רואה חשבון לסוחר באמזון או ebay ומסחר אלקטרוני

סוחר באייבי או באמזון?מנהל תוכנית שותפים affiliate,  מבצע פעולת תיווך dropshipping 
במידה ואתם משווקים מוצרים באינטרנט מוכרים באייבי לתושבי חו"ל או מנהלים חנות באמזון
דעו לכם שיש לדווח על ההכנסה.

כתושבי ישראל אתם חייבים  במס  בישראל על הכנסתם גם אם ההכנסה מופקת בחו"ל.

כיום רשות המיסים מודעת לפעילות הענפה אשר קיימת במסחר אלקטרוני וברשותה הכלים לעקוב אחרי חשבונות הpaypal שלכם.

תושב ישראל אשר מוכר טוביין (מלאי) ללקוחות הנמצאים בארצות הברית ואינו מחזיק במוסד קבע פטור ממס בארצות הברית, אך יחד עם זאת חייב בהגשת דוח מס לזרים F1120 או NR1040. 

מוסד קבע -הינו מקום עסקים קבוע שבו מתנהלת הפעילות העסקית.
על מנת להגדיר מקום עסקים כמקום קבע יש לעמוד ב3 תנאים מצטברים:
א.  קיום מקום פיסי. ב. קביעות במקום העסק וזמן מומשך (כ6 חודשים) . ג. ניהול העסק במקום עסקים קבוע.
להלן דוגמאות לפעילות שלא נחשבת למוסד קבע: 
א. שימוש במתקן לצורכי אחסנה , או מסירת טוביין השייך לעסק.
ב.החזקת מלאי השייך לעסק רק לצורכי אחסנה, או מסירה ( לא מכירה) .

בכל מקרה במידה ויש מוסד קבע אזי מדינת המקור כלומר המדינה שבה הופקה ההכנסה תמסה על פי הדין הפנימי שלה – כזכות ראשונית ומדינת התושבות משמע ישראל, תמסה בזכות שיורית.

מאמר זה עוסק בנושאים הבאים: 
1. מס ערך מוסף במסחר אלקטרוני בחו"ל
2. מס הכנסה לרבות העברת תשלומים לחו"ל
3.ייבוא וייצוא מוצרים 
4. הוראות ניהול ספרים למסחר אלקטרוני.

1.מס ערך מוסף בניהול עסק במסחר אלקטרוני: 
סעיף 2 לחוק מס ערך מוסף קובע כי על עסקה בישראל  ועל יבוא טובין יוטל מס ערך מוסף בשיעור אחד ממחיר העסקה או הטובין, כפי שקבע שר האוצר בצו לאחר התייעצות עם ועדת הכספים של הכנסת.

א.כאשר עסק מישראל מוכר מוצרים דרך האינטרנט ולמעשה המכירה מתבצעת בחו"ל, קריי פעולת תיווך בלבד, אין ייבוא לישראל ואין עסקה בישראל- משמע אין חבות מע"מ. במצב דברים אלה אין צורך בפתיחת תיק במס ערך מוסף ויש רק לדווח על העסקה לצורכי מס הכנסה.
כיום רשויות המס מודעות לחשבונות הpaypal ורצוי מאוד לדווח על כל הכנסה קטנה וגדולה. 
ב.מה קורה במצב שבו מוכרים מוצרים מאייבי לתושבי ישראל: במקרה זה החיוב במע"מ יחול למעשה על מי שמשחרר את הטובין מהמכס.

סעיף 2 לחוק מע"מ מטיל מע"מ על עסקה בישראל ועל יבוא טובין. החייב בתשלום המע"מ הוא על בעל הטובין. קיים פטור מלא מתשלום מיסי יבוא למוצרים בשווי של עד 75 דולר המיובאים ביבוא אישי במשלוחי דואר או אוויר.

כלומר בהנחה ושווי הטובין המיובא אינו גבוה מ75$ הוא יהיה פטור מתשלום מע"מ.

מדריך לייבוא אישי באמצעות דואר חבילות

2.העברת תשלומים לחו"ל
סעיף 170(א) קובע כי כל מי שמשלם לתושב חוץ יש לנכות מס במקור בשיעור של 25% ליחיד ומס חברות בשיעור 25% מכל תשלום שהוא הכנסה אלא אם יש אישור מפקיד שומה על שיעור ניכוי מס אחר או פטור ממנו. האישור מהווה בידי הבנק או המשלם מסמך בר תוקף מחייב בדבר שיעור הניכוי המופחת או הפטור מניכוי מס במקור.

דיווח הניכוי: 
יש לדווח על הניכוי בטופס 102 יש לדווח על כל התשלומים שמעבירים לחו"ל במסגרת הדוח השנתי בטופס 856

קימים סוגי תשלום שקיים לגביהם ניכוי מס במקור בשיעור מוקטן או פטור מניכוי מס במקור באופן אוטמטי ללא אישור מפקיד השומה. 

3.ייבוא וייצוא מוצרים

א. ייבוא מוצרים לישראל- ביבוא מוצרים לישראל יחול מע"מ בשיעור מלא. יש לפרט ברשימון היבוא את המוצרים על מנת להזדכות על המע"מ.

ב. ייצוא מוצרים מישראל- מטרת הייצוא היא לעודד את התחרות של ישראלים מול המתחרים בחו"ל, על ייצוא יחול מע"מ בשיעור אפס.
יש לערוך רשימון ייצוא כתנאי להוצאת חשבונית בשיעור אפס.
ג.במידה וניתן שירות לתושב חוץ לגבי נכס המצוי בישראל- תקנה 12א לתקנות מע"מ קובעת כי אם השירות ניתן לגבי נכס המצוי בישראל יחול על העסקה מע"מ בשיעור מלא. 

סעיף 15 לחוק מע"מ : 
יראו שירות כניתן בישראל, אם נתקימה אחת מאלה: 
*. נתן אותו מי שעסקו בישראל, מי שיש לו סוכן או סניף בישראל יראוהו לענין זה כמי שעסקו בישראל
*.הוא ניתן לתושב ישראל, לשותפות שרוב הזכויות בה הן של שותפים תושבי ישראל או לחברה שלענין פקודת מס הכנסה רואים אותה כתושבת ישראל
ג. הוא ניתן לגבי נכסים המצויים בישראל

שירותי משרד רואה חשבון לסוחר באינטרנט:

1.ייעוץ מס ותכנון מס.
2.פתיחת תיק ברשויות המס – בחירת אופן הרישום המתאים עבורך.
3.שירותי הנהלת חשבונות בפ"ת– ביצוע רישום פעולות במערכת הנהלת החשבונות על פי הוראות ניהול ספרים המותאם למסחר אלקטרוני.
4.תכנון מקדמות מס – עדכון מקדמות מס הכנסה במהלך השנה על פי הערכה מוקדמת בהתאם להכנסותיך.
5.תכנון מקדמות לביטוח לאומי- עדכון מקדמות ביטוח לאומי כל חודש, על פי נתוני ההכנסות שלך במהלך השנה.
6. דיווחים שוטפים – דיווח שוטף למס ערך מוסף כל חודשיים, דיווח שוטף מקדמות מס הכנסה חד/דו חודשי, דיווח לביטוח לאומי.
7. קרנות השתלמות/קופ"ג/ביטוח מנהלים – עדכון הלקוח בביצוע הפקדות פנסיוניות לחברות הביטוח ומיקסום הטבות המס.
8.דוח שנתי לסוחר באמזון – עריכה והכנה של דוח שנתי לרשות המיסים בסוף השנה.

9.הצהרת הון- עריכה של דוח על הנכסים וההתחיבויות לתאריך הדרישה. 

10.ייצוג מול רשויות המס -מס ערך מוסף, מס הכנסה, ביטוח לאומי.

במידה ואתה סוחר באמזון או באייבי מנהל מסחר אלקטרוני באינטרנט
צור קשר לפגישת ייעוץ, י.טולדנו רואה חשבון 073-2549512
 

4. הוראות ניהול ספרים למסחר אלקטרוני.
במידה ואתה מנהל מסחר אלקטרוני באינטרנט כלומר קונה ומוכר מוצרים ואינך מחזיק מלאי יחול עליך תוספת ג' להוראות ניהול פנקסי חשבונות. תוספת ג' להוראות ניהול פנקסי חשבונות עוסקת בקמעונאים. בתוספת מוגדר איזה ספרים עליך לנהל בתור סוחר באינטרנט (קמעונאי) על פי מחזורי פעילות ומספר עובדים בעסקך.

בתוספת מוגדר קמעונאי ועוסק יחיד.
קמעונאי מוגדר כך- נישום שעסקו או חלק מעסקו מכירת טובין מתוצרת הסיטונאי לצרכן.
עוסק יחיד מוגדר כך- קמעונאי שבעסקו מועסקים הוא לבדו או הוא עם בן משפחה אחד ונתקיימו בו כל אלה:
א. עיקר הכנסתו נובע ממכירת דברי מכולת, ירקות, פירות, עופות, סיגריות או משקאות קלים.
ב. מחזור עסקו אינו עולה על 350,000 ש"ח.

להלן הספרים שיש לנהל במסחר אלקטרוני במידה ואתה מוגדר כעוסק יחיד: 
קמעונאי שמחזור עסקו אינו עולה על 350,000 ש"ח ובעסקו לא יותר מאשר 2 מועסקים חייב לנהל מערכת חשבונות שתכלול לפחות: 
א.ספר תקבולים ותשלומים.- ספר מוגדר כפנקס אשר בו נרשמות פעולות, יש לרשום את פעולות התקבול ופעולות התשלום בעסק.
ב. סרט קופה רושמת או ספר פדיון יומי.
ג. תיק תעוד חוץ – רישום פעולה אשר הוציא בעל העסק.

להלן הספרים שיש לנהל במסחר אלקטרוני במידה ואתה מוגדר כקמעונאי שמחזור עסקו עולה על 350 אלף ש"ח אך אינו עולה על 2,150,000 ש"ח או שמחזור עסקו אינו עולה על 350 אלף ש"ח אך בעסקו 3 או 4 מועסקים, חייב לנהל מערכת חשבונות שתכלול לפחות: 
א. ספר תקבולים ותשלומים.
ב.סרט קופה רושמת.
ג. חשבוניות, תלוש מכירה של קופה רושמת.
ד. תיק תעוד חוץ
ה.רשימת יתרות של לקוחות וספקים לסוף שנת המס.
ו. ספירת מלאי לסוף שנת המס.

בתוספת ג' קיימים הוראות נוספות לגבי מחזורי פעילות גבוהים יותר.
שליחת מסמכים ממוחשבים ללקוח-  ניתן לשלוח מסמכים באמצעות מחשב לאחר רישום במערכת הנהלת החשבונות ללקוח 
א. שובר קבלה.
ב.חשבונית
ג.הודעת זיכוי 
ד. חשבונית מס- יש לציין על החשבונית את המילים מסמך ממוחשב.

מיסוי פעילות במטבעות וירטואלים – מטבעות ביטקוין                                           
מטבע וירטואלי יכול לשמש לתשלום עבור סחורות או שירותים או להמרה של מטבעות אחרים וכן יכול לשמש לצורך השקעה.
האם מטבע וירטואלי הינו מטבע?
באם מטבע וירטואלי הינו  מטבע אזי  הצמדה לשער המטבע על פי סעיף 9(13) לפקודה מעניק פטור ממס על הפרשי הצמדה שקיבל יחיד. כלומר הרווח משינוי ערכו יהיה פטור ממס. באם יסווג כנכס הוא יתחייב במס בהתאם לכללים החלים בעת מכירת נכס. מטבעות וירטואליים אינם מהווים מטבע או מטבע חוץ לעניין  חוק בנק ישראל וכך גם פקודת מס הכנסה אינה רואה במטבעות הוירטואלים מטבעות.

מיסוי נכס – "מטבעות וירטואלים"
מכירת מטבע וירטואלי תמוסה כמכירת נכס – יסווג כהכנסה הונית ויתחייב במס רווח הון.
יש להגיש לפקיד השומה תוך 30 יום  מיום המכירה דיווח על רווח הון בדוח טופס 1399 שיפרט את רווח או הפסד ההון.

