מס ערך מוסף באילת

החבות במע"מ הוסדרה בחוק מע"מ התשל"ו 1976 – חוק איזור סחר חופשי באילת

1. האם שירות הניתן על ידי עוסק תושב אילת לעוסק מחוץ לאילת חייב במע"מ?
במידה והשירות ניתן מחוץ לאיזור אילת יהיה חיוב במע"מ באופן מלא.

במידה והשירות ניתן בחלקו באיזור אילת ובחלקו באיזור מחוץ לאילת, המבחן יהיה על פי בדיקה של מקום עיקר מתן השירות. כלומר במידה והשירות בעיקרו ניתן באילת יחול פטור מע"מ.

2. האם מתן שירות לתושב איזור אילת בנוגע לנכס הקיים באילת חייב במע"מ?
במקרה זה מתן השירות הינו בגין נכס המצוי באילת ולכן יהיה פטור ממע"מ.

3.האם חל חיוב במע"מ בגין שירות הניתן בפועל באיזור אילת על ידי עוסק תושב אילת ללקוח באילת?
במידה והשירות מתיחס לעסקה שהיא מכר ינתן הפטור רק אם הנכס מצוי באיזור אילת.
שירות הניתן בפועל באיזור אילת על ידי עוסק תושב אילת ללקוחות תושבי איזור אילת וללקוחות שאינם תושבי איזור אילת יהיו פטורים ממע"מ. במידה והשירותים ניתנים מחוץ לאיזור אילת על ידי עוסק תושב אילת יחייב העוסק במס בשיעור מס מלא.

4.האם עורך דין שמשרדו ממוקם במרכז הארץ ונותן שירות ללקוח באילת, חייב במע"מ בגין הכנסתו?
מתן שירות ללקוח שאינו תושב אילת בקשר לנכס המצוי באיזור אילת, והדיון מתנהל בבית משפט באילת יהיה פטור מע"מ. במידה ועוסק תושב אילת דן בתיק משפטי מחוץ לאיזור אילת אך לא התקימו דיונים בבית המשפט מחוץ לאילת והיה די בשליחת מסמכים תצהירים וכ..השירותים יהיו פטורים ממע"מ.

תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ?אישור עוסק מורשהאישור עוסק פטורדוח שנתי לעוסק פטורהוצאות מותרות בניכויהמדריך המקיף עוסק פטורהמדריך לעוסק הפטורהנהלת חשבונות לרופאיםהצהרת הוןזכויות עובדיםטלפון פקיד שומה טבריהטלפון פקיד שומה ת"אטפסים לעוסק פטורלהב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראלמדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיהמדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016מדריך ביטוח לאומימדריך מס על השכרת דירהמדריך מס על השכרת דירה בישראלמס על השכרת דירהמעוסק פטור לעוסק מורשהמשרד רואה חשבון בפתח תקווהסגירת תיק מס הכנסהסגירת תיק מע"מעוסק זעירעוסק מורשהעוסק פטורעוסק פטור- ויקיפדיהעוסק פטור מע"מעסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיהפקודת השותפויותפתיחת עוסק מורשהפתיחת עוסק פטורפתיחת תיק שותפיםקרן השתלמות לעצמאירואה חשבוןרואה חשבון בפ"תרואה חשבון בפתח תקווהרואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנורואה חשבון לעסקים קטנים ובינונייםרואה חשבון מומלץ בפתח תקווהרואה חשבון פ"תרואה חשבון פתח תקווהרופא ויקפדיהשיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם