שיעורי פחת

סעיף 21 לפקודת מס הכנסה קובע: 

 "יותר ניכוי בעד פחת של בנין, מכונות, מוצבה, רהיטים או נכסים אחרים שבבעלותו של הנישום והמשמשים לצרכי ייצור הכנסתו, לרבות אינוונטר חי ודומם בחקלאות ולרבות נטיעות; סכום הפחת יחושב לפי אחוזים – שייקבעו באישור ועדת הכספים של הכנסת לכל מקרה או לכל סוג של מקרים – מן המחיר המקורי שעלה לנישום, למעט מחיר הקרקע שעליה הוקם הבנין או ניטעו הנטיעות, הכל לפי הענין, ובלבד שהפרטים שנקבעו הומצאו כהלכה. לענין סעיף זה דין חכירת מקרקעין לתקופה של 49 שנים או יותר, כדין בעלות בהם וכן יראו כבעל נכס מי שעל אף שהסב אותו הוא חייב עליו במס על פי סעיפים 83 או 84, ומי שהעביר את הנכס אך השאיר לעצמו את הזכות ליהנות מפירותיו, ובלבד שהפחת שיותר לו יהיה הפחת שהיה מותר לו אילולא ההסבה או ההעברה כאמור."

על פי סעיף 21 לפקודה תוכל לנכות הוצאות פחת רק בתנאי שהנכס הוא בבעלותך והוא משמש לייצור הכנסתך, אך אם אתה חוכר מקרקעין לתקופה שמעל 49 שנים, המשמשים לייצור הכנסתך, תוכל לנכות פחת גם בגינם. הפחת יקבע באחוזים ממחיר הנכס (העלות שנרכש) על פי התקנות שלהלן.
על קרקע לא ניתן לדרוש פחת כיוון שאינה מתבלה או מתכלה, נהוג להפריד ברכישת מבנה או בית ביחס של 2/3 למבנה לבין יחס של 1/3 לקרקע.

חישוב הפחת יעשה על פי שיטת הקו הישר כלומר:
מחיר העלות של הנכס כפול אחוז שיעור הפחת כפול מספר החודשים בשנה שבגינם אנו דורשים פחת.

סוג הנכסשיעורי פחת %
          בנינים:
        1. בניני-אבן איתנים ממדרגה ראשונה1.5%
        2. בניני ביטון מזויין איתנים ממדרגה ראשונה2%
        3. בנינים ממדרגה שניה שבנייתם איתנה פחות- פחת על דירה – שיעור פחת דירה          4%
        4. בנינים ממדרגה שלישית שבנייתם גרועה, אך אין כוללים מבנים ארעיים בהחלט6.5%
        5. מבנים ארעיים בהחלט, כגון מבני-עץ
        6. שיעור פחת שיפורים במושכר 10%
         רהיטים ואבזרים:
       1. כלליים – שיעור פחת רהיטים, שיעור פחת רהוט ואביזרים6%
       2. רהיטים ואבזרים המשמשים לבתי מלון ולפנסיונים9%
       3. שעור פחת רהיטים בבתי קפה, מסעדות, מקומות שעשועים ציבוריים ומוסדות חסות למוגבילים,פחת על ריהוט במסעדה12%
         מכונות וציוד: 
      1. כלליים, פחת על ציוד, פחת ציוד כללי-  שיעור פחת מכונות, שיעור פחת ציוד7%
      2. דרגה מיוחדת של שיעור פחת תונהג לגבי כל המכונות והציוד המשמשים במפעלים המנויים כדלקמן:
  
א)   * שיעור פחת טחנות קמח9%
      * שיעור פחת טחנות אורז9%
      * שיעור פחת טחנות עצמות9%
      * שיעור פחת בתי זיקוק9%
      * שיעור פחת בתי חרושת לקרח 9%
      * שיעור פחת בתי חרושת לייצור גז למי-סודה9%
      * שיעור פחת בתי חרושת לגפרורים 9%
      * שיעור פחת בתי חרושת לנעלים ולסחורות עור9%
      * שיעור פחת בתי חרושת לעמילן9%
      * שיעור פחת בתי חרושת לתעשיית שימורי פרי הדר9%
  
ב)   * שיעור פחת בתי חרושת לנייר10%
      * שיעור פחת בתי חרושת לקני-קש10%
      * שיעור פחת מפעלי אניות ומפעלי הנדסה10%
      * שיעור פחת בתי יציקה לברזל ולפליז10%
      * שיעור פחת בתי חרושת לאלומיניום10%
      * שיעור פחת מפעלי הנדסה חשמליים10%
      * שיעור פחת מפעלי תיקון מכוניות ומנועים10%
      * שיעור פחת מפעלי גילוון10%
      * שיעור פחת בתי חרושת למיצוי שמנים10%
      * שיעור פחת מפעלים כימיים10%
      * שיעור פחת מפעלים לתעשיית סבון ונרות10%
      * שיעור פחת מפעלי סיד10%
      * שיעור פחת מנסרות10%
      * שיעור פחת מפעלי תעשיית פחים וקופסאות 10%
      * שיעור פחת מכונות טוויה ואריגה 10%
      * שיעור פחת מפעלי מלט המשתמשים בכבשנים 10%
      * שיעור פחת מכבשים הידרוליים 10%
      * שיעור פחת תעשיית לבנים 10%
      * שיעור פחת תעשיית מרצפות 10%
      * שיעור פחת תעשיית מכשירים אופטיים10%
      * שיעור פחת תעשיית צנורות מלט10%
      * שיעור פחת תעשיית זכוכית ותעשיית אבובי-וואקואום ואגסי-וואקואום10%
      * שיעור פחת ואגסי-וואקואום10%
      * שיעור פחת מפעלי טלפון10%
      * שיעור פחת בתי חרושת לחוטי-ברזל ומסמרים10%
      * שיעור פחת תעשיית ברזל ופלדה10%
      * שיעור פחת בתי בורסקי10%
      * שיעור פחת תעשיית סוללות הדפסה10%
ג)    * שיעור פחת מיכלי-גז  Liquid Petroleum Gas Cylinders7%
ד)    * שיעור פחת מכונות אספרסו להכנת קפה20%
  
ה)    * שיעור פחת מיתקן לחימום מים באמצעות אנרגיית השמש 25%
  
ו)     * שיעור פחת מיתקן לייצור חשמל באמצעות אנרגיית השמש, העושה שימוש בטכנולוגיה פוטו-וולטאית או בטכנולוגיה סולאר-תרמית25%
       
      3. שער מיוחד יונהג לגבי מכונות ומפעלים אחרים:                                 
א) מכונות חשמל: 
      * שיעור פחת סוללות10%
      * שיעור פחת כבלים וחוטים מתחת לאדמה3%
      * שיעור פחת כבלים וחוטים מעל לאדמה5%
      * שיעור פחת מכונות לקרני רנטגן ומכונות לריפוי חשמלי ואביזריהם 
      * שיעור פחת דיאגנוזה10%
      * שיעור פחת מכשירי זעזוע15%
      * שיעור פחת צינורותמחיר החלפתם ינוכה
      * שיעור פחת טומוגרפיה ממוחשבת  (C.T.)20%
      * שיעור פחת כסא דנטלי לרופא שיניים10%
      * שיעור פחת מכונות אחרות7%
  
ב) אניות, סירות, ומכולות :  
      * שיעור פחת אוניות וסירות7.5%
      * שיעור פחת מכולות מאלומיניום7%
      * שיעור פחת מכולות מברזל15%
      * שיעור פחת אניות שעיקר שימושן הובלה ממדינה אחת למדינה אחרת10%
  
ג) מכרות ומחצבות : 
 * שיעור פחת מכונות שמעל לפני הקרקע ומכונות שמתחת לפני הקרקע (פרט למכונות חשמל)7%
      * שיעור פחת מכונות דוודים7%
      * שיעור פחת מחפורות ושיפועים7%
      * שיעור פחת מכונות תת-קרקעיות מיטלטלות20%
      * שיעור פחת מנורות בטחוןמחיר המנורות שבלו משימוש ינוכה בתור הוצאה
      * שיעור פחת חשמליות ומכונות ומפעלים להעברה7%
ד) אוירונים :  
      * שיעור פחת מטוסים30%
      * שיעור פחת  מכונות אוירונים40%
      * שיעור פחת  מכונות לצילום מן האויר25%
ה) הספקת מים, מפעלים ושירותים להשקאה למעט אלה המשמשים בחקלאות : 
      * שיעור פחת קדיחות ובארות בשכבות סלע מוצק או טוחות במלט2%
      * שיעור פחת בארות בשכבות אבן רכה8%
      * שיעור פחת בארות עם מסננים בשכבות חול15%
      * שיעור פחת משאבות קידוח10%
      * שיעור פחת  משאבות אחרות7%
      * שיעור פחת  מגדל מים מבטון מזויין4%
      * שיעור פחת ברכות בטון מזוין4%
      * שיעור פחת צנורות פלדה5%
      * שיעור פחת צנורות ותעלות מבטון4%
  
 ו) מפעלי קירור, מקררים וכו' : 
      * שיעור פחת דוחסי אויר ומכונות לדחיסת אויר 10%
      * שיעור פחת מכונות לצפוי-חשמלי ולהלחמה חשמלית10%
      * שיעור פחת מכונות למיזוג האויר10%
      * שיעור פחת מכונות וציוד של קבלני בנין15%
      * שיעור פחת דפוסים שמשתמשים בהם בתעשית צנורות בטון10%
      * שיעור פחת ציוד זרקורים המשמשים להצגת סרטי ראינוע10%
  
ז) כלי רכב: 
 *שיעור פחת על רכב- מכוניות, שיעור פחת על טנדר-טנדרים שמשקלם עד 3,000 ק"ג, שיעור פחת אופנוע-אופנועים, שיעור פחת קטנוע-קטנועים, שיעור פחת נגרר-נגררים למשאיות15%
 *שיעור פחת מונית- מוניות, שיעור פחת משאית-משאיות, שיעור פחת אוטובוס – אוטובוסים, שיעור פחת מכוניות להשכרה וטרקטורים מוטוריים למעט אלה המשמשים בחקלאות, שיעור פחת טנדר- טנדרים שמשקלם מעל 3,000 ק"ג20%
      * שיעור פחת רכב המשמש ללימוד נהיגה בבתי ספר לנהיגה 25%
      * שיעור פחת רכב רכב סיור או רכב מדברי 20%
ח) שלוחות רכבת : 
      * חפירות יישור סוללות מנהרות, מנהרות וכיו"ב2%
      * פסים ויתר אביזרים6.5%
  
ט) אלקטרוניקה :  
      * שיעור פחת ציוד אלקטרוני וציוד ממוחשב15%
      * שיעור פחת מחשבים אישיים, פחת על פלאפון, פחת על סמרטפון 33%
      * שיעור פחת מחשבים אחרים, שיעור פחת מדפסת, שיעור פחת ציוד נלווה למחשב25%
  
  
בחקלאות: (לגבי נכסים שהיה הנישום זכאי בעדם לראשונה לפחת החל בשנת המס 1977):
א) מטעים : 
      * שיעור פחת למטע אבוקדו15%
      * שיעור פחת למטע בננות20%
      * שיעור פחת למטע גויאבות15%
      * שיעור פחת לפרדס להדרים15%
      * שיעור פחת למטע זיתים (בעל) %2/3 6
      * שיעור פחת למטע זיתים (שלחין)15%
      * שיעור פחת למטע חרובים2/3 6%
      * שיעור פחת לעצי פרי נשירים15%
      * שיעור פחת לענבי בעל15%
      * שיעור פחת לענבי שלחין15%
      * שיעור פחת לרימונים15%
      * שיעור פחת למטע שסק15%
      * שיעור פחת לתאנים%2/3 6
      * שיעור פחת תמרים%2/3 6
ב) רשת השקיה המשמשת לחקלאות : 
      * באר עם מסנן בשכבת חול20%
      * בארות אחרות10%
      * רשת השקייה תחתונה (ראשית)10%
      * רשת השקייה עליונה קבועה מצנרת פלסטית20%
      * רשת השקייה עליונה אחרת15%
ג) חממה (כולל מבנה, מתקנים, ציוד וכלים)25%
ד) מבנים המשמשים לחקלאות (למעט חממה)12.5%
ה) שיעור פחת לטרקטור- טרקטורים ומכונות בעלות הנעה עצמית20%
ו) כלים וציוד אחרים המשמשים לחקלאות20%
ז) בעלי חיים 
      * שיעור פחת לחמור, שיעור פחת לאתון 10%
      * שיעור פחת לסוס, שיעור פחת לגמל8.5%
      * שיעור פחת לפרד5%
  
ספרים וקלטות:
        1. ספרות מקצועית15%
        2. קלטות וידאו מוקלטות בבעלות (ללא רכישת זכויות)25%
  
נמלים ורכבות שבהפעלת רשות הנמלים והרכבות – לגבי נכסים המשמשים בפעילות נמל או רכבת המוחזקים, מנוהלים או מופעלים על ידי רשות הנמלים והרכבות כמשמעותה בחוק רשות הנמלים והרכבות, תשכ"א-1961
        1. תשתיות נמל, מבנים ימיים ומבנים יבשתיים שאינם מבטון5%
        2. שוברי גלים6%
        3. מבנים יבשתיים מבטון, תחנות מיתוג ותחנות שאיבה3%
        4. כלי שיט ימיים7.5%
        5. כלי עבודה נמל10%
        6. טרקטורים, צמ"ה ונגררי נמל20%
        7. ציוד הרמה נמלי (מנופים ועגורנים)8%
        8. ציוד תחנות מיתוג10%
        9. ציוד אחר7%
  
שירות תעופה שבהפעלת רשות שדות התעופה:
        1. מסלולי נחיתה והמראה של כלי טיס (להלן – מסלולים) שהוצאות בשל הקמתם הוצאו עד ליום כ"א בטבת תשנ"ז (31 בדצמבר 1996)7%
        2. מסלולים שהוצאות בשל הקמתם הוצאו לאחר יום כ"א בטבת תשנ"ז (31 בדצמבר 1996)5%

פחת על רכב: 

שאלה
רכב נרכש ב100,000 ש"ח במאי 2013.
הנישום החל בעסקו בינואר 2015.
1. כמה שנים הנישום זכאי לפחת מינואר 2015?
2. כיצד יש לחשב את עלות הנכס לצורך פחת החל מינואר 2015?

תשובה: 
1. פחת על רכב הינו בשיעור של 15% שנתי, מכאן שהנישום זכאי להכיר בפחת של 6 שנים ו2/3 נוספות מהשנה החל מתחילת הפעילות העסקית.
2.עלות הרכב שתרשם בספרים לצורכי פחת בינואר 2015 הינה לפי שווי המחירון לאותו היום של פתיחת העסק ולא לפי עלות הרכישה בשנת 2013.

תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ? אישור עוסק פטור דוח שנתי לעוסק פטור הוצאות מותרות בניכוי המדריך המקיף עוסק פטור המדריך לעוסק הפטור הקמת שותפות במס הכנסה הקמת שותפות במע"מ זכויות עובדים חישוב הצמדה למדד תשומות הבנייה חישובי הצמדה למדד תשומות הבניה להב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל מדד המחירים לצרכן וויקפדיה מדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיה מדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016 מדריך ביטוח לאומי מדריך מס על השכרת דירה מדריך מס על השכרת דירה בישראל מיסוי הכנסות משכר דירה מס דירת מגורים לתושב חוץ מס על השכרת דירה מעוסק פטור לעוסק מורשה משרד רואה חשבון בפתח תקווה עוסק מורשה עסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיה פקודת השותפויות פתיחת עוסק מורשה פתיחת עוסק פטור פתיחת תיק שותפים קרן השתלמות לעצמאי רו"ח בפתח תקווה רואה חשבון רואה חשבון במרכז רואה חשבון בפ"ת רואה חשבון בפתח תקווה רואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנו רואה חשבון לעסקים קטנים ובינוניים רואה חשבון מומלץ בפתח תקווה רואה חשבון פ"ת רואה חשבון פתח תקווה רשות התאגידים-רישום שותפות שותפות- ויקפדיה שותפות מוגבלת -ויקיפדיה שיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017 שירות של תיאום מס

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם