חובת הגשת דוח שנתי לבעלי הכנסות גבוהות מס יסף

קיבלתם הודעה בטופס 106 (ריכוז השכר השנתי) שאתם חייבים בהגשת דוח שנתי,
כנראה שההכנסות השנתיות שלכם היו גבוהות מ649 אלף ש"ח בשנה.

עליכם לדעת שאתה חייבים להגיש דוח שנתי על הכנסתכם ואיחור בהגשת הדוח יגרור הטלת קנסות.

מי חייב בהגשת דוח שנתי ?

הכלל על פי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה,החייבים בהגשת דוח הם:
יחיד תושב ישראל שבתחילת שנת המס מלאו לו 18 שנים
החריג לכלל שלמעשה הוא "הכלל עצמו" התקף למרבית האזרחים במדינת ישראל , פוטר מהגשת דוח שנתי .
סעיף 134א  לפקודה פוטר מהגשת דוח שנתי מי שעיקר הכנסות ממשכורת הכנסת עבודה, קצבה או הכנסה ששילם מס לפי סעיף 122.בתנאי שלא עלו על התקרות שנקבעו:
שכיר מעל תקרת הכנסה של 649,560 ש"ח בשנה – יהיה חייב בהגשת דוח שנתי ומקוון.

כלומר יש חובה להגיש דוח ולשדרו באינטרנט.

מס עשירים- המס הנוסף המוטל על בעלי הכנסות גבוהות.?

על פי החוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2012, מוטל מס נוסף על הכנסות גבוהות על פי סעיף 121ב לפקודה, יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 649,560 ש"ח (54,130 ש"ח לחודש) יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ"ל בשיעור של 3%

הכנסה חייבת כהגדרתה בסעיף 121ב לפקודה.
"הכנסה חייבת" – הכנסה חייבת כהגדרתה בסעיף 1 וכמשמעותה בסעיף 89 הגדרת הכנסה חייבת על פי סעיף 1- הכנסה לאחר הניכויים, הקיזוזים והפטורים שהותרו ממנה לפי כל דין;
סעיף 89 – דין תמורה ודין רווח הון- דין תמורה כדין הכנסה לפי סעיף 2 ודין רווח הון כדין הכנסה חייבת, והכל בשינויים המחוייבים לפי הענין ובאין פירוש אחר מפורש או משתמע מהוראות חלק זה או חלק ה1. תחולת החוק היא על הכנסה שהופקה ב-1 בינואר, 2013, או לאחר מועד זה.

החל משנת מס 2020 יחיד אשר הוא או בן זוגו חייבים במס נוסף בהתאם להוראות סעיף 121ב לפקודה (מס על הכנסות הגבוהות כאשר ההכנסה החייבת עולה על 649,560 ש"ח בשנה) חייבים בהגשת דוח שנתי לפקיד השומה על הכנסתם.

הגשת דוחות שנתים לשכירים בעלי הכנסות גבוהות משרדנו מעניק שירות של הגשת דוח שנתי ושידור הדוח באינטרנט למחשבי מס הכנסה.

אנו מגישים בעבור הנישום את הדוח השנתי במשרדי פקיד השומה ולאחר שיוצאת שומה היא נבדקת על ידנו.

עובדים שכירים שקיבלו אופציות וכתוצאה מכך ההכנסה החייבת השנתית גדולה מ649 אלף ש"ח חייבים בהגשת דוח שנתי לרשות המיסים.
במידה ויש לכם הפסדים מנירות ערך במישור הפרטי עליכם לדעת שניתן לקזז הפסד הון מנירות ערך מול אופציות הוניות ששולם עליהם מס של 25%.


משרד רואה חשבון י.טולדנו 073-2549512

 

 

 

 

תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ? אישור עוסק פטור דוח שנתי לעוסק פטור הוצאות מותרות בניכוי המדריך המקיף עוסק פטור המדריך לעוסק הפטור הקמת שותפות במס הכנסה הקמת שותפות במע"מ זכויות עובדים חישוב הצמדה למדד תשומות הבנייה חישובי הצמדה למדד תשומות הבניה להב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל מדד המחירים לצרכן וויקפדיה מדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיה מדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016 מדריך ביטוח לאומי מדריך מס על השכרת דירה מדריך מס על השכרת דירה בישראל מיסוי הכנסות משכר דירה מס דירת מגורים לתושב חוץ מס על השכרת דירה מעוסק פטור לעוסק מורשה משרד רואה חשבון בפתח תקווה עוסק מורשה עסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיה פקודת השותפויות פתיחת עוסק מורשה פתיחת עוסק פטור פתיחת תיק שותפים קרן השתלמות לעצמאי רו"ח בפתח תקווה רואה חשבון רואה חשבון במרכז רואה חשבון בפ"ת רואה חשבון בפתח תקווה רואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנו רואה חשבון לעסקים קטנים ובינוניים רואה חשבון מומלץ בפתח תקווה רואה חשבון פ"ת רואה חשבון פתח תקווה רשות התאגידים-רישום שותפות שותפות- ויקפדיה שותפות מוגבלת -ויקיפדיה שיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017 שירות של תיאום מס

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם