מס על השכרת דירה לחברה/ השכרת דירת מגורים לשגרירות

מה דין הכנסות דמי שכירות של דירת מגורים שמשמשת למגורים ומושכרת לחברה:

האם דמי שכירות בגין דירת מגורים המתקבלים מחברה ימוסו לפי סעיף 122 לפקודת מס הכנסה בשיעור מס
מופחת של 10% ? האם העסקה חייבת במע"מ?
מה דין הכנסות שכירות דירת מגורים המשמשת למגורים ומושכרת לשגרירות מדינה זרה? 

תשובה: 
היבט מע"מ: 
כאשר חוזה השכירות נחתם בין בעל הדירה לבין חברה ייתכן חבות במע"מ בגין הכנסות השכירות. פס"ד ש.י סימון אחזקות בע"מ דן בנושא. בדרך כלל כדי שהשכרה למגורים תהא פטורה ממע"מ – על ההשכרה להיות ישירות לדייר. מע"מ רואה בהשכרה לחברה כשימוש עסקי ויתכן חבות במע"מ בגין ההשכרה. גם לענין השכרת דירת מגורים לשגרירות מדינה זרה, כאשר השימוש הוא למגורים והחוזה נחתם מול השגרירות  יכול ויחול מע"מ על הכנסת השכירות.
היבט מס הכנסה: 
כאשר השימוש הינו למגורים לא משנה מי המשכיר ניתן להנות ממסלול 10%.

 

 

 

האם השכרת דירה לגן ילדים חייבת במס? האם קיים פטור?

התנאי להנות מפטור ממס דמי שכירות למגורים, הינו שימוש הדירה לצורכי מגורים.
במידה והדירה משמשת לצורכי עסק, קריי גן ילדים, ההכנסה תהיה חייבת במס בשיעור מס שולי של החל מ31%. במידה והמשכיר הינו אדם מעל גיל 60 יכול להנות ממדרגות מס נמוכות.

חובת ניכוי מס במקור:
דמי שכירות הוגדרו כתשלום בעד קרקע שניתן לתבוע אותו בייצור הכנסה, בתקנות מס הכנסה נקבע כי על השוכר חלה חובת ניכוי מס במקור בגין תשלומי דמי השכירות שאותם הוא משלם למשכיר. במקרה זה גן הילדים יהיה חייב לבדוק אחוזי ניכוי מס במקור בגין השכירות ולנכות בהתאם למשכיר.

מע"מ בגין השכירות:
חובת הדיווחי למע"מ תחול על גן הילדים שהינה עוסק, על הגן ילדים להוציא חשבונית עצמית ולדווח על השכירות במקום המשכיר

 

מס שבח בהשכרת דירה לגן ילדים:
על מנת להנות מפטור ממס שבח על הדירה לשמש למגורים. על פי הגדרה דירה מזכה שעונה לתנאים על פי חוק מיסוי מקרקעין תהיה זכאית לפטור ממס שבח.
בחוק מיסוי מקרקעין נקבע בהגדרת דירה מזכה, כך:

"דירת מגורים מזכה- דירת מגורים ששימשה בעיקרה למגורים, לפחות באחת מ2 התקופות שלהלןן:
1. 4/5 מהתקופה שבשלה מחושב השבח.
2. ארבע שנים שקדמו למכירתה.
לענין הגדרה זו יראו תקופה שבה לא נעשה שימוש כלשהו בדירה או תקופה שבה שימשה הדירה לפעולות חינוך או דת

 

 
אין לראות במדריך זה כיעוץ מקצועי או מתן חוות דעת אלא הוא מהווה למסירת מידע בלבד.

תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ? אישור עוסק פטור דוח שנתי לעוסק פטור הוצאות מותרות בניכוי המדריך המקיף עוסק פטור המדריך לעוסק הפטור הקמת שותפות במס הכנסה הקמת שותפות במע"מ זכויות עובדים חישוב הצמדה למדד תשומות הבנייה חישובי הצמדה למדד תשומות הבניה להב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל מדד המחירים לצרכן וויקפדיה מדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיה מדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016 מדריך ביטוח לאומי מדריך מס על השכרת דירה מדריך מס על השכרת דירה בישראל מיסוי הכנסות משכר דירה מס דירת מגורים לתושב חוץ מס על השכרת דירה מעוסק פטור לעוסק מורשה משרד רואה חשבון בפתח תקווה עוסק מורשה עסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיה פקודת השותפויות פתיחת עוסק מורשה פתיחת עוסק פטור פתיחת תיק שותפים קרן השתלמות לעצמאי רו"ח בפתח תקווה רואה חשבון רואה חשבון במרכז רואה חשבון בפ"ת רואה חשבון בפתח תקווה רואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנו רואה חשבון לעסקים קטנים ובינוניים רואה חשבון מומלץ בפתח תקווה רואה חשבון פ"ת רואה חשבון פתח תקווה רשות התאגידים-רישום שותפות שותפות- ויקפדיה שותפות מוגבלת -ויקיפדיה שיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017 שירות של תיאום מס

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם