דוח שנתי לרשם החברות

אם הגעתם לעמוד הזה כנראה שקיבלתם מרשם החברות מכתב שכותרתו "התראה לפני רישום חברה כחברה מפרת חוק".

במידה והקמתם חברה ברשם החברות יש חובת הגשה של דוח שנתי כל שנה.
חובת הגשה זו נובעת על פי סעיף 141 לחוק החברות 

(א) "חברה שאינה תאגיד מדווח תערוך ותגיש לרשם אחת לשנה, דין וחשבון שנתי כפי שיקבע השר בתוך 14 ימים לאחר האסיפה השנתית"
 

על מנת לתקן את ההפרה שנוצרה לחברה יש להגיש תוך 30 יום מיום רישום ההתראה דוח שנתי עדכני המהווה דוח עדכון פרטים בחברה בהתאם לטופס 5 לתקנות החברות 

על הדוח השנתי המוגש לרשם החברות לשקף את מצב החברה ביום הגשתו ולכן הפרטים החייבים בדיווח נדרשים להיות מעודכנים ליום הגשת הדוח.

אין צורך בהגשת דוח שנתי לשנים קודמות.
חברה אשר לא תגיש במועד את הדוח השנתי לרשם החברות תרשם כחברה מפרת חוק.

כתוצאה מרישום החברה כמפרת חוק, לא יתאפשר ביצוע הפעולות הבאות בחברה:

* רישום שיעבוד חדש על נכסי החברה
* שינו בשעבוד קיים על נכסי החברה
* רישום שיעבוד חדש לטובת החברה
* שינוי בפרטי שיעבוד קיים לטובת החברה
* רישום שינוי שם החברה
* רישום שינוי מטרות החברה
* רישום מיזוג חברות, אם אחת מהחברות המתמזגת היא חברה מפרה
* רישום חברה חדשה כאשר אחד מבעלי המניות היא החברה המפרה

אם עדכון הרשם בדוח השנתי שיש להגיש ובדיקת הרשם כי הדוח השנתי שהוגש תקין ועומד בדרישות החוק  – ימחק הרשם את רישום ההתראה או רישום החברה כמפרת חוק.

משרדנו מפיק דוח שנתי לרשם החברות מה שימנע רישום החברה כמפרת חוק. בדוח יש למלא את פרטי בעלי המניות העדכנים וכן על הדוח להיות חתום על ידי רואה חשבון.

תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ? אישור עוסק פטור דוח שנתי לעוסק פטור הוצאות מותרות בניכוי המדריך המקיף עוסק פטור המדריך לעוסק הפטור הקמת שותפות במס הכנסה הקמת שותפות במע"מ זכויות עובדים חישוב הצמדה למדד תשומות הבנייה חישובי הצמדה למדד תשומות הבניה להב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל מדד המחירים לצרכן וויקפדיה מדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיה מדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016 מדריך ביטוח לאומי מדריך מס על השכרת דירה מדריך מס על השכרת דירה בישראל מיסוי הכנסות משכר דירה מס דירת מגורים לתושב חוץ מס על השכרת דירה מעוסק פטור לעוסק מורשה משרד רואה חשבון בפתח תקווה עוסק מורשה עסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיה פקודת השותפויות פתיחת עוסק מורשה פתיחת עוסק פטור פתיחת תיק שותפים קרן השתלמות לעצמאי רו"ח בפתח תקווה רואה חשבון רואה חשבון במרכז רואה חשבון בפ"ת רואה חשבון בפתח תקווה רואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנו רואה חשבון לעסקים קטנים ובינוניים רואה חשבון מומלץ בפתח תקווה רואה חשבון פ"ת רואה חשבון פתח תקווה רשות התאגידים-רישום שותפות שותפות- ויקפדיה שותפות מוגבלת -ויקיפדיה שיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017 שירות של תיאום מס

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם