חובת הגשת דוח שנתי לבעלי הכנסות גבוהות מס יסף

על פי החוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2012, מוטל מס נוסף על הכנסות גבוהות על פי סעיף 121ב לפקודה, יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 811,560 ש"ח (67,630 ש"ח לחודש) יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ"ל בשיעור של 2%.

הכנסה חייבת כהגדרתה בסעיף 121ב לפקודה.
"הכנסה חייבת" – הכנסה חייבת כהגדרתה בסעיף 1 וכמשמעותה בסעיף 89 הגדרת הכנסה חייבת על פי סעיף 1-
הכנסה לאחר הניכויים, הקיזוזים והפטורים שהותרו ממנה לפי כל דין;
סעיף 89 – דין תמורה ודין רווח הון- דין תמורה כדין הכנסה לפי סעיף 2 ודין ריווח הון כדין הכנסה חייבת, והכל בשינויים המחוייבים לפי הענין ובאין פירוש אחר מפורש או משתמע מהוראות חלק זה או חלק ה1. תחולת החוק היא על הכנסה שהופקה ב-1 בינואר, 2013, או לאחר מועד זה.

החל משנת מס 2013 יחיד אשר הוא או בן זוגו חייבים במס נוסף בהתאם להוראות סעיף 121ב לפקודה (מס על הכנסות הגבוהות כאשר ההכנסה החייבת עולה על 811,560 ש"ח בשנה) חייבים בהגשת דוח שנתי לפקיד השומה על הכנסתם.

הגשת דוחות שנתים לשכירים בעלי הכנסות גבוהות משרדנו מעניק שירות של הגשת דוח שנתי ושידור הדוח באינטרנט למחשבי מס הכנסה.

אנו מגישים בעבור הנישום את הדוח השנתי במשרדי פקיד השומה ולאחר שיוצאת שומה היא נבדקת על ידנו.

י.טולדנו רואה חשבון 054-8018226

תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ?אישור עוסק מורשהאישור עוסק פטורדוח שנתי לעוסק פטורהוצאות מותרות בניכויהמדריך המקיף עוסק פטורהמדריך לעוסק הפטורהנהלת חשבונות לרופאיםהצהרת הוןזכויות עובדיםטלפון פקיד שומה טבריהטלפון פקיד שומה ת"אטפסים לעוסק פטורלהב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראלמדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיהמדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016מדריך ביטוח לאומימדריך מס על השכרת דירהמדריך מס על השכרת דירה בישראלמס על השכרת דירהמעוסק פטור לעוסק מורשהמשרד רואה חשבון בפתח תקווהסגירת תיק מס הכנסהסגירת תיק מע"מעוסק זעירעוסק מורשהעוסק פטורעוסק פטור- ויקיפדיהעוסק פטור מע"מעסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיהפקודת השותפויותפתיחת עוסק מורשהפתיחת עוסק פטורפתיחת תיק שותפיםקרן השתלמות לעצמאירואה חשבוןרואה חשבון בפ"תרואה חשבון בפתח תקווהרואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנורואה חשבון לעסקים קטנים ובינונייםרואה חשבון מומלץ בפתח תקווהרואה חשבון פ"תרואה חשבון פתח תקווהרופא ויקפדיהשיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב google
שיתוף ב whatsapp