חובת הגשת דוח שנתי בגין מכירת ניירות ערך

בפקודת מס הכנסה נקבע תקרת הכנסות ממכירת נירות ערך בסך של  2,522,000 ש"ח. (נכון לשנת 2020)
מי שמכר בשנת 2020 נירות ערך במחזור מכירות של מעל לתקרה של 2,522,000 ש"ח בשנה יהיה חייב בהגשת דוח שנתי לרשות המיסים.

לדעתי החוק הזה, מוזר?!
נאמר וקניתי ב1 מיליון ש"ח מכרתי כעבור שבוע ב1 מיליון ואחרי חודש קניתי שוב במיליון , אזי כבר נכנסתי לתכולת הסעיף.
האם היתה בפעילות המתוארת, פעילות עסקית? בפירוש לא!
עדין מדובר בהכנסה פסיבית אשר המס בגינה מנוכה על ידי בית ההשקעות או הבנק.

בכל מקרה דעתי פה לא קובעת ובמקרה המתואר לעיל תהיו חייבים להגיש דוח שנתי לרשות המיסים על פי החוק.

משקיעים רבים בשוק ההון עלולים לגלות כי הם חייבים בדיווח לרשות המיסים על אף היותם שכירים.

 

בסעיף 2 לתקנות מס הכנסה

יחיד תושב ישראל שכל הכנסתו בשנת המס היתה הכנסה ממשכורת או הכנסה מדמי שכירות, או שהיתה הכנסת חוץ, הכנסה מקצבת חוץ, הכנסה מריבית, הכנסה מנייר ערך או הכנסה נוספת, או צירוף של כולן או חלקן, יהא פטור מהגשת דין וחשבון  לפי סעיף 131 לפקודה.

הגדרת הכנסה מנייר ערך בתקנות: 
הכנסה מנייר ערך" – הכנסה ממכירת נייר ערך הנסחר בבורסה, לרבות הכנסה ממכירת נייר ערך זר, או ממכירת מילווה קצר מועד, שהתקיים לגביה אחד מאלה:

(1) נקבע לה פטור ממס.
(2) נוכה ממנה מלוא המס לפי  הוראות הפקודה וסכומה אינו עולה על הסכום הקבוע בסעיף 121ב לפקודה;

סעיף 121ב לפקודה : 
121ב. (א) יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על שמונה מאות אלף שקלים חדשים, יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על שמונה מאות אלף שקלים חדשים (בסעיף זה – הכנסה החייבת במס נוסף), בשיעור של 2%.

מהאמור לעיל עולה כי יחיד תושב ישראל שהיה לו בשנת מס מחזור מכירות ( לא רווח) מניירות ערך בסכום העולה על 811,560 ש"ח יהיה חייב בדיווח והגשת דוח שנתי למס הכנסה.
כלומר ייתכן ומכרת ניירות ערך בסכום של כ200 אלף ש"ח במהלך השנה מספר פעמים ועברת את סכום המכירות של 811,560 ש"ח וחלה עליך חובת דיווח.
חובת הדיווח היא רטרואקטיבית החל משנת 2013.

משרד רואה חשבון י. טולדנו מעניק שירות של הגשת דוח שנתי למס הכנסה ושידור הדוח באינטרנט.
073-2549512

תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ? אישור עוסק פטור דוח שנתי לעוסק פטור הוצאות מותרות בניכוי המדריך המקיף עוסק פטור המדריך לעוסק הפטור הקמת שותפות במס הכנסה הקמת שותפות במע"מ זכויות עובדים חישוב הצמדה למדד תשומות הבנייה חישובי הצמדה למדד תשומות הבניה להב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל מדד המחירים לצרכן וויקפדיה מדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיה מדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016 מדריך ביטוח לאומי מדריך מס על השכרת דירה מדריך מס על השכרת דירה בישראל מיסוי הכנסות משכר דירה מס דירת מגורים לתושב חוץ מס על השכרת דירה מעוסק פטור לעוסק מורשה משרד רואה חשבון בפתח תקווה עוסק מורשה עסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיה פקודת השותפויות פתיחת עוסק מורשה פתיחת עוסק פטור פתיחת תיק שותפים קרן השתלמות לעצמאי רו"ח בפתח תקווה רואה חשבון רואה חשבון במרכז רואה חשבון בפ"ת רואה חשבון בפתח תקווה רואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנו רואה חשבון לעסקים קטנים ובינוניים רואה חשבון מומלץ בפתח תקווה רואה חשבון פ"ת רואה חשבון פתח תקווה רשות התאגידים-רישום שותפות שותפות- ויקפדיה שותפות מוגבלת -ויקיפדיה שיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017 שירות של תיאום מס

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם