מדרגות מס הכנסות מיגיעה אישית

  ​

​מדרגות מס הכנסה לשנת 2021:

מדרגת שיעור המס הכנסה חודשית למדרגה סכום מדרגות הכנסה שנתית 
10%6,290 75480
14%6291-9,030 75,481-108,360
20%9031-14,490 108,361-173,880
31%14,491-20140 173,881-241,680
35%20141-41910 241,681-502,920
47%41911-53970 502,921-647,640

כל שקל מעל 647,640 ממוסה בעוד 3% בתוספת 47% כך שהמס המשוקלל הינו 50%.

 

מדרגות מס הכנסה לשנת 2015:

מדרגת שיעור המס הכנסה חודשית למדרגהמשכורת חודשית מצטברת סכום מדרגות הכנסה שנתית 
10%5,2705,27063,240
14%3,7309,000108,000
21%4,99013,990167,880
31%5,99019,980239,760
34%21,81041,790501,480
48%על כל שקל נוסףעל כל שקל נוסףעל כל שקל נוסף

מס נוסף על הכנסות גבוהות
על פי סעיף 121ב לפקודה, יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 811,560 ש"ח ( 67,630 ש"ח לחודש)  יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ"ל בשיעור של 2%.

 

 
מהי הכנסה מיגיעה אישית-?
הכנסה מיגיעה אישית-מוגדרת בפקודת מס הכנסה בסעיף 1.
למעשה מדובר על הכנסה מעסק או משלח יד של אדם הנובעת ממעורבות פעילה וממשית שלו ביצירתה. שונה הדבר כאשר מדובר על הכנסות פאסיביות כמו דמי שכירות ריבית ודיבידנד.
פה יש לציין שלפי סעיף 1 בפקודת מס הכנסה, דמי שכירות יכולים להיות מסווגים כהכנסה מיגיעה אישית וזה כאשר במשך 10 שנים לפחות שקדמו להשכרה שימש הנכס בידי המשכיר להפקת הכנסה מיגיעה אישית, מעסק או ממשלח יד.

מדרגות מס לשנת 2015 על הכנסות שאינן מיגיעה אישית -הכנסה פסיבית

מדרגת המסהכנסה חודשית שלא מיגיעה אישיתמדרגה שנתית להכנסה שאינה מיגיעה אישית
31%19,980עד 239,760
34%מ 41,790-19,981 ש"חמ 501,480-239,761 ש"ח
48%על כל שקל נוסףמכל שקל נוסף
50% *מס נוסף מעל 67,560 ש"ח*מס נוסף מעל 810,720 ש"ח

 

מדרגת מס הכנסה פסיבית מיסוי הכנסה פסיבית בידי יחיד מהשכרת מקרקעין בישראל (למעט השכרת דירת מגורים)  האם דמי השכירות הפסיבים מתווספים להכנסות הרגילות (ממשכרות) או שיש להן שיעור מס נפרד?

מס הכנסה הינו פרוגרסיבי בגין הכנסות מיגיעה אישית כגון שכר עבודה, הכנסות מעסק וכדומה. בגין הכנסות שאינן מיגיעה אישית יש מדרגות שמתחילות בשיעור מס מינמלי של 31% . שיעור המס החל על הכנסות שכירות בידי יחיד הינו מינימום 31% ועד למקסימום 48% תלוי במס השולי של הנישום.

להלן שתי דוגמאות שימחשו את העניין: 
דוגמה מספרית לחישוב הכנסה החייבת במס:
למשה יש הכנסה מעסק בסך של 120,000 ש"ח ובנוסף יש לו הכנסה משכירות מבנה מסחרי (הכנסה שאינה מיגיעה אישית) בסך של 350,000 ש"ח בשנה. כמה מס ישלם לפי חישוב מדרגות המס על הכנסה מיגיעה אישית והכנסה שאינה מיגיעה אישית:
 ראשית המס בישראל הוא פרוגרסיבי כלומר ככל שההכנסה גדלה שיעור המס גדל, חישוב חבות המס הינה שנתית. מס משלמים מהשקל הראשון אך לכל נישום יש את הנקודות זיכוי הרלוונטיות לו. יש לציין ששכירות דירת מגורים אינה נכללת במדרגות הכנסות שאינן מיגיעה אישית -ראה מאמר באתר זה על מיסוי הכנסות משכר דירה.

בעבור ההכנסה מהעסק:
    63,240×10%=6,324
(108,000-63,240)x14%=6,266
(120,000-108,000)x21%=2,520
סה"כ 15,110 ש"ח

לכל תושב ישראל מגיע 2 נקודות זיכוי (שווי נקודת זיכוי לשנת 2015 הינה 2,616 ש"ח לשנה) כך שמס ההכנסה השנתי שישולם בדוגמה המאוד כוללנית שלפנינו הינו סך של 9,878 ש"ח חישוב שנתי.

בעבור הכנסות של משה משכירות מבנה מסחרי (ימוסה לפי מדרגות של הכנסה שאינה מיגיעה אישית) כלומר מדרגת מס ראשונה מינמלית בגובה של 31% גם פה החישוב הוא שנתי. חישוב הכנסות שכירות מבנה מסחרי שאינה מיגיעה אישית יחושב תוך התיחסות לשיעור המס השולי של הנישום כלומר מהכנסה מיגיעה אישית של הנישום. (ראה דוגמה שניה) 

239,760X31%=74,325     
(350,000-239,760)x34%=37,481 
—————————————————-

סה"כ חבות המס השנתית מהכנסה שאינה מיגיעה אישית 111,806 ש"ח.

דוגמה שניה: 
לאבי יש הכנסה מעסק (מיגיעה אישית)  בסך של 550,000 ש"ח ובנוסף יש לו הכנסה משכירות מבנה מסחרי (הכנסה שאינה מיגיעה אישית) בסך של 100,000 ש"ח בשנה. כמה מס ישלם לפי חישוב מדרגות המס על הכנסה מיגיעה אישית והכנסה שאינה מיגיעה אישית:
יש לציין ששכירות דירת מגורים אינה נכללת במדרגות הכנסות שאינן מיגיעה אישית :

    63,240×10%=6,324
(108,000-63,240)x14%=6,266
(167,880-108,000)x21%=12,575
(239,760-167,880)x31%=22,283
(501,480-239,760)x34%=88,985
(550,000-501,480)x48%=23,289

סה"כ חבות מס בגין הכנסה מיגיעה אישית והכנסה שאינה מיגעיה אישית הינה בסך של 159,722 ש"ח .
למעשה כל ההכנסה הפסיבית שאינה מיגעה אישית תמוסה ממדרגת מס של 48 אחוז. 
מכיוון ששיעור המס השולי של אבי (הכנסתו מיגעה אישית) הינו מעל המדרגה המינמלית של הכנסה שאינה מיגעה אישית, כל הכנסתו שאינה מיגעה אישית מוסתה ישר בשיעור המס הגבוה של 48%.

אין לראות במדריך זה כיעוץ מקצועי או מתן חוות דעת אלא הוא מהווה למסירת מידע בלבד.
תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ? אישור עוסק פטור דוח שנתי לעוסק פטור הוצאות מותרות בניכוי המדריך המקיף עוסק פטור המדריך לעוסק הפטור הקמת שותפות במס הכנסה הקמת שותפות במע"מ זכויות עובדים חישוב הצמדה למדד תשומות הבנייה חישובי הצמדה למדד תשומות הבניה להב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל מדד המחירים לצרכן וויקפדיה מדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיה מדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016 מדריך ביטוח לאומי מדריך מס על השכרת דירה מדריך מס על השכרת דירה בישראל מיסוי הכנסות משכר דירה מס דירת מגורים לתושב חוץ מס על השכרת דירה מעוסק פטור לעוסק מורשה משרד רואה חשבון בפתח תקווה עוסק מורשה עסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיה פקודת השותפויות פתיחת עוסק מורשה פתיחת עוסק פטור פתיחת תיק שותפים קרן השתלמות לעצמאי רו"ח בפתח תקווה רואה חשבון רואה חשבון במרכז רואה חשבון בפ"ת רואה חשבון בפתח תקווה רואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנו רואה חשבון לעסקים קטנים ובינוניים רואה חשבון מומלץ בפתח תקווה רואה חשבון פ"ת רואה חשבון פתח תקווה רשות התאגידים-רישום שותפות שותפות- ויקפדיה שותפות מוגבלת -ויקיפדיה שיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017 שירות של תיאום מס

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם