איך מכינים 126 לביטוח לאומי ולמס הכנסה?

מה זה טופס 126?
126 זה טופס שבו המעסיק מחויב לדווח על השכר השנתי ששילם לעובדיו במהלך השנה. הטופס מרכז את סך השכר ששולם לעובדים במהלך השנה. טופס 126 אשר מוגש לרשות המיסים ולביטוח לאומי חייב להיות תואם לסך הדיווחים השוטפים אשר המעסיק מדווח במהלך השנה בטופס ה102.

עד מתי יש להגיש טופס 126?
טופס 126 יש להגיש לא יאוחר מ31 במרץ עבור השנה שחלפה. לרוב ניתנת אורכה בהגשה עד חודש מאי יוני.

מה עושים אם אין התאמה בין נתוני תוכנת השכר בטופס 126 לבין הדיווחים שבוצעו במהלך השנה?
במקרה ואין התאמה בין נתוני השכר בתוכנת השכר לבין הנתונים שדווחו, יש לבצע תיקון לאי התאמה. ניתן להגיש בקשה לתיקון הדיווח למס הכנסה או לביטוח לאומי. במרבית המקרים נוטים לתקן את הדיווחים במידה וסיפקת סיבה משכנעת מדוע אתה מבקש לתקן את הדיווח.
תיקון חריג או מספר תיקונים בדיווחים במהלך השנה יכולים להכניס את התיק לביקורת ניכוים.

תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ?אישור עוסק מורשהאישור עוסק פטורדוח שנתי לעוסק פטורהוצאות מותרות בניכויהמדריך המקיף עוסק פטורהמדריך לעוסק הפטורהנהלת חשבונות לרופאיםהצהרת הוןזכויות עובדיםטלפון פקיד שומה טבריהטלפון פקיד שומה ת"אטפסים לעוסק פטורלהב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראלמדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיהמדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016מדריך ביטוח לאומימדריך מס על השכרת דירהמדריך מס על השכרת דירה בישראלמס על השכרת דירהמעוסק פטור לעוסק מורשהמשרד רואה חשבון בפתח תקווהסגירת תיק מס הכנסהסגירת תיק מע"מעוסק זעירעוסק מורשהעוסק פטורעוסק פטור- ויקיפדיהעוסק פטור מע"מעסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיהפקודת השותפויותפתיחת עוסק מורשהפתיחת עוסק פטורפתיחת תיק שותפיםקרן השתלמות לעצמאירואה חשבוןרואה חשבון בפ"תרואה חשבון בפתח תקווהרואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנורואה חשבון לעסקים קטנים ובינונייםרואה חשבון מומלץ בפתח תקווהרואה חשבון פ"תרואה חשבון פתח תקווהרופא ויקפדיהשיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב google
שיתוף ב whatsapp