דוח שנתי לרשם החברות

אם הגעתם לעמוד הזה כנראה שקיבלתם מרשם החברות מכתב שכותרתו "התראה לפני רישום חברה כחברה מפרת חוק".

במידה והקמתם חברה ברשם החברות יש חובת הגשה של דוח שנתי כל שנה.
חובת הגשה זו נובעת על פי סעיף 141 לחוק החברות

(א) "חברה שאינה תאגיד מדווח תערוך ותגיש לרשם אחת לשנה, דין וחשבון שנתי כפי שיקבע השר בתוך 14 ימים לאחר האסיפה השנתית"

על מנת לתקן את ההפרה שנוצרה לחברה יש להגיש תוך 30 יום מיום רישום ההתראה דוח שנתי עדכני המהווה דוח עדכון פרטים בחברה בהתאם לטופס 5 לתקנות החברות

על הדוח השנתי המוגש לרשם החברות לשקף את מצב החברה ביום הגשתו ולכן הפרטים החייבים בדיווח נדרשים להיות מעודכנים ליום הגשת הדוח.

אין צורך בהגשת דוח שנתי לשנים קודמות.
חברה אשר לא תגיש במועד את הדוח השנתי לרשם החברות תרשם כחברה מפרת חוק.

כתוצאה מרישום החברה כמפרת חוק, לא יתאפשר ביצוע הפעולות הבאות בחברה:

* רישום שיעבוד חדש על נכסי החברה
* שינו בשעבוד קיים על נכסי החברה
* רישום שיעבוד חדש לטובת החברה
* שינוי בפרטי שיעבוד קיים לטובת החברה
* רישום שינוי שם החברה
* רישום שינוי מטרות החברה
* רישום מיזוג חברות, אם אחת מהחברות המתמזגת היא חברה מפרה
* רישום חברה חדשה כאשר אחד מבעלי המניות היא החברה המפרה

אם עדכון הרשם בדוח השנתי שיש להגיש ובדיקת הרשם כי הדוח השנתי שהוגש תקין ועומד בדרישות החוק – ימחק הרשם את רישום ההתראה או רישום החברה כמפרת חוק.

משרדנו מפיק דוח שנתי לרשם החברות מה שימנע רישום החברה כמפרת חוק. בדוח יש למלא את פרטי בעלי המניות העדכנים וכן על הדוח להיות חתום על ידי רואה חשבון.

תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ?אישור עוסק מורשהאישור עוסק פטורדוח שנתי לעוסק פטורהוצאות מותרות בניכויהמדריך המקיף עוסק פטורהמדריך לעוסק הפטורהנהלת חשבונות לרופאיםהצהרת הוןזכויות עובדיםטלפון פקיד שומה טבריהטלפון פקיד שומה ת"אטפסים לעוסק פטורלהב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראלמדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיהמדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016מדריך ביטוח לאומימדריך מס על השכרת דירהמדריך מס על השכרת דירה בישראלמס על השכרת דירהמעוסק פטור לעוסק מורשהמשרד רואה חשבון בפתח תקווהסגירת תיק מס הכנסהסגירת תיק מע"מעוסק זעירעוסק מורשהעוסק פטורעוסק פטור- ויקיפדיהעוסק פטור מע"מעסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיהפקודת השותפויותפתיחת עוסק מורשהפתיחת עוסק פטורפתיחת תיק שותפיםקרן השתלמות לעצמאירואה חשבוןרואה חשבון בפ"תרואה חשבון בפתח תקווהרואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנורואה חשבון לעסקים קטנים ובינונייםרואה חשבון מומלץ בפתח תקווהרואה חשבון פ"תרואה חשבון פתח תקווהרופא ויקפדיהשיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב google
שיתוף ב whatsapp