פנסיה חובה לעצמאים

חוק פנסיה חובה לעצמאים נחקק במטרה לצמצם את הפער בין השכירים לעצמאים בגין חובת הפקדה לפנסיה.

על מי חלה החובה להפריש לפנסיה?
החל משנת 2017 חובה על כל העצמאים במשק להפריש לפנסיה מהכנסתם, למעט עצמאים שבסוף השנה

עומדים באחד מקריטריונים הבאים:
א. במידה ואתה עצמאי אך טרם מלאו לך 21 שנה – לא תחויב בחובת הפרשה לפנסית חובה לעצמאים.
ב. במידה והגעת לגיל פרישה מוקדמת (60 שנה) – לא תחויב בחובת הפרשה לפנסית חובה לעצמאים.
ג.במידה והנך עסק חדש- כלומר שהנך עצמאי פחות מ1/2 שנה.
ד. החוק לא יחול על מי שנולד לפני 31.12.1961 כלומר שביום חקיקת החוק היה מעל גיל 55.

מה השיעורים המינמלים להפקדת חובה לקרן פנסיה לעצמאים?
החובה הינה הפקדה לקרן פנסיה או ביטוח מנהלים או קופ"ג לחסכון,
עד מחצית משכר חודשי ממוצע במשק* – יש חובה להפקיד 4.45% מהכנסתך.
מעל מחצית משכר חודשי ממוצע במשק ועד שכר חודשי ממוצע במשק  יש להפקיד 12.55% מההכנסה.

תקרת ההפקדה שבגינה אין חובה להפקיד לפנסיה הינה השכר הממוצע במשק.
 * השכר הממוצע במשק על פי הגדרת המוסד לביטוח לאומי. שכר ממוצע ביטוח לאומי לשנת 2016.

מתי החובה להפקיד עבור פנסית חובה לעצמאים?
חובת ההפקדה לפנסית חובה לעצמאים הינה במהלך שנת 2017.
מה עושים אם כבר היום אני מפקיד לקרן פנסיה?
טוב מאוד, יש רק להקפיד שההפקדות שלך אינן נמוכות מתקרת הפקדות החובה.

מה קורה במידה ולא מפקידים לקרן פנסיה חובה לעצמאים?
במידה ולא הפקדת במהלך השנה את הסכום הנדרש להפקדה לקרן פנסיה חובה לעצמאים, ישלח אליך מכתב מהרשויות ואת הסכום שאותו אתה נדרש להשלים על מנת לעמוד בהוראת החוק.
הדוח השנתי שמוגש למס הכנסה מתקבל ברשות המיסים, הדוח מועבר למרכז גביה וקנסות, והוא זה ששולח לך הודעה לתשלום ואת הסכום שעליך להפקיד בהתאם להכנסה שלך שהצהרת בדוח השנתי למס הכנסה. במידה ולא תפקיד את הדרישה כפי שנשלח  אליך, יוטל עליך קנס בסך של 500 ש"ח.

מהי הטבת המס בגין הפקדה לקרן פנסית חובה לעצמאים?
הטבת המס מוענקת באופן שלי זיכוי וניכוי.
כאשר 11% מסכום השכר שבגינו ביצענו הפקדה לפנסיה יותר לטובת ניכוי 
ו- 5.5% מסכום השכר שבגינו ביצענו הפקדה לפנסיה יותר לטובת זיכוי.

תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ? אישור עוסק פטור דוח שנתי לעוסק פטור הוצאות מותרות בניכוי המדריך המקיף עוסק פטור המדריך לעוסק הפטור הקמת שותפות במס הכנסה הקמת שותפות במע"מ זכויות עובדים חישוב הצמדה למדד תשומות הבנייה חישובי הצמדה למדד תשומות הבניה להב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל מדד המחירים לצרכן וויקפדיה מדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיה מדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016 מדריך ביטוח לאומי מדריך מס על השכרת דירה מדריך מס על השכרת דירה בישראל מיסוי הכנסות משכר דירה מס דירת מגורים לתושב חוץ מס על השכרת דירה מעוסק פטור לעוסק מורשה משרד רואה חשבון בפתח תקווה עוסק מורשה עסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיה פקודת השותפויות פתיחת עוסק מורשה פתיחת עוסק פטור פתיחת תיק שותפים קרן השתלמות לעצמאי רו"ח בפתח תקווה רואה חשבון רואה חשבון במרכז רואה חשבון בפ"ת רואה חשבון בפתח תקווה רואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנו רואה חשבון לעסקים קטנים ובינוניים רואה חשבון מומלץ בפתח תקווה רואה חשבון פ"ת רואה חשבון פתח תקווה רשות התאגידים-רישום שותפות שותפות- ויקפדיה שותפות מוגבלת -ויקיפדיה שיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017 שירות של תיאום מס

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם