איך ניתן לא לשלם מס על השכרת דירה למגורים? כחוק!

על הכנסת שכר דירה למגורים קיימים מספר מסלולי מיסוי לבחירת הנישום. במידה ובוחרים במסלול חיוב במס לפי מדרגות המס, קיימת אפשרות להכיר בהוצאות שהוצאו לצורך הפקת הכנסת דמי השכירות. במצב דברים אלה ניתן להגיע לחבות מס מינמלית אם בכלל. מאמר זה יעסוק במסלול חיוב מס לפי מדרגות המס. להלן ההסבר המפורט :
בסעיף 2 (6) לפקודת מס הכנסה נקבע כי הכנסות מדמי שכירות שהפיק תושב ישראל בגין אחוזת בית או בקרקע או בבנין תעשיתי מהווים כהכנסה חייבת בידי הנישום.
בחירה במסלול דיווח הכנסת שכירות לפי מדרגות המס מאפשרת להכיר בהוצאות בייצור ההכנסה מדמי השכירות.
מה הכוונה? מס משלמים על הרווח. כלומר רווח יהיה הכנסה בניכוי הוצאה.
במידה ויש לנו הוצאות בגין הנכס שאותו אנחנו משכירים נוכל לדרוש הוצאות אלה בניכוי לצורך חישוב ההכנסה החייבת(=הרווח) מדמי השכירות. שונה הדבר כאשר אנחנו בוחרים במסלול פטור או במסלול של 10%אשר אינו מאפשר לדרוש הוצאות בניכוי.

איזה הוצאות מותר לנו לדרוש בניכוי כנגד הכנסות שכירות מדירה?
1. הוצאות פחת של 4% בשנה בגין הנכס (כאשר החישוב יתבצע 2/3 מעלות הנכס ללא רכיב הקרקע)
2.הוצאות מימון ברכישת הנכס כגון הוצאות ריבית על המשכנתא.
3. תיקונים שוטפים ועלויות שוטפות בהחזקת הנכס.
4. שכר טרחת עורך דין, דמי תיווך ועוד.

דיווח הכנסות שכירות על פי מסלול חיוב מס על פי מדרגות המס- ייתכן ויהיה כדאי כאשר עלות רכישת הדירה ממנה מופק דמי השכירות הינו בעלות גבוהה אזי סכום הפחת יהיה גבוה וכן הוצאות הריבית למימון הרכישה יהיו גבוהות. במצב זה הכנסת השכירות שלכם קטנה עקב הוצאות מרובות בהחזקת הנכס אשר יכול ויותירו את חבות המס על ההכנסה בחיוב מזערי אם בכלל.

במידה ואתם זקוקים לסיוע בדיווח הכנסת שכר דירה למגורים צרו קשר עם משרדנו י.טולדנו רואה חשבון במרכז 054-8018226

אין לראות במדריך זה כיעוץ מקצועי או מתן חוות דעת אלא הוא מהווה למסירת מידע בלבד.

תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ?אישור עוסק מורשהאישור עוסק פטורדוח שנתי לעוסק פטורהוצאות מותרות בניכויהמדריך המקיף עוסק פטורהמדריך לעוסק הפטורהנהלת חשבונות לרופאיםהצהרת הוןזכויות עובדיםטלפון פקיד שומה טבריהטלפון פקיד שומה ת"אטפסים לעוסק פטורלהב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראלמדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיהמדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016מדריך ביטוח לאומימדריך מס על השכרת דירהמדריך מס על השכרת דירה בישראלמס על השכרת דירהמעוסק פטור לעוסק מורשהמשרד רואה חשבון בפתח תקווהסגירת תיק מס הכנסהסגירת תיק מע"מעוסק זעירעוסק מורשהעוסק פטורעוסק פטור- ויקיפדיהעוסק פטור מע"מעסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיהפקודת השותפויותפתיחת עוסק מורשהפתיחת עוסק פטורפתיחת תיק שותפיםקרן השתלמות לעצמאירואה חשבוןרואה חשבון בפ"תרואה חשבון בפתח תקווהרואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנורואה חשבון לעסקים קטנים ובינונייםרואה חשבון מומלץ בפתח תקווהרואה חשבון פ"תרואה חשבון פתח תקווהרופא ויקפדיהשיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם