משרדי פקידי שומה בדרום טלפונים

משרדי פקידי שומה בדרום טלפונים

1.פקיד שומה באר שבע שד'ר שז"ר 31, באר שבע 84100 08-6293555

שעות פתיחה וקבלת קהל פקיד שומה באר שבע :ימים א',ב',ד',ה',13:00-08:30
ימים ב',ד',18:00-15:00
יום ג אין קבלת קהל
טלפון פקיד שומה באר שבע :08-6293555

אגףשם מלאתפקידטלפוןפקסמייל
מנהל יחידה שלמה אוחיוןפקיד שומה באר שבע08-629355508-6293528shlomooc@taxes.gov.il
סגן מנהל יחידהעופר גורג'יסגן פקיד שומה א' 08-629355508-6293528offergo@taxes.gov.il
עובדי מנהל רוית עמירןראש ענף (אמרכלות) 08-6293526 /533076-8091327ravitam@taxes.gov.il
תאר עוודסגן מנהל מדור(גביה) taerawad@gmail.com
שמואל פרץממונה (מינהל משאב אנוש) 08-629353308-6293528shmuelpe@taxes.gov.il
לשכת מנהל יחידהאליהו דמגיראש ענף הוצל"פ 08-6293470 /526/422/4076-8091262
בנא"מ – מחלקהיורם בן יאירמרכז (נכסים ולוגיסטיקה) 08-6293573 /592076-8091282yoram344@gmail.com
חוליה 1 שומהדינה טיורימנהל תחום (רכז בכיר) 08-6293462076-8091271dinato@taxes.gov.il
שושנה כהןממונה (מפקח ראשי) 08-6293464076-8091333shushanaco@taxes.gov.il
צפרירה ברנד-"-08-6293473 /464076-8091322tsafibe@taxes.gov.il
משה רם-"-08-6293455076-8091302rammo@taxes.gov.il
חוליה 2 שומה אבי לוי-"-08-6293457076-8091243avile3@taxes.gov.il
מרדכי לויממונה (מפקח ראשי) באר שבע08-6293459076-8091301mordechayle@taxes.gov.il
חוליה 4 שומהליאנה לויממונה (מפקח ראשי) 08-6293497076-8091290lianale@taxes.gov.il
חמדה גבאיממונה (רכז חולית עצמאים) 08-6293586076-8092308hemdaga@taxes.gov.il
חוליה 5 שומה עינת נווה-"-08-6293453076-8091313eynatna@taxes.gov.il
ענת אוחנהממונה (מפקח ראשי) 08-6293446076-8091316anatoc@taxes.gov.il
חוליה 6 שומה אילנה דמרי-"-08-6293497076-8091290elanitda@taxes.gov.il
אריאל שמעון אפללומפקח מס הכנסה 08-6293450076-8091347ariela@taxes.gov.il
אבי דהאןממונה (רכז חולית חברות) 08-6293445076-8092872avida@taxes.gov.il
חוליה 7 שומה יעקב מלכהממונה תחום (רכז בכיר) 08-6293437076-8091285malcaya2@taxes.gov.il
פרידה אברבוךממונה (מפקח ראשי) 08-6293487076-8091318fridaab@taxes.gov.il
בנימין רחמיןמפקח מס הכנסה (בכיר) 08-6293498076-8091268rachminbe@taxes.gov.il
חוליה 8 שומהשמאול עזריהמנהל תחום (רכז בכיר) 08-6293585076-8091337shmoelaz@taxes.gov.il
גל בבלימפקח מס הכנסה (בכיר) 08-6293436 /497galba@taxes.gov.il
חוליה 9 שומה רוחמה דוד פורמנהל תחום (רכז בכיר)08-6293469076-8091326ruchamada@taxes.gov.il
נורית בן זקןממונה (מפקח ראשי) 08-6293521076-8091304noritbe@taxes.gov.il
רוני יקותילובמפקח מס הכנסה 08-6293444roniye@taxes.gov.il
מזכירות חוליה 20 שומה לימור מזוזראש ענף (חוליה) 08-6293540 /465076-8091291limorma@taxes.gov.il
חיה קרמרראש ענף (חוליה) 08-6293474 /488076-8091278hayakr@taxes.gov.il
איילה אזמהסגן מנהל מדור(גביה) 08-6293524 /535076-8091344ayeletaz@taxes.gov.il
דרורה לביאראש ענף (גביה) 08-6293419 /483076-8091275darorala@taxes.gov.il
דניאלה חוטרסגן מנהל מדור(חוליה ) 08-6293451danielho@taxes.gov.il
שושנה שמוחהמרכז (חוליה מרכזית) 08-6296501 /465076-8091334shosha@taxes.gov.il
שלומית דייןראש ענף )חוליה) 08-6293540076-8091332shulada@taxes.gov.il
צפורה טהבשמנהל מדור )חוליה) 08-6293541tzipita@taxes.gov.il
דלית זיאץראש ענף )חוליה ניידת) 08-6293467076-8091273dalitzi@taxes.gov.il
אסתר יאסוראש ענף (חוליה) 08-6293484076-8091266esterya@taxes.gov.il
ודיע אבו עג'אג'-"-08-6293512agagva@taxes.gov.il
מיכל סממהמרכז (תאומי מס והחזרי מס) 08-6293500 /522076-8091294michalse2@taxes.gov.il
מזכירות חוליה 21 שומה אדריאנה שראיירמנהל תחום (רכז בכיר) 08-6293481076-8091248adryanash@taxes.gov.il
ניסים דבורהראש ענף (תיקצור דוחות) 08-6293597076-8091308misimdv@taxes.gov.il
ציפורה נקשראש ענף (חוליה) 08-6293463 /501tizipina@taxes.gov.il
קלודין לוימרכז (חוליה מרכזית) 08-6293515076-8091323klodinle@taxes.gov.il
אלה זבצקיממונה (מפקח ראשי) 08-6293433076-8091260elaza@taxes.gov.il
ארכיבזאב פרידמנהל מדור (חוליה) 08-6293544 /507/506/5076-8091267zeevfa@taxes.gov.il
יעקב ישראל כהן אורראש ענף (חוליה) 08-6293507 /506076-8091284yakovaco@taxes.gov.il
אברהם אורה-"-08-6293504 /508076-8091244avrahamor@taxes.gov.il
חיים תאמנה-"-08-6293496 /509076-8091279haimta2@taxes.gov.il
מרדכי בלאישראש ענף (חוליה) באר שבע08-6293509 /506076-8091300mordehaybe@taxes.gov.il
חוליה 1 ניכוייםשמעון מור יוסףמנהל תחום (רכז בכיר) 08-6293532076-8091340shimonmo2@taxes.gov.il
אהוד מינדