מעבר מעוסק מורשה לעוסק פטור

האם אפשר לעבור מעוסק מורשה לעוסק פטור?
במידה וסווגת כעוסק מורשה לא תוכל להיות עוסק פטור וזה למשך שנתים רצופות.
ישנם שיקולים רבים באם להרשם כעוסק מורשה והקריטריון של גובה תקרת ההכנסות לעוסק פטור אינו מהווה השיקול היחידי. סעיף 59 לחוק מס ערך מוסף מסמיך את מנהל מע"מ מיוזמתו או על פי בקשת העוסק לשנות את מעמדו של עוסק מורשה לעוסק פטור. נוסח הסעיף הינו כך:

רישום עוסק מורשה כעוסק פטור (תיקון מס' 23) תשס"ב-2002
59. (א) " עוסק מורשה שמחזור העסקאות שלו ירד ועמד שנתיים רצופות למטה מן הסכום המחייב רישום כעוסק מורשה, ירשום אותו המנהל מיזמתו או לפי בקשת העוסק, כעוסק פטור; הוראה זו לא תחול על מי שנקבע לגביו שיהיה עוסק מורשה אף אם מחזורהעסקאות שלו נמוך מהסכום האמור." במידה ונרשמת כעוסק מורשה לא תוכל לבקש להיות עוסק פטור וזה למשך שנתים רצופות אחרי שתוכיח שהנך עומד בגובה מחזור העסקאות לעוסק פטור. כמו כן הוראת סעיף 59 אינה חלה לגבי מי שנקבע לגביו שהינו עוסק מורשה לפי עיסקו וזה למרות שמחזור העסקאות השנתי שלו נמוך מתקרת ההכנסות לעוסק פטור. ראה גם: מי לא יכול להיות עוסק פטור במידה ואתה עוסק פטור ועברת את תקרת מחזור העסקאות לעוסק פטור תסווג כעוסק מורשה ולא תוכל לשוב להיות עוסק פטור וזה במשך שנתים אחרי שתוכיח כי במשך שנתים רצופות לא עברת את מחזור תקרת העסקאות לעוסק פטור.
המלצה: לצאת "לחופש" לקראת סוף השנה במידה וצופים כי הולכים לעבור את תקרת ההכנסות לעוסק פטור. יש לקחת בחשבון שעוסק מורשה שדרש תשומות על רכישות של רכוש קבוע בעסק שלו כגון: רכישות של ציוד, ורהוט וכ…, ברגע שיעבור להיות עוסק פטור, ידרש על יד מע"מ להחזיר את המע"מ שניתן לו.

ממולץ לקבל ייעוץ מתאים לפני הרישום במשרדי מע"מ, מאחר ורישום לא מתאים לאופי העסק יכול לעלות לעוסק בעלויות ניכרות.

תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ?אישור עוסק מורשהאישור עוסק פטורדוח שנתי לעוסק פטורהוצאות מותרות בניכויהמדריך המקיף עוסק פטורהמדריך לעוסק הפטורהנהלת חשבונות לרופאיםהצהרת הוןזכויות עובדיםטלפון פקיד שומה טבריהטלפון פקיד שומה ת"אטפסים לעוסק פטורלהב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראלמדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיהמדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016מדריך ביטוח לאומימדריך מס על השכרת דירהמדריך מס על השכרת דירה בישראלמס על השכרת דירהמעוסק פטור לעוסק מורשהמשרד רואה חשבון בפתח תקווהסגירת תיק מס הכנסהסגירת תיק מע"מעוסק זעירעוסק מורשהעוסק פטורעוסק פטור- ויקיפדיהעוסק פטור מע"מעסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיהפקודת השותפויותפתיחת עוסק מורשהפתיחת עוסק פטורפתיחת תיק שותפיםקרן השתלמות לעצמאירואה חשבוןרואה חשבון בפ"תרואה חשבון בפתח תקווהרואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנורואה חשבון לעסקים קטנים ובינונייםרואה חשבון מומלץ בפתח תקווהרואה חשבון פ"תרואה חשבון פתח תקווהרופא ויקפדיהשיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב google
שיתוף ב whatsapp