מס דירה שלישית

ב 16.12.2016 אישרה הכנסת חוק מיסוי על בעלי שלוש דירות. החוק חל על יחידים שהינם בעלי 3 דירות ומעלה ומטיל עליהם מס שמוחשב על פי נוסחה שנקבעה בחוק. המס על בעלי שלוש דירות הינו בנוסף למס שמשולם על הכנסות משכר דירה פי מסלולי המס, קריי מסלול מס מופחת 10%, מסלול פטור חלקי או מסלול מס שולי.
שתף אותי בפייסבוק
מס דירה שלישית

להלן עיקרי הנושאים בחוק:
1.המס הוא החל משנת 2017.
2.המס יוטל על בעלי שלוש דירות ומעלה, כלומר ניתן לבחור 2 דירות שעליהם לא יחול המס.
3.החיוב במס יחול באחזקה בדירות החל מאחזקה של 249% .
כלומר אחזקה בדירה 1- 100%, דירה 2- 100%,דירה 3- 49% מכניסה את בעלי הדירות לחיוב במס.
4.כמה מס משלמים ? 1% על הדירה השלישית ומעלה אך לא יותר מ18,000 ש"ח על כל דירה מהשלישית ומעלה.

מי פטור ממס דירה שלישית למרות שיש לו שלוש דירות?
אם סכום דירות ההשקעה שלך נמוך מ1,150,000 ש"ח תהיה פטור ממס גם אם למעשה אתה מחזיק ביותר משלוש דירות.
לדוגמה:
ברשותך 2 דירות בעיר ערד ואתה גר בדירה נוספת אשר בבעלותך בעיר תל אביב.
במידה ושתי הדירות בערד אינן עולות על סכום של 1,150,000 ש"ח לא תחויב במס שלוש דירות.

איך אני יידע כמה הדירות שלי שוות ?
נכנסים למחשבון בדיקת הסכום הקובע שבאתר רשות המיסים מזינים את כתובת הדירה ואז מקבלים את שווי הדירה.
לאחר שמתקבל תוצאת השווי של הדירה, נכנסים למחשבון בדיקת זכאות לפטור ומציבים את סכום שווי הדירה. אם שווי הדירה אינו עולה על 1,150,000 תהיה פטור מהמס.
כאשר דירות ההשקעה עולות בשווין על 1,150,000 ואינן עולות על שווי של 1,400,000 ש"ח ישולם מס חלקי על פי נוסחה בחוק.
מחשבון לבדיקת זכאות לפטור או חיוב חלקי באתר רשות המיסים.

במקרים אלה לא יחול חוק מס דירה שלישית:
1.דירות מגורים הבנויות על נחלה חקלאית.
2.דירות מגורים שפוצלו לכמה דירות על פי החוק.
3. דירות הרשומות על בן/בת הזוג , הדירות יחושבו בנפרד רק אם בני הזוג מתגוררים בנפרד.

כיצד מחושב המס?
1. ראשית יש לבחור איזה שתי דירות אינך מעוניין שיחול לגביהם חיוב במס ממולץ לבחור את הדירות היקרות.
2. לגבי דירות ההשקעה יחושב סכום הקובע
ניתן לחשב את הסכום הקובע במחשבון לחישוב הסכום הקובע וסכום המס לדירה באתר של רשות המיסים

מחשבון הסכום הקובע מחשב סכום קובע שהוא תוצאה של נוסחה הקבועה בחוק שבמביאה בחשבון את שטח הדירה, מיקומה, מדד כלכלי חברתי ומדד פירפריאלי על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
הסכום הקובע שמוחשב בגין כל דירה יוכפל בשיעור מס של 1% וזה יהיה חיוב המס השנתי שיש לשלם על הדירה. במידה והנך מחזיק בחלק מסוים מהדירה נאמר ב50% אזי יש להכפיל את סכום החיוב בחלק שלך בדירה.
בכל מקרה החיוב לכל דירה לא יעלה על 18,000 ש"ח לשנת מס.
דוגמאות:
1.יחיד בעל 3 דירות:
דירה אחת בעיר טבריה בשטח של 80 מ"ר
דירה אחת בתל אביב בשטח של 60 מ"ר ודירה נוספת בפתח תקווה בשטח של 50 מ"ר.
ראשית נחשב סכום קובע –במחשבון לחישוב הסכום הקובע. יש להזין במחשבון את כתובת הדירה ושטח הדירה על פי הארנונה וזה יתן לנו את שווי הדירה.
נניח לשם הדוגמה ששווי הדירה בעיר טבריה הינו 500 אלף ש"ח
ושווי הדירה בפתח תקווה הינו 650 אלף ש"ח היות ושווי שתי דירות ההשקעה בפ"ת וטבריה אינו עולה על 1,150,000 לא יחול חיוב במס. יש להציב את שווי הדירות על פי הסכום הקובע במחשבון לבדיקת הזכאות לפטור או לחיוב חלקי.
גם במקרה ואין חיוב במס יש חובת הצהרה.

דוגמה נוספת
יחיד בעל שלוש דירות והסכום הקובע לדירה החייבת הוא 3 מיליון
נחשב חבות מס- (3 מיליון כפול 1% לכאורה חיוב מס של 30 אלף.)
בשל תקרת החיוב, במקרה זה יחול חיוב של 18 אלף ש"ח בלבד..

טפסים לדיווח – מס דירה שלישית:

טופס דיווח על דירה שלישית ומעלה- טופס 7201
את ההצהרה על דירה שלישית גם לחייב במס שהוא פטור יש להגיש עד ל31.03.2017
המס ניתן לתשלום בשני תשלומים-
התשלום הראשון עבור דירה שלישית יחול ב30.06.2017
התשלום השני עד ליום 31.12 של שנת המס.
מי שלא הגיש את ההצהרה כאמור יוטלו קנסות כחוק.
מי שידווח דיווח שיקרי או לא יגיש הצהרה כחוק יבוצע כנגדו רישום פלילי והוא יחויב בקנס.

האם כדאי למכור דירה במהלך שנת 2017?
על פי תיקוני החקיקה נקבע כי מי שימכור את אחת מדירותיו בין התאריכים 1.1.2017 ועד 1.10.2017
1.יהיה פטור ממס דירה שלישית על חלק מהשנה שבה הדירה שהיתה בבעלותו נמכרה.
2.יהיה זכאי למענק בגובה מס השבח ולא יותר מ85 אלף ש"ח, במידה והיה חייב במס שהוא פטור במכירה אזי יקבל מענק בגובה מחצית מס השבח ולא יותר מ15 אלף ש"ח.
3. אפשרות לקבל אישור להפקדת כספי התמורה ממכירת הדירה בקופת גמל להשקעה עד ל31.12.2017 ולא יותר מ2.5 מיליון.

טופס דיווח מכירת דירה לחייב במס דירה שלישית -טופס 7202

תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ?אישור עוסק מורשהאישור עוסק פטורדוח שנתי לעוסק פטורהוצאות מותרות בניכויהמדריך המקיף עוסק פטורהמדריך לעוסק הפטורהנהלת חשבונות לרופאיםהצהרת הוןזכויות עובדיםטלפון פקיד שומה טבריהטלפון פקיד שומה ת"אטפסים לעוסק פטורלהב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראלמדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיהמדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016מדריך ביטוח לאומימדריך מס על השכרת דירהמדריך מס על השכרת דירה בישראלמס על השכרת דירהמעוסק פטור לעוסק מורשהמשרד רואה חשבון בפתח תקווהסגירת תיק מס הכנסהסגירת תיק מע"מעוסק זעירעוסק מורשהעוסק פטורעוסק פטור- ויקיפדיהעוסק פטור מע"מעסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיהפקודת השותפויותפתיחת עוסק מורשהפתיחת עוסק פטורפתיחת תיק שותפיםקרן השתלמות לעצמאירואה חשבוןרואה חשבון בפ"תרואה חשבון בפתח תקווהרואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנורואה חשבון לעסקים קטנים ובינונייםרואה חשבון מומלץ בפתח תקווהרואה חשבון פ"תרואה חשבון פתח תקווהרופא ויקפדיהשיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם