הגדלת נקודות זיכוי להורים הוראת שעה לשנים 2017 ו2018

ב16 במאי 2017 על פי הוראת השעה הוגדלו נקודות הזיכוי לאם ולאב עבור ילדיהם עד גיל 5 לשנים 2017 ו2018 בלבד.

הוראת השעה חלה החל מ1 בינואר 2017.ולכן נקודות הזיכוי יחושבו כבר מתחילת השנה.
בנוסף הוראת השעה מאפשרת לאם בלבד את האפשרות להעביר נקודת זיכוי אחת מתוך 1.5 נקודות הזיכוי בגין כל אחד מילדיה שנולד באחת משתי שנות המס 2017 או 2018 משנת הלידה לשנה העוקבת.

בשורה להורים – הטבות הגדלת נקודות הזכות להורים לילדים יהפכו קבועות במהלך דיון בסעיפי חוק ההסדרים בוועדת הכספים סוכם כי המתווה המעניק הטבות מס בגין ילדים בגילאי
0 עד 5 יהפוך קבוע.

לדרישת יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני נקבע כי נשים יולדות תוכלנה להמשיך ולדחות את כניסת ההטבה לתוקף לשנה שלאחר שנת הלידה לשם מקסומה, חרף בקשת האוצר לבטל סעיף זה: "לא הגיוני לפעול נגד נשים עובדות"

יש לציין כי לא חל שינוי בגין נקודות הזיכוי בגין ילדים מגיל 6 ואילך.

קודות זיכוי לאישה: 

גיל הילד בשנת המסלפני הוראת שעהלאחר הוראת שעה 
שנת הלידה 0.51.5*
שנה עד חמש שנים 22.5

*האישה רשאית להעביר נקודת זיכוי אחת מתוך 1.5 נקודות הזיכוי לשנה שלאחר שנת הלידה.

נקודות זיכוי לגבר: 

גיל הילד בשנת המסלפני הוראת שעהלאחר הוראת שעה 
שנת הלידה 11.5
שנה22.5
שנתים22.5
שלוש שנים12.5
ארבע שנים2.5
חמש שנים2.5

על מנת לדחות את קבלת נקודות הזיכוי משנת הלידה לשנה העוקבת בגין ילדים שנולדו בשנת 2017 ו2018 יש למלא טופס 116ד ובו תצויין הבקשה.
הטופס 116ד יהווה נספח לטופס 101 ויש לדווח את המידע הזה בטופס ה126 על יד המעסיק.

במידה ואתם זקוקים להוצאת תלושי שכר לעובדים, צרו קשר עם רואה חשבון י.טולדנו 054-8018226

תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ? אישור עוסק פטור דוח שנתי לעוסק פטור הוצאות מותרות בניכוי המדריך המקיף עוסק פטור המדריך לעוסק הפטור הקמת שותפות במס הכנסה הקמת שותפות במע"מ זכויות עובדים חישוב הצמדה למדד תשומות הבנייה חישובי הצמדה למדד תשומות הבניה להב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל מדד המחירים לצרכן וויקפדיה מדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיה מדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016 מדריך ביטוח לאומי מדריך מס על השכרת דירה מדריך מס על השכרת דירה בישראל מיסוי הכנסות משכר דירה מס דירת מגורים לתושב חוץ מס על השכרת דירה מעוסק פטור לעוסק מורשה משרד רואה חשבון בפתח תקווה עוסק מורשה עסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיה פקודת השותפויות פתיחת עוסק מורשה פתיחת עוסק פטור פתיחת תיק שותפים קרן השתלמות לעצמאי רו"ח בפתח תקווה רואה חשבון רואה חשבון במרכז רואה חשבון בפ"ת רואה חשבון בפתח תקווה רואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנו רואה חשבון לעסקים קטנים ובינוניים רואה חשבון מומלץ בפתח תקווה רואה חשבון פ"ת רואה חשבון פתח תקווה רשות התאגידים-רישום שותפות שותפות- ויקפדיה שותפות מוגבלת -ויקיפדיה שיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017 שירות של תיאום מס

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם