נקודות זיכוי ממס

תושב ישראל
סעיף 34 לפקודת מס הכנסה קובע " בחישוב המס של יחיד שהיה תושב ישראל בשנת המס יובאו בחשבון שתי נקודות זיכוי" שווי נקודת זיכוי נכון לשנת 2014 הינה 2,616 ש"ח לשנה. נקודת הזיכוי הינה הפחתה מגובה המס המשולם למס הכנסה. החישוב הוא שנתי.

סעיף 36 לפקודת מס הכנסה קובע "בחישוב המס של יחיד תושב ישראל תובא בחשבון 1/4 נקודת זיכוי כזיכוי נסיעה." מכאן נובע שתושב ישראל זכאי ל2.25 נקודות זיכוי ממס הכנסה בשנת מס.
שדה בדוח השנתי 020

אישה
על פי סעיף 36א לפקדות מס הכנסה "בחישוב המס של אשה תובא בחשבון 1/2 נקודת זיכוי." מכאן נובע שאישה תושבת ישראל זכאית ל 2.75 נקודות זיכוי ממס הכנסה בשנת מס.

זיכוי ממס לגרוש שמשלם מזונות :
הסעיף הרלוונטי לענייננו הינו סעיף 40א לפקודת מס הכנסה. 40א "בחישוב המס של גרוש שהוא או בן-זוגו משלם מזונות לבן זוגו לשעבר, והוא נשוי לבן-זוג אחר, תובא בחשבון נקודת זיכוי אחת." מכאן נובע שנקודת הזיכוי מגיעה רק אם הגרוש נשוי לבן זוג אחר.

על מנת לזכות להטבה:
1. יש לצרף לדוח השנתי, העתק של הסכם גירושין או הסכם תשלום מזונות.
2.להמציא טפסי 106 משנים קודמות אשר בו הוכח שהיית זכאי להטבה.

השדה בדוח השנתי 028

סעיף 40 (ב)(2) "הורים החיים בנפרד יקבל ההורה הזכאי לנקודת זיכוי לפי פסקה (1), נקודת זיכוי אחת נוספת ואם כלכלת ילדיהם מחולקת ביניהם, יקבל ההורה שאינו זכאי לנקודת זיכוי על פי פסקה (1) נקודת זיכוי אחת או חלק ממנה לפי חלקו בהוצאות הכלכלה;" מכאן נובע שהורים החיים בנפרד יקבל בן הזוג שהילדים נמצאים בחזקתו נקודה אחת נוספת בשל העובדה שהוא חי בנפרד, ואם כלכלת הילדים מחולקת בין שני ההורים יקבל גם ההורה שהילדים אינם הבחזקתו נקודת זיכוי אחת.

תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ?אישור עוסק מורשהאישור עוסק פטורדוח שנתי לעוסק פטורהוצאות מותרות בניכויהמדריך המקיף עוסק פטורהמדריך לעוסק הפטורהנהלת חשבונות לרופאיםהצהרת הוןזכויות עובדיםטלפון פקיד שומה טבריהטלפון פקיד שומה ת"אטפסים לעוסק פטורלהב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראלמדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיהמדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016מדריך ביטוח לאומימדריך מס על השכרת דירהמדריך מס על השכרת דירה בישראלמס על השכרת דירהמעוסק פטור לעוסק מורשהמשרד רואה חשבון בפתח תקווהסגירת תיק מס הכנסהסגירת תיק מע"מעוסק זעירעוסק מורשהעוסק פטורעוסק פטור- ויקיפדיהעוסק פטור מע"מעסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיהפקודת השותפויותפתיחת עוסק מורשהפתיחת עוסק פטורפתיחת תיק שותפיםקרן השתלמות לעצמאירואה חשבוןרואה חשבון בפ"תרואה חשבון בפתח תקווהרואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנורואה חשבון לעסקים קטנים ובינונייםרואה חשבון מומלץ בפתח תקווהרואה חשבון פ"תרואה חשבון פתח תקווהרופא ויקפדיהשיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב google
שיתוף ב whatsapp