הצהרת הון

מהי הצהרת הון ?
הצהרת הון הינה דיווח מפורט על מצב ההון של הנישום.
את ההצהרה יש להגיש בעת דרישה מתוקף סעיף 135 (1) לפקודת מס הכנסה, יש להמציא דו"ח על הרכוש וההתחייבויות (בארץ ובחו"ל), שלך ושל בן\בת זוגך, וילדך שבשנת המס טרם מלאו להם 18 שנה.

ההצהרה מוגשת בטופס מילוי הצהרת הון מספר 1219 ומורכבת ממספר פרקים:
א. הון מושקע בעסקים.
ב. רכוש והתחייבויות פרטיים.
ג. השקעות בניירות ערך ומטבע חוץ.
ד. סה"כ רכוש נקי.
ה. סיכום פעולות קניה ומכירה בניירות ערך ומטבע חוץ.
ו. כספות.
ז. יפויי כוח.

בצרוף לטופס 1219 יש לצרף מסמכים המאמתים את הפרטים המוצהרים.

את ההצהרה יש להגיש תוך 120 יום מיום קבלת הטופס.

מה מטרת הצהרת הון ?

מטרת ההצהרה הינה להעביר מידע למס הכנסה על ההון שלכם וזאת כדי לבחון את סבירות רמת הכנסותו של הנישום. הרעיון שמאחורי בדיקת הצהרת ההון, הינו שצריך להיות התאמה סבירה כאשר ההון גדל לבין הדיווחים השנתיים מעבר להוצאות המחיה של הנישום.

מה החשיבות של הצהרת הון ראשונה?

להצהרת ההון הראשונה חשיבות עצומה ואין להקל ראש במילואה.
הצהרת ההון הראשונה מהווה בסיס לצורך השוואה עם הצהרת ההון הבאה שאותה ידרש הנישום להגיש בשנים הבאות.
מילוי הצהרת הון באופן רשלני תוך השמטת נכסים או התחייבויות עלול לסבך את הנישום בדבר הפרשי הון בלתי מוסברים, או בטענות שהנישום העלים הכנסות בין שתי התקופות הנדונות.

דרישה להצהרת הון ראשונה שאותה נדרש הנישום להגיש לראשונה, מתקבלת בדרך כלל עד שנתים מיום פתיחת העסק.
בהצהרת הון הראשונה פקיד השומה בודק האם ההון שהצהרת סביר תוך לקיחה בחשבון את נתוני הכנסות חייבות במס שלרשות המס יש מידע עליהן.

מי נדרש להגיש הצהרת הון ?

מי שפתח תיק במס הכנסה, ישלח לו דרישה כעבור שנה עד שנתים, מיום פתיחת העסק בין אם הקים עסק עצמאי (עוסק מורשה או פטור) ובין אם הקים חברה בע"מ, להגיש הצהרת הון ראשונה למס הכנסה.
במקרים יוצא דופן, גם שכירים נדרשים למלא הצהרת הון, לדוגמא, אם מדובר בשכיר אשר בעברו היה עצמאי, או שכיר בעל פעילות פיננסית גדולה.

המועד להגשת הצהרת הון הוא בדרך-כלל תוך 120 יום ממועד קבלתה, ואחת ל-4-5 שנים נשלחת דרישה להגשת הצהרת הון על-ידי רשויות המס

כיצד יוצגו הפריטים בהצהרת ההון ?

אחד הדגשים החשובים בהצהרת הון הינו הצגה של הנכסים במחירי עלות או במחירים נומינליים של הנכסים, ולא בשווי הנוכחי שלהם.
הרישום בהצהרת ההון הוא על בסיס עלות – הפריטים בהצהרת ההון נרשמים במחיר ששולם (עלות) בעת רכישתם ולא בערכם האמיתי בשוק (שווי). כלומר, יש להציג כל נכס בהתאם לסכום ההשקעה.

ניירות ערך נסחרים בבורסה יוצגו כך:

לדוגמה, נייר ערך של חברה נסחרת בעלות של 200,000 שקל, והשווי שלהם ליום הצהרת ההון הוא כ-400,000 שקל. מאחר שהצהרת ההון נערכת על בסיס מחירי עלות, נדרש מאיתנו להציג את ניירות הערך בסכום העלות (הסכום ששולם בפועל) בסך של 200,000 שקל בלבד.

נכסים שהתקבלו במתנה או בירושה:

יש להצהיר גם על נכס שנתקבל במתנה או בירושה, אשר יירשם בהצהרת ההון בעלות אפס (הרי הנכס לא נרכש מכספו הפרטי של הנישום). אולם אם הושקעו בנכס כספים נוספים, יש להוסיף את העלויות בהתאם.
(לכן חשוב לשמור מסמכים אשר קשורים למתנות וירושות).

איך למלא הצהרת הון כאשר בין בני הזוג יש הסכם ממון?

האם יש להכניס בהצהרת ההון נכסים שהיו לבן הזוג לפני הנישואים.?
על פי סעיף 135 (1) לפקודת מס הכנסה פקיד השומה רשאי לדרוש כל דוח על הונם ונכסיהם של אותו אדם או של בןזוגו ושל ילדיהם שהם זכאים בעדם לנקודות זיכוי או לנקודות קצבה או על נכסים שהוא משמש לגביהם כנאמנו של אדם אחר ואולם רשאי אותו אדם לא לכלול בדוח את הונו ונכסיו של בן זוגו אם צירף הצהרה חתומה בידי אותו בן זוג כי יגיש דוח בנפרד על הונו ונכסיו. הוגשה הצהרה כאמור יוגש הדוח במועד שבו חייב בן הזוג להגיש את הדוח כאמור יש לכלול בהצהרת ההון נכסים שיש לבן הזוג גם לפני הנישואים, אומנם הוא רשאי להגיש הצהרת הון בנפרד באותו מועד שנדרש בן זוגו להגיש את ההצהרה.

במידה ומגישים ביחד ממולץ לצרף לדוח על הנכסים וההתחיבויות הסבר כי הגידול בהון נובע מנכסים שיש לבן הזוג.

מה הסנקציה בגין דיווח כוזב בהצהרת הון ? שכחתי לרשום כספים בהצהרת הון, מה עושים?

על פי סעיף 217 לפקודת מס הכנסה- להלן חלק מציטוט הסעיף:

"אדם אשר ללא הצדק סביר ערך דוח לא נכון, מתוך שהשמיט הכנסה כלשהי שעליה נדרש לפי הפקודה, למסור דוח, או שרשם בחסר או אדם שמסר ידיעות לא נכונות בנוגע לכל עניין המשפיע על חיובו במס או של אדם אחר או של שותפות, דינו מאסר שנתים או קנס, הטוען כי היה לו הצדק סביר עליו ההוכחה"

תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ?אישור עוסק מורשהאישור עוסק פטורדוח שנתי לעוסק פטורהוצאות מותרות בניכויהמדריך המקיף עוסק פטורהמדריך לעוסק הפטורהנהלת חשבונות לרופאיםהצהרת הוןזכויות עובדיםטלפון פקיד שומה טבריהטלפון פקיד שומה ת"אטפסים לעוסק פטורלהב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראלמדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיהמדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016מדריך ביטוח לאומימדריך מס על השכרת דירהמדריך מס על השכרת דירה בישראלמס על השכרת דירהמעוסק פטור לעוסק מורשהמשרד רואה חשבון בפתח תקווהסגירת תיק מס הכנסהסגירת תיק מע"מעוסק זעירעוסק מורשהעוסק פטורעוסק פטור- ויקיפדיהעוסק פטור מע"מעסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיהפקודת השותפויותפתיחת עוסק מורשהפתיחת עוסק פטורפתיחת תיק שותפיםקרן השתלמות לעצמאירואה חשבוןרואה חשבון בפ"תרואה חשבון בפתח תקווהרואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנורואה חשבון לעסקים קטנים ובינונייםרואה חשבון מומלץ בפתח תקווהרואה חשבון פ"תרואה חשבון פתח תקווהרופא ויקפדיהשיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב google
שיתוף ב whatsapp