יש לשלם מקדמה בסכום המס החל על הרווח לפי סעיף 91(ד) לפקודה. 
במידה וההכנסות ממטבעות וירטואלים עולים לכדי עסק יש לסווג את הכנסותיו כהכנסה מעסק או משלח יד ויחולו עליה שיעורי המס על פי סעיפים 121 או 126 לפקודה. במידה והעיסוק במטבעות הוירטואלים הוא שיווק מטבעות וירטואלים – אזי זוהי הכנסה פירותית שתמוסה כהכנסה מעסק.
בעסקת חליפין -כאשר נמכר נכס או ניתן שירות והתמורה משלומת במטבע וירטואלי
המשמעות היא כי מדובר בעסקת חליפין – אופן המיסוי הינו כדלקמן: 

1. מוכר הנכס או נותן השירות- יש להפריד בין נכס לבין שירות המשולמת במטבע וירטואלי בעת עסקת החליפין, המהווה הכנסה לכל דבר ועניין.
2. לגבי רוכש הנכס או מקבל השירות – יש להפריד בין מכירת המטבע הוירטואלי במועד עסקת החליפין ומיסוי הרווח או ההפסד בהתאם למפורט לעיל לבין רכישת הנכס או השירות.
3. סכום התשלום בעסקת החליפין יקבע בהתאם לשווי ההוגן של המטבע הוירטואלי בשקלים.

שימו לב עסקת המרה מהווה מכירה, שיש לדווח עליה, חישוב מכירת מטבע דיגיטלי מתבצע לפי שיטת הFIFO  הראשון שנכנס הוא הראשון שיוצא.

מס ערך מוסף-  
מטבע וירטואלי אינו נייר ערך לעניין חוק מע"מ והינו נכס בלתי מוחשי ולכן הינו בגדר טובין.
מי שפעילותו במסחר במטבעות וירטואלים שיווקם או כרייתם עולה לכדי עסק יראו בו כעוסק לעניין חוק מע"מ והכנסותיו יחויבו במע"מ. מי שביצע עסקה חד פעמית במטבע וירטואלי כאשר לעסקה יש אופי מסחרי יראו בו כמי שביצע עסקת אקראי – כלומר עסקה שחייבת במע"מ.
שימוש במטבע וירטואלי לצורך רכישת נכס או שירות מהווה עסקת חליפין. לאור זאת מחיר העסקה ששולמה באמצעותם יקבע על פי סעיף 10 לחוק מע"מ.

במידה ואתה סוחר במטבעות וירטואלים ורוצה לדווח על הכנסותיך
צור קשר לפגישת ייעוץ, י.טולדנו רואה חשבון 073-2549512

תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ? אישור עוסק פטור דוח שנתי לעוסק פטור הוצאות מותרות בניכוי המדריך המקיף עוסק פטור המדריך לעוסק הפטור הקמת שותפות במס הכנסה הקמת שותפות במע"מ זכויות עובדים חישוב הצמדה למדד תשומות הבנייה חישובי הצמדה למדד תשומות הבניה להב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל מדד המחירים לצרכן וויקפדיה מדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיה מדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016 מדריך ביטוח לאומי מדריך מס על השכרת דירה מדריך מס על השכרת דירה בישראל מיסוי הכנסות משכר דירה מס דירת מגורים לתושב חוץ מס על השכרת דירה מעוסק פטור לעוסק מורשה משרד רואה חשבון בפתח תקווה עוסק מורשה עסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיה פקודת השותפויות פתיחת עוסק מורשה פתיחת עוסק פטור פתיחת תיק שותפים קרן השתלמות לעצמאי רו"ח בפתח תקווה רואה חשבון רואה חשבון במרכז רואה חשבון בפ"ת רואה חשבון בפתח תקווה רואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנו רואה חשבון לעסקים קטנים ובינוניים רואה חשבון מומלץ בפתח תקווה רואה חשבון פ"ת רואה חשבון פתח תקווה רשות התאגידים-רישום שותפות שותפות- ויקפדיה שותפות מוגבלת -ויקיפדיה שיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017 שירות של תיאום מס

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם