מדרגות מס לשנת 2015 על הכנסות מיגיעה אישית

מדרגת שיעור המס הכנסה חודשית למדרגהמשכורת חודשית מצטברת סכום מדרגות הכנסה שנתית
10%5,2705,27063,240
14%3,7309,000108,000
21%4,99013,990167,880
31%5,99019,980239,760
34%21,81041,790501,480
48%על כל שקל נוסףעל כל שקל נוסףעל כל שקל נוסף
מס נוסף על הכנסות גבוהות
על פי סעיף 121ב לפקודה, יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 811,560 ש"ח ( 67,630 ש"ח לחודש) יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ"ל בשיעור של 2%.

קרא עוד: מס יסף – דיווח על הכנסות גבוהות.
מהי הכנסה מיגיעה אישית-?
הכנסה מיגיעה אישית-מוגדרת בפקודת מס הכנסה בסעיף 1.
למעשה מדובר על הכנסה מעסק או משלח יד של אדם הנובעת ממעורבות פעילה וממשית שלו ביצירתה. שונה הדבר כאשר מדובר על הכנסות פאסיביות כמו דמי שכירות ריבית ודיבידנד.
פה יש לציין שלפי סעיף 1 בפקודת מס הכנסה, דמי שכירות יכולים להיות מסווגים כהכנסה מיגיעה אישית וזה כאשר במשך 10 שנים לפחות שקדמו להשכרה שימש הנכס בידי המשכיר להפקת הכנסה מיגיעה אישית, מעסק או ממשלח יד.

מדרגות מס לשנת 2015 על הכנסות מיגיעה אישית

מדרגת המסהכנסה חודשית שלא מיגיעה אישיתמדרגה שנתית להכנסה שאינה מיגיעה אישית
31%
19,980

עד 239,760
34%
מ 41,790-19,981 ש"ח

מ 501,480-239,761 ש"ח
48%
על כל שקל נוסף

מכל שקל נוסף

50%

*מס נוסף מעל 67,560 ש"ח

*מס נוסף מעל 810,720 ש"ח

מדרגות מס לשנת 2015 על הכנסות שאינן מיגיעה אישית -הכנסה פסיבית

מדרגת מס הכנסה פסיבית מיסוי הכנסה פסיבית בידי יחיד מהשכרת מקרקעין בישראל (למעט השכרת דירת מגורים) האם דמי השכירות הפסיבים מתווספים להכנסות הרגילות (ממשכרות) או שיש להן שיעור מס נפרד?
מס הכנסה הינו פרוגרסיבי בגין הכנסות מיגיעה אישית כגון שכר עבודה, הכנסות מעסק וכדומה. בגין הכנסות שאינן מיגיעה אישית יש מדרגות שמתחילות בשיעור מס מינמלי של 31% . שיעור המס החל על הכנסות שכירות בידי יחיד הינו מינימום 31% ועד למקסימום 48% תלוי במס השולי של הנישום.

להלן שתי דוגמאות שימחשו את העניין:
דוגמה מספרית לחישוב הכנסה החייבת במס:
למשה יש הכנסה מעסק בסך של 120,000 ש"ח ובנוסף יש לו הכנסה משכירות מבנה מסחרי (הכנסה שאינה מיגיעה אישית) בסך של 350,000 ש"ח בשנה. כמה מס ישלם לפי חישוב מדרגות המס על הכנסה מיגיעה אישית והכנסה שאינה מיגיעה אישית:
ראשית המס בישראל הוא פרוגרסיבי כלומר ככל שההכנסה גדלה שיעור המס גדל, חישוב חבות המס הינה שנתית. מס משלמים מהשקל הראשון אך לכל נישום יש את הנקודות זיכוי הרלוונטיות לו. יש לציין ששכירות דירת מגורים אינה נכללת במדרגות הכנסות שאינן מיגיעה אישית -ראה מאמר באתר זה על מיסוי הכנסות משכר דירה.

