5 טיפים איך לשלם פחות מס כחוק

1. הקדמת ההוצאות ואיחור ההכנסות – בעלי מקצועות חופשים, נישומים שאינם מחזיקים מלאי ונותני שירותים בהיקף קטן רשאים לדווח על בסיס מזומן.

מה זה אומר דיווח על בסיס מזומן ?

דיווח על בסיס מזומן הינה שיטת דיווח לפיה עיתוי ההכרה בהכנסות וההוצאות בעסק הינה לפי המועד שבו הוצאה ההוצאה בפועל והתקבלה ההכנסה בפועל.

אז איך אפשר לחסוך במס?

מס הכנסה מחושב על בסיס שנתי, לכן לקראת סוף השנה נוכל להקדים ולשלם הוצאות עסקיות ולמעשה להקטין את הרווח לצורכי מס. הוצאות רלוונטיות לעסק שניתן להקדים ולשלם לקראת סוף השנה כגון: הוצאות פרסום, הוצאות אחזקה, אגרות לעסק, דמי חבר, הוצאות ביטוח עסק, הוצאות ביטוח רכבים. ועוד. חשוב לשמור על עקביות לאורך השנים. צריך לזכור שלפקיד השומה הסמכות לפסול עסקאות חריגות.

 כל עוד ההוצאה סבירה ונעשתה במהלך העסקים הרגיל של העסק ניתן להתיר את ההוצאה.

יש לשים לב שרכישת רכוש קבוע כגון ציוד לעסק, מחשבים לעסק וכדומה אינה הוצאה שתותר כולה בשנת המס אלא ההוצאה תותר כדרך פחת לאורך השנים ועל פי שיעור הפחת המתאים. 

איחור בהכנסה- ניתן לדחות את ההכנסה בהתאם כמובן למועד קבלת הכסף אך הכל באופן הגיוני וסביר.
 
2. הפקדה לקרן השתלמות 
– לעצמאים קיימת אפשרות להפקיד לקרן השתלמות כל שנה עד גובה תקרה ובכך לזכות בניכוי מההכנסה החייבת.

מה זה ניכוי ?

ניכוי הינו הקטנה של ההכנסה החייבת.
לדוגמה: ההכנסה החייבת השנתית שלנו הינה 200,000 ש"ח וכעת יש לנו ניכוי של 10,000 ש"ח אז למעשה נהיה חייבים במס על הכנסה של 190,000 ש"ח.

אז איך אפשר לחסוך במס?

הפקדה לקרן השתלמות מעניקה לנו ניכוי מההכנסה החייבת ובכך ההכנסה החייבת קטנה וכפועל יוצא תשלום המס קטן.

הוראות הפקדה לקרן השתלמות :

על מנת לזכות בהטבה יש להפקיד עד 4.5% מההכנסה החייבת ועד לתקרת הטבת המס בסך של 11,835 ש"ח.

לאחר 6 שנים ניתן למשך את הכספים מקרן ההשתלמות ללא הגבלות וללא תשלום מס.

תקרת ההכנסה ותקרת ההפקדה שבגינה ניתן להנות מניכוי מקסימלי:

גובה תקרת ההכנסה השנתית שבגינה ניתן להפקיד לקרן השתלמות ולזכות בניכוי ממס הינה בסך של 263,000 ש"ח אשר בגינה ניתן להפקיד במקסימום סך של 11,835 ש"ח.
ניתן כמובן להפקיד יותר אך לא תוכלו לקבל בגין הפקדות מעבר לתקרה הטבת מס.

דוגמה:

למשה הכנסה חייבת מעסק בסך של 255,000 ש"ח, משה הפקיד לקראת סוף השנה ,7% מההכנסה החייבת בסך של 17,850 ש"ח.

מה גובה הניכוי שמשה יקבל?

ההפקדה הינה מעל התקרה, והניכוי שמשה יוכל לקבל הינו בגובה של 4.5% מהכנסה החייבת בסך של 11,475 ש"ח
ההכנסה החייבת של משה לאחר הפקדה לקרן השתלמות תהיה בסך של 243,525 ש"ח.
שווי הטבת המס הינו על פי שיעור המס השולי קריי 35%.
11,475X 35%=4,016 ש"ח  זיכוי ממס.

הפקדה לקרן השתלמות מקטינה גם אצ תשלום הביטוח הלאומי.
על פי הדוגמה למעלה, 11475X17.83% שווה לחסכון בביטוח הלאומי בסך של 2045 ש"ח.

ניתן להפקיד יותר מהתקרה של 11,835 ש"ח אך לא תקבלו הטבת מס בגין הפקדה מעל התקרה. הפקדה עד סך של 18,480 ש"ח מאפשרת הטבת מס של פטור על הרווחים שקרן ההשתלמות עשתה, אך הניכוי הטבת המס הינו עד 11,835 ש"ח.

חשוב לדעת שיש להפקיד את הכספים בפועל לפני תום שנת המס!

 
3. הפקדה לקרן פנסיה 
–מזכה בניכוי וזיכוי ממס הכנסה-

עובד עצמאי יכול להפקיד עד 16% מהכנסתו עד לתקרה שנתית של 208,800 ש"ח (נכון לשנת 2021) ולהנות מהטבת מס שבחלקה ניכוי וחלקה זיכוי ממס.

ניתן כמובן להפקיד יותר אך לא תוכל להנות מהטבת מס מעבר לתקרה.
מתוך הפקדה של 16% החלוקה היא  של 11% מההכנסה השנתית תעניק לנו ניכוי, קריי הפחתה של ההכנסה החייבת.

הפקדה של 5% מההכנסה השנתית תעניק לנו זיכוי של 35% מסכום ההפקדה.

4. הכרה בהוצאות הבית כחלק מהוצאות העסק במידה ואתה עובד מהבית קיימת אפשרות להכרה בחלק מהוצאות הבית כהוצאה עסקית.

אם ניתן להגדיר בברור בבית המגורים חלק מסוים שמשמש לך כמקום עבודה תוכל להכיר בהוצאות הבית כהוצאה עסקית.
הכלל הוא שהוצאה מעורבת אינה מותרת בניכוי אלא אם ניתן להפריד את חלקי ההוצאה לחלק הפרטי ולחלק העסקי. כך תוכל להכיר בחלק יחסי מהוצאות הארנונה, הוצאות החשמל, הוצאות המים וכן הוצאות ריבית על המשכנתא.

יש להיזהר משיקולי מס שבח, שכן דירה שבעיקרה אינה משמשת למגורים אינה עונה להגדרת דירה מזכה לצורכי מס שבח. ממולץ לקבל ייעוץ מתאים.

 5. עצמאי או חברה בע"מ? איך אפשר לחסוך במס?

מעבר ליתרונות של אחריות מוגבלת של בעלי מניות בחברה כלפי נושיה יש יתרון מיסוי בהתאגדות כחברה.
בחברה המיסוי הוא דו שלבי כך שפעם אחת אנחנו משלמים מס ברמת החברה, מס חברות ובפעם השניה משלמים מס דיבידנד במשיכת הכסף אלינו הביתה.

איננו חייבים בסוף השנה למשוך דיבידנד ואנחנו יכולים להשאיר את הכסף בחברה ולמעשה להשתמש בכסף בתבונה להשקעות אשר יניבו ערך.

מי שמעוניין להשקיע את רווחי החברה בפיתוח עסקי, כדאי שישקול פעילות במסגרת חברה. כך יכול הוא להשאיר את רווחי החברה לאחר תשלום מס החברות בחברה ולהמשיך להשקיע בפיתוח עסקי בחברה ולהימנע ממשיכת דיבידנד.

שיעור מס החברות לשנת 2021 הינו בסך של 23%.

כך שבמקום להתמסות כעצמאי בשיעור מס שיכול להגיע ל 50%, נוכל להתמסות בשיעור מס חברות של 23% ולהשאיר את הכסף בחברה להמשך השקעות לעסק שלנו.

כמו כן חברה פטורה מתשלום ביטוח לאומי בגין רווחיה לעומת עצמאי אשר חייב בתשלום ביטוח לאומי עד תקרה של 44,020 ש"ח בחודש.

קרא עוד עצמאי או חברה בע"מ 

מומלץ לקבל ייעוץ מתאים.

תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ? אישור עוסק פטור דוח שנתי לעוסק פטור הוצאות מותרות בניכוי המדריך המקיף עוסק פטור המדריך לעוסק הפטור הקמת שותפות במס הכנסה הקמת שותפות במע"מ זכויות עובדים חישוב הצמדה למדד תשומות הבנייה חישובי הצמדה למדד תשומות הבניה להב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל מדד המחירים לצרכן וויקפדיה מדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיה מדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016 מדריך ביטוח לאומי מדריך מס על השכרת דירה מדריך מס על השכרת דירה בישראל מיסוי הכנסות משכר דירה מס דירת מגורים לתושב חוץ מס על השכרת דירה מעוסק פטור לעוסק מורשה משרד רואה חשבון בפתח תקווה עוסק מורשה עסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיה פקודת השותפויות פתיחת עוסק מורשה פתיחת עוסק פטור פתיחת תיק שותפים קרן השתלמות לעצמאי רו"ח בפתח תקווה רואה חשבון רואה חשבון במרכז רואה חשבון בפ"ת רואה חשבון בפתח תקווה רואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנו רואה חשבון לעסקים קטנים ובינוניים רואה חשבון מומלץ בפתח תקווה רואה חשבון פ"ת רואה חשבון פתח תקווה רשות התאגידים-רישום שותפות שותפות- ויקפדיה שותפות מוגבלת -ויקיפדיה שיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017 שירות של תיאום מס

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם