מיסוי תושב חוץ בגין דמי שכירות דירת מגורים בישראל

בישראל שיטת המיסוי הינה פרסונלית וטריטורילית. כלומר תושב ישראל חייב במס בגין הכנסותיו בארץ ובחו"ל ותושב חוץ חייב במס בגין הכנסותיו אשר מופקים בישראל. בגין הכנסות מדמי שכירות למגורים בישראל ישנם  3 מסלולי מיסוי אשר ניתנים לבחירת הנישום. מסלולי המיסוי  תקפים גם לתושב חוץ אשר נהנה מדמי שכירות.

להלן שלושת מסלולי המיסוי בגין הכנסות שכירות למגורים בישראל הניתנים לבחירת הנישום:


1. מסלול פטור- 
במידה והכנסתך משכר הדירה אינה עולה בחודש על תקרת הפטור, לא תהיה חייב בתשלום מס בגין הכנסתך זו. תקרת הפטור מתעדכנת כל שנה ובשנת 2021 נקבעה על סך של  5,090 ש"ח. כך שהכנסה חודשית מדמי שכירות שאינה עולה על כ5 אלף ש"ח בחודש (נכון לשנת 2021) אינה חייבת במס ואינה חייבת בדיווח. 
הערה: הבדיקה באם הנך עומד בתקרת הפטור תעשה ללא קיזוז הוצאות מול הכנסות השכירות.

פטור חלקי- במידה ושכר הדירה עולה במעט מעל תקרת הפטור יש לשקול האם מסלול מס זה מתאים לנישום.
לדוגמה: 
שכר הדירה המתקבל בשנת 2021הינו 70,000 ש"ח. בהתפלגות חודשית 5,833 ש"ח מכאן ששכר הדירה עולה על תקרת הפטור.
(5,833-5090) = 743 ש"ח סכום עודף 
(5,090-743)= 4,347 סכום פטור
(5,833-4,347)=1,486 סכום חייב במס
במסלול זה ניתן לקזז הוצאות שוטפות בגין החזקת הדירה באופן יחסי כאשר הקיזוז יעשה ביחס של סך הסכום שחייב במס מול סך הכנסות שכר הדירה.
הערה: במסלול הפטור החלקי ניתן להשתמש כאשר הכנסות השכירות אינן עוברות את כפל תקרת הפטור.

2מסלול מס 10%-
 במסלול זה לא ניתן לנכות הוצאות וסך ההכנסות מדמי השכירות ימוסו בשיעור של 10% מהשקל הראשון. כלומר נאמר לשם הדוגמה שהכנסות השכירות מדירה בישראל הינם בסך של 90,000 ש"ח. בבחירת מסלול 10% תמוסה בסך של 9 אלף ש"ח. במידה ויש בידך מספר דירות ניתן לשלב מסלול פטור ומסלול 10% וזה בתנאי שסך הכנסותיך מכל דירות המגורים אינו עולה על כפל תקרת הפטור.
דוגמה
סך הכנסות השכירות בגין 2 דירות בישראל שברשותך הינו 6,500 שח בחודש.
שכר דירה חודשי מדירה אחת 3500 ש"ח ומהדירה השניה סך של 3,000 ש"ח.
על דירה אחת נבחר במסלול 10% ובגין הדירה השניה יבוצע החישוב הבא.
תקרת הפטור- 5090 ש"ח בגין שנת 2021
סכום עודף (6,500-5090) = 1,410 ש"ח
סכום פטור (5,090-1,410) =3,680 ש"ח
ולכן שכר הדירה בגין הדירה הראשונה בסך של 3500 יהיה פטור ממס, אך בגין הדירה השניה ששכר הדירה הינו 3,000 ש"ח ישולם מס של 10%.

3 מסלול מס שולי- 
במסלול זה ניתן לדרוש הוצאות שוטפות שהיו בייצור ההכנסת מדמי השכירות.
לדוגמה : הוצאות מימון לרכישת הבית, הוצאות פחת בגין הנכס, הוצאות תחזוקה שיפוץ ושמירה על הקיים, הוצאות עורך דין בהכנת חוזה השכירות, הוצאות רואה חשבון ועוד. מסלול זה ממסה את הכנסות דמי השכירות לאחר קיזוז הוצאות בשיעור מס של החל מ31% בהתחשב במכלול הכנסותיו של הנישום. לבני גילאי 60 ומעלה ימוסו במסלול זה מדרגות מופחותות של החל מ10%

 

 

 

 

הערות
לתושבי חוץ בניגוד לתושבי ישראל אין נקודות זיכוי המאפשרות להם זיכוי מחבות המס. קיימות אמנות למניעת כפל מס בין מדינות,  בדרך כלל זכות המיסוי הראשונה הינה של המדינה אשר בה מופקת ההכנסה כלומר ישראל.
בגין המס ששולם בישראל יינתן זיכוי ממס במדינת תושב החוץ.
בכל מקרה מאמר זה מתיחס לאופן המיסוי של תושב חוץ בישראל ולא לגבי המס שעליו לשם בחו"ל.

 

ניתן לקבל ייעוץ במשרדנו לגבי דיווח, ותשלום דמי שכירות של תושב חוץ ,
 073-254-9512

למחייגים מחו"ל   972-54-8018226+

תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ? אישור עוסק פטור דוח שנתי לעוסק פטור הוצאות מותרות בניכוי המדריך המקיף עוסק פטור המדריך לעוסק הפטור הקמת שותפות במס הכנסה הקמת שותפות במע"מ זכויות עובדים חישוב הצמדה למדד תשומות הבנייה חישובי הצמדה למדד תשומות הבניה להב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל מדד המחירים לצרכן וויקפדיה מדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיה מדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016 מדריך ביטוח לאומי מדריך מס על השכרת דירה מדריך מס על השכרת דירה בישראל מיסוי הכנסות משכר דירה מס דירת מגורים לתושב חוץ מס על השכרת דירה מעוסק פטור לעוסק מורשה משרד רואה חשבון בפתח תקווה עוסק מורשה עסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיה פקודת השותפויות פתיחת עוסק מורשה פתיחת עוסק פטור פתיחת תיק שותפים קרן השתלמות לעצמאי רו"ח בפתח תקווה רואה חשבון רואה חשבון במרכז רואה חשבון בפ"ת רואה חשבון בפתח תקווה רואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנו רואה חשבון לעסקים קטנים ובינוניים רואה חשבון מומלץ בפתח תקווה רואה חשבון פ"ת רואה חשבון פתח תקווה רשות התאגידים-רישום שותפות שותפות- ויקפדיה שותפות מוגבלת -ויקיפדיה שיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017 שירות של תיאום מס

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם