נקודות זיכוי ממס

תושב ישראל
 סעיף 34 לפקודת מס הכנסה קובע " בחישוב המס של יחיד שהיה תושב ישראל בשנת המס יובאו בחשבון שתי נקודות זיכוי" שווי נקודת זיכוי נכון לשנת 2014 הינה 2,616 ש"ח לשנה. נקודת הזיכוי הינה הפחתה מגובה המס המשולם למס הכנסה. החישוב הוא שנתי.

סעיף 36 לפקודת מס הכנסה קובע "בחישוב המס של יחיד תושב ישראל תובא בחשבון 1/4 נקודת זיכוי כזיכוי נסיעה." מכאן נובע שתושב ישראל זכאי ל2.25 נקודות זיכוי ממס הכנסה בשנת מס.
 שדה בדוח השנתי 020

אישה
 על פי סעיף 36א לפקדות מס הכנסה "בחישוב המס של אשה תובא בחשבון 1/2 נקודת זיכוי." מכאן נובע שאישה תושבת ישראל זכאית ל 2.75 נקודות זיכוי ממס הכנסה בשנת מס.

 זיכוי ממס לגרוש שמשלם מזונות :
 הסעיף הרלוונטי לענייננו הינו סעיף 40א לפקודת מס הכנסה. 40א  "בחישוב המס של גרוש שהוא או בן-זוגו משלם מזונות לבן זוגו לשעבר, והוא נשוי לבן-זוג אחר, תובא בחשבון נקודת זיכוי אחת." מכאן נובע שנקודת הזיכוי מגיעה רק אם הגרוש נשוי לבן זוג אחר.

על מנת לזכות להטבה:
 1. יש לצרף לדוח השנתי, העתק של הסכם גירושין או הסכם תשלום מזונות.
 2.להמציא טפסי 106 משנים קודמות אשר בו הוכח שהיית זכאי להטבה.

השדה בדוח השנתי 028

סעיף 40 (ב)(2) "הורים החיים בנפרד יקבל ההורה הזכאי לנקודת זיכוי לפי פסקה (1), נקודת זיכוי אחת נוספת ואם כלכלת ילדיהם מחולקת ביניהם, יקבל ההורה שאינו זכאי לנקודת זיכוי על פי פסקה (1) נקודת זיכוי אחת או חלק ממנה לפי חלקו בהוצאות הכלכלה;" מכאן נובע שהורים החיים בנפרד יקבל בן הזוג שהילדים נמצאים בחזקתו נקודה אחת נוספת בשל העובדה שהוא חי בנפרד, ואם כלכלת הילדים מחולקת בין שני ההורים יקבל גם ההורה שהילדים אינם הבחזקתו נקודת זיכוי אחת.

תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ? אישור עוסק פטור דוח שנתי לעוסק פטור הוצאות מותרות בניכוי המדריך המקיף עוסק פטור המדריך לעוסק הפטור הקמת שותפות במס הכנסה הקמת שותפות במע"מ זכויות עובדים חישוב הצמדה למדד תשומות הבנייה חישובי הצמדה למדד תשומות הבניה להב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל מדד המחירים לצרכן וויקפדיה מדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיה מדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016 מדריך ביטוח לאומי מדריך מס על השכרת דירה מדריך מס על השכרת דירה בישראל מיסוי הכנסות משכר דירה מס דירת מגורים לתושב חוץ מס על השכרת דירה מעוסק פטור לעוסק מורשה משרד רואה חשבון בפתח תקווה עוסק מורשה עסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיה פקודת השותפויות פתיחת עוסק מורשה פתיחת עוסק פטור פתיחת תיק שותפים קרן השתלמות לעצמאי רו"ח בפתח תקווה רואה חשבון רואה חשבון במרכז רואה חשבון בפ"ת רואה חשבון בפתח תקווה רואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנו רואה חשבון לעסקים קטנים ובינוניים רואה חשבון מומלץ בפתח תקווה רואה חשבון פ"ת רואה חשבון פתח תקווה רשות התאגידים-רישום שותפות שותפות- ויקפדיה שותפות מוגבלת -ויקיפדיה שיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017 שירות של תיאום מס

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם