה וריבית בגין תשלומי מס על חשבון שנת המס הקודמת
עד ה30 באפריל עד איזה תאריך חייבים להגיש דוח שנתי למס הכנסה?
עד 31 במאי

הגשת הדוח השנתי על הכנסה למי שהדוח שלו מבוסס על שיטת החשבונאות הכפולה.

עד ה31 במאי הגשת הדוח השנתי על הכנסה ליחיד החייב דוח עצמאי מקוון.
תוך 15 יום ממסירת הודעת השומהתוך כמה זמן חייבים לשלם את דרישת התשלום המס על פי הודעת השומה.?
תוך 120 יום מהדרישההגשת הצהרת הון.
תוך 30 יום מיום מכירת הנכסדיווח ותשלום מקדמות רווח הון בשיעור של 25% מרווח ההון, או בשיעור אחר שקבע פקיד השומה.
תוך 30 יום מתום שנת המסעד איזה תאריך חייבים לשלם את דמי השכירות במסלול של 10% בגין השכרת דירה למגורים בישראל.
עד 30 באפריל

בעל תיק פעיל – תשלום מקדמות מס בגין הכנסות מיוחדות ליחיד.
ליחיד ללא תיק פעיל – דיווח מקוצר ותשלום מקדמות מס בגין הכנסות מיוחדות.

תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ?אישור עוסק מורשהאישור עוסק פטורדוח שנתי לעוסק פטורהוצאות מותרות בניכויהמדריך המקיף עוסק פטורהמדריך לעוסק הפטורהנהלת חשבונות לרופאיםהצהרת הוןזכויות עובדיםטלפון פקיד שומה טבריהטלפון פקיד שומה ת"אטפסים לעוסק פטורלהב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראלמדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיהמדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016מדריך ביטוח לאומימדריך מס על השכרת דירהמדריך מס על השכרת דירה בישראלמס על השכרת דירהמעוסק פטור לעוסק מורשהמשרד רואה חשבון בפתח תקווהסגירת תיק מס הכנסהסגירת תיק מע"מעוסק זעירעוסק מורשהעוסק פטורעוסק פטור- ויקיפדיהעוסק פטור מע"מעסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיהפקודת השותפויותפתיחת עוסק מורשהפתיחת עוסק פטורפתיחת תיק שותפיםקרן השתלמות לעצמאירואה חשבוןרואה חשבון בפ"תרואה חשבון בפתח תקווהרואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנורואה חשבון לעסקים קטנים ובינונייםרואה חשבון מומלץ בפתח תקווהרואה חשבון פ"תרואה חשבון פתח תקווהרופא ויקפדיהשיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב google
שיתוף ב whatsapp