מס מתנות לחגים

1 באפריל 2018

האם מתנה לעובד בעקבות אירוע משפחתי או אישי כגון נישואין, הולדת ילדים וכ.. חייב במס בידי העובד?
במידה והמעביד נותן לעובד שלו מתנה לחתונה או מתנה לאירוע משפחתי כלשהו, העובד לא יתחייב במס כל עוד שווי המתנה הינו עד 210 ש"ח. (תקרה זו הינה תקרת מתנה שנתית) למעביד ההוצאה תותר במלואה עד תקרה של 210 ש"ח. כל סכום העולה על 210 ש"ח יהיה חייב במס ויש להוסיפו לשכר העובד.

האם ניתן להתיר כהוצאה במתנות ללקוחות? האם ניתן להתיר כהוצאה במתנות לספקים?
על פי תקנות מס הכנסה ניתן להתיר הוצאות בגין מתנות ללקחות ובגין הוצאות מתנות לספקים.
התנאי המקדים להתרת ההוצאה הינו שיש קשר עסקי בין נותן המתנה לבין מקבל המתנה סכום ההוצאה המותרת הינו בחישוב שנתי לכל אדם המקבל את המתנה. סכום ההוצאה הוגדר בתקנות ונקבע לסך של 210 ש"ח לאדם בשנה! (נכון לשנת 2018) מקבל המתנה אינו חייב במס בגין המתנה ונותן המתנה יכול להתיר בניכוי את הוצאות המתנה כפוף לתקרת ה210 ש"ח.

האם ניתן להכיר בהוצאה בגין מתנה לחג לעובד? איך מכירים בהוצאה של תווי שי לחג לעובד?
כפי שנכתב למעלה מתנה לעובד הניתנת לרגל אירוע אישי עד סכום של 210 ש"ח בשנה לא תחויב במס בידי העובד. במידה והענקת לעובד שי לחג הדבר נחשב כטובת הנאה בידי העובד ויש למסות את העובד. במידה וניתן לעובד שי לחג בצורת חפץ או תלושי שי. יש למסות את העובד בגובה עלות תווי השי למעסיק ולא שווי תווי השי בידי העובד.

לדוגמה: העובד קיבל לרגל החג חבילת מתוקים עם בקבוק יין, יש לרשום בתלוש השכר של העובד את השווי של המתנה כולל מע"מ כפי שנקוב בחשבונית המס שניתנה למעביד. במידה ולא ניתן ליחס את שווי המתנה לעובד מסויים, מכיוון שנרכש מתנות בסכום כולל לכל העובדים, לא תותר ההוצאה למעביד ולא יתווסף לעובד שווי המתנה בשכר, ההוצאה אצל המעסיק תרשם כהוצאה עודפת.

תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ?אישור עוסק מורשהאישור עוסק פטורדוח שנתי לעוסק פטורהוצאות מותרות בניכויהמדריך המקיף עוסק פטורהמדריך לעוסק הפטורהנהלת חשבונות לרופאיםהצהרת הוןזכויות עובדיםטלפון פקיד שומה טבריהטלפון פקיד שומה ת"אטפסים לעוסק פטורלהב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראלמדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיהמדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016מדריך ביטוח לאומימדריך מס על השכרת דירהמדריך מס על השכרת דירה בישראלמס על השכרת דירהמעוסק פטור לעוסק מורשהמשרד רואה חשבון בפתח תקווהסגירת תיק מס הכנסהסגירת תיק מע"מעוסק זעירעוסק מורשהעוסק פטורעוסק פטור- ויקיפדיהעוסק פטור מע"מעסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיהפקודת השותפויותפתיחת עוסק מורשהפתיחת עוסק פטורפתיחת תיק שותפיםקרן השתלמות לעצמאירואה חשבוןרואה חשבון בפ"תרואה חשבון בפתח תקווהרואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנורואה חשבון לעסקים קטנים ובינונייםרואה חשבון מומלץ בפתח תקווהרואה חשבון פ"תרואה חשבון פתח תקווהרופא ויקפדיהשיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב google
שיתוף ב whatsapp