בעבור ההכנסה מהעסק:
63,240×10%=6,324
(108,000-63,240)x14%=6,266
(120,000-108,000)x21%=2,520
סה"כ 15,110 ש"ח

לכל תושב ישראל מגיע 2 נקודות זיכוי (שווי נקודת זיכוי לשנת 2015 הינה 2,616 ש"ח לשנה) כך שמס ההכנסה השנתי שישולם בדוגמה המאוד כוללנית שלפנינו הינו סך של 9,878 ש"ח חישוב שנתי.

בעבור הכנסות של משה משכירות מבנה מסחרי (ימוסה לפי מדרגות של הכנסה שאינה מיגיעה אישית) כלומר מדרגת מס ראשונה מינמלית בגובה של 31% גם פה החישוב הוא שנתי. חישוב הכנסות שכירות מבנה מסחרי שאינה מיגיעה אישית יחושב תוך התיחסות לשיעור המס השולי של הנישום כלומר מהכנסה מיגיעה אישית של הנישום. (ראה דוגמה שניה)

239,760X31%=74,325
(350,000-239,760)x34%=37,481
—————————————————-

סה"כ חבות המס השנתית מהכנסה שאינה מיגיעה אישית 111,806 ש"ח.

דוגמה שניה:
לאבי יש הכנסה מעסק (מיגיעה אישית) בסך של 550,000 ש"ח ובנוסף יש לו הכנסה משכירות מבנה מסחרי (הכנסה שאינה מיגיעה אישית) בסך של 100,000 ש"ח בשנה. כמה מס ישלם לפי חישוב מדרגות המס על הכנסה מיגיעה אישית והכנסה שאינה מיגיעה אישית:
יש לציין ששכירות דירת מגורים אינה נכללת במדרגות הכנסות שאינן מיגיעה אישית -ראה מאמר באתר זה על מיסוי הכנסות משכר דירה.
63,240×10%=6,324
(108,000-63,240)x14%=6,266
(167,880-108,000)x21%=12,575
(239,760-167,880)x31%=22,283
(501,480-239,760)x34%=88,985
(550,000-501,480)x48%=23,289

סה"כ חבות מס בגין הכנסה מיגיעה אישית והכנסה שאינה מיגעיה אישית הינה בסך של 159,722 ש"ח .
למעשה כל ההכנסה הפסיבית שאינה מיגעה אישית תמוסה ממדרגת מס של 48 אחוז.
מכיוון ששיעור המס השולי של אבי (הכנסתו מיגעה אישית) הינו מעל המדרגה המינמלית של הכנסה שאינה מיגעה אישית, כל הכנסתו שאינה מיגעה אישית מוסתה ישר בשיעור המס הגבוה של 48%.

אין לראות במדריך זה כיעוץ מקצועי או מתן חוות דעת אלא הוא מהווה למסירת מידע בלבד.
תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ?אישור עוסק מורשהאישור עוסק פטורדוח שנתי לעוסק פטורהוצאות מותרות בניכויהמדריך המקיף עוסק פטורהמדריך לעוסק הפטורהנהלת חשבונות לרופאיםהצהרת הוןזכויות עובדיםטלפון פקיד שומה טבריהטלפון פקיד שומה ת"אטפסים לעוסק פטורלהב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראלמדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיהמדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016מדריך ביטוח לאומימדריך מס על השכרת דירהמדריך מס על השכרת דירה בישראלמס על השכרת דירהמעוסק פטור לעוסק מורשהמשרד רואה חשבון בפתח תקווהסגירת תיק מס הכנסהסגירת תיק מע"מעוסק זעירעוסק מורשהעוסק פטורעוסק פטור- ויקיפדיהעוסק פטור מע"מעסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיהפקודת השותפויותפתיחת עוסק מורשהפתיחת עוסק פטורפתיחת תיק שותפיםקרן השתלמות לעצמאירואה חשבוןרואה חשבון בפ"תרואה חשבון בפתח תקווהרואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנורואה חשבון לעסקים קטנים ובינונייםרואה חשבון מומלץ בפתח תקווהרואה חשבון פ"תרואה חשבון פתח תקווהרופא ויקפדיהשיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב google
שיתוף ב whatsapp