עצמאי או חברה בע"מ?

רישום כעצמאי או כחברה בע"מ ? כל יזם המקים עסק בראשית דרכו מתלבט על אופן הרישום המתאים עבורו. במאמר זה אנסה לפרט לכם את השיקולים שיש לקחת בחשבון בעת רישום כעצמאי והתאגדות כחברה בע"מ.

1. שיקול מיסוי
למעשה כיום אין כמעט הבדל מיסוי בין תשלום מס במישור החברה ותשלום מס במישור היחיד(עצמאי) שיעור מס חברות בשנת 2017 הינו 24% שיעור הדיבידנד לבעל מניות מהותי הינו 30%

להלן שיעורי המס לעצמאי לשנת 2017:
עצמאי ממוסה על הכנסתו מיגעה אישית לפי מדרגות מס כאשר במדרגה הגבוהה שיעור המס יכול להגיע ל 47%.

להלן מדרגות המס לעצמאי מיגעה אישית נכון לשנת 2017.

מדרגת שיעור המס הכנסה חודשית סכום מדרגות הכנסה שנתית
10%עד 6,220 74,640
14%מ 6,221 ועד 8,920מ 74,641 ועד 107,040
20%מ 8,921 ועד 14,320מ 107,041 ועד 171,840
31%מ 14,321 ועד 19,900מ 171,841 ועד 238,800
35%מ 19,901 ועד 41,410מ 238,801 ועד 496,920
47%על כל שקל נוסףעל כל שקל נוסף

מס נוסף על הכנסות גבוהות- יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 640,000 ש"ח ( 53,333 ש"ח לחודש )

יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ"ל בשיעור של 3%.

דוגמה:
נניח שיש לנו 1 מיליון ש"ח רווח ברמת החברה, שילמנו מס חברות 240,000 ש"ח
760 אלף שח יועברו לעודפים ומהם נוכל למשוך דיבידנד בשיעור של 30% שילמנו עוד מס של 228,000 ש"ח מכאן שהבאנו הביתה כסף בסך של 532 אלף ש"ח לאחר כל המיסים.

במישור האישי(עצמאי)
הכנסתנו החייבת היא 1 מיליון ש"ח במקסימום מדרגת המס שנשלם הינה 50% מס
בהנחה ואנחנו תושבי ישראל אז זכאים לנקודות זיכוי בגין חבות המס וייתכן ומתווספים נקודות זיכוי נוספות תלוי במצבו האישי של הנישום.

סך תשלום המס — 377,503 ש"ח ,
נשאר לאחר תשלום מס 622,497 ש"ח
תשלום ביטוח לאומי 84,256 ש"ח
סה"כ נשאר :—- 538,241 ש"ח.
מכאן נובע: שההבדלים המיסוים הם קטנים.

הערה: חברה אינה חייבת בשתלום ביטוח לאומי על רווחיה.
היתרון בחברה שניתן למעשה לדחות את תשלום המס- כלומר לאחר תשלום מס חברות שנתי של 24% ניתן להשאיר כסף בחברה ולא למשוך דיבידנד, כך הכסף שנשאר בחברה יכול לשמש לפיתוח עסקי ולייצר רווחים נוספים.

ברמת היחיד כעצמאי לא ניתן לדחות את המס ולמעשה נצטרך לשלם מס באותה השנה על מלוא הרווחים שלנו.

2. שיקול ביטוח לאומי
כמו שהבנחנתם בדוגמה למעלה, חברה אינה חייבת בתשלום ביטוח לאומי על רווחיה לעומת יחיד אשר חייב בתשלום ביטוח לאומי ודמי בריאות.
יחיד חייב בתשלום ביטוח לאומי עד תקרה הכנסה חודשית של 43,240 ש"ח.

שיעורי ביטוח לאומי לעצמאי

3. שיקול משפטי
עצמאי- מבחינה משפטית לא קימת הפרדה בין העסק לבין הבעלים של העסק ובעל העסק יכול שיהיה חשוף לתביעות משפטיות. חברה בע"מ הינה ישות משפטית אשר נפרדת מבעליה. לדוגמה נגיד ויש לך טענה או תביעה כלשהי כלפי החברה עליך לפנות לחברה ולא לבעלי מניות.
רק במקרים מיוחדים של חוסר צדק או הונאה מאשר בית המשפט הרמת מסך המאפשרת תביעה בחבות אישית של בעלי המניות בחברה.

3. תדמית
*חברה נתפסת בציבור כעסק רציני
* לעיתים כאשר רוצים להשתתף במכרזים מחייבים את המציע כחלק מתנאי סף במכרז להתאגד ברישום כחברה.
*לעצמאי יש תדמית של עסק קטן, מצד שני לעצמאי יכול ויהיה מוניטין ושמו הטוב אשר בהכרח יכול לקדם את הביזננס.

4. עלויות שוטפות
*עלות הנהלת חשבונות- עצמאי מחוייב ברישום הנהלת חשבונות חד צידדית אשר הינה פשוטה יותר ופחות מורכבת מרישום הנהלת חשבונות כפולה אשר מחוייבת בחברה.
עלות הנהלת חשבונות לעצמאי יכולה לנוע במחרים של בין 150 ש"ח ל400 ש"ח לחודש
עלות הנהלת חשבונות בחברה יכולה לנוע במחרים של בין 500 ש"ח לחודש לחברה קטנה במיוחד לבין 3,500 ש"ח לחודש לחברה גדולה בעלת פעולות רבות.

*עלות הכנת דוח שנתי לעצמאי יכול לנוע במחירים של 1000 ש"ח עד 4,000 ש"ח לשנת מס.
*עלות הכנת דוח כספי לחברה יכול לנוע במחרים של כ4,000 ש"ח ומעלה…..תלוי במורכבות.

בחברה תצטרכו כל שנה לשלם אגרת רשם חברות אשר מתעדכנת בכל שנה ובשנת 2017 עומדת על סך של 1,484 ש"ח. עלויות הקמה בחברה גבוהות מעלות הקמה של עצמאי.
על מנת לרשום חברה תצטרכו להקים את החברה ראשית אצל עורך דין ולהפרד מאגרת רישום חברה בסך של כ2,600 ש"ח.

הקמת חברה – השלבים להקמת חברה,
רישום כעצמאי אינו מצריך תשלום אגרה כלשהי וניתן להרשם בקלות ברשות המיסים באמצעות מייצג רואה חשבון.

5. לסיכום
רישום כעצמאי או כחברה הינו שאלה מורכבת אשר מצריכה ייעוץ פרטני מומלץ לקבל ייעוץ מתאים אין לראות במדריך זה כיעוץ מקצועי או מתן חוות דעת אלא הוא מהווה למסירת מידע בלבד.

תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ?אישור עוסק מורשהאישור עוסק פטורדוח שנתי לעוסק פטורהוצאות מותרות בניכויהמדריך המקיף עוסק פטורהמדריך לעוסק הפטורהנהלת חשבונות לרופאיםהצהרת הוןזכויות עובדיםטלפון פקיד שומה טבריהטלפון פקיד שומה ת"אטפסים לעוסק פטורלהב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראלמדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיהמדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016מדריך ביטוח לאומימדריך מס על השכרת דירהמדריך מס על השכרת דירה בישראלמס על השכרת דירהמעוסק פטור לעוסק מורשהמשרד רואה חשבון בפתח תקווהסגירת תיק מס הכנסהסגירת תיק מע"מעוסק זעירעוסק מורשהעוסק פטורעוסק פטור- ויקיפדיהעוסק פטור מע"מעסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיהפקודת השותפויותפתיחת עוסק מורשהפתיחת עוסק פטורפתיחת תיק שותפיםקרן השתלמות לעצמאירואה חשבוןרואה חשבון בפ"תרואה חשבון בפתח תקווהרואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנורואה חשבון לעסקים קטנים ובינונייםרואה חשבון מומלץ בפתח תקווהרואה חשבון פ"תרואה חשבון פתח תקווהרופא ויקפדיהשיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם