מס על השכרת דירה לחברה/ השכרת דירת מגורים לשגרירות

מה דין הכנסות דמי שכירות של דירת מגורים שמשמשת למגורים ומושכרת לחברה:

האם דמי שכירות בגין דירת מגורים המתקבלים מחברה ימוסו לפי סעיף 122 לפקודת מס הכנסה בשיעור מס
מופחת של 10% ? האם העסקה חייבת במע"מ?
מה דין הכנסות שכירות דירת מגורים המשמשת למגורים ומושכרת לשגרירות מדינה זרה?

תשובה:
היבט מע"מ:
כאשר חוזה השכירות נחתם בין בעל הדירה לבין חברה ייתכן חבות במע"מ בגין הכנסות השכירות. פס"ד ש.י סימון אחזקות בע"מ דן בנושא. בדרך כלל כדי שהשכרה למגורים תהא פטורה ממע"מ – על ההשכרה להיות ישירות לדייר. מע"מ רואה בהשכרה לחברה כשימוש עסקי ויתכן חבות במע"מ בגין ההשכרה. גם לענין השכרת דירת מגורים לשגרירות מדינה זרה, כאשר השימוש הוא למגורים והחוזה נחתם מול השגרירות יכול ויחול מע"מ על הכנסת השכירות.
היבט מס הכנסה:
כאשר השימוש הינו למגורים לא משנה מי המשכיר ניתן להנות ממסלול 10%.

אין לראות במדריך זה כיעוץ מקצועי או מתן חוות דעת אלא הוא מהווה למסירת מידע בלבד.

תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ?אישור עוסק מורשהאישור עוסק פטורדוח שנתי לעוסק פטורהוצאות מותרות בניכויהמדריך המקיף עוסק פטורהמדריך לעוסק הפטורהנהלת חשבונות לרופאיםהצהרת הוןזכויות עובדיםטלפון פקיד שומה טבריהטלפון פקיד שומה ת"אטפסים לעוסק פטורלהב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראלמדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיהמדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016מדריך ביטוח לאומימדריך מס על השכרת דירהמדריך מס על השכרת דירה בישראלמס על השכרת דירהמעוסק פטור לעוסק מורשהמשרד רואה חשבון בפתח תקווהסגירת תיק מס הכנסהסגירת תיק מע"מעוסק זעירעוסק מורשהעוסק פטורעוסק פטור- ויקיפדיהעוסק פטור מע"מעסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיהפקודת השותפויותפתיחת עוסק מורשהפתיחת עוסק פטורפתיחת תיק שותפיםקרן השתלמות לעצמאירואה חשבוןרואה חשבון בפ"תרואה חשבון בפתח תקווהרואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנורואה חשבון לעסקים קטנים ובינונייםרואה חשבון מומלץ בפתח תקווהרואה חשבון פ"תרואה חשבון פתח תקווהרופא ויקפדיהשיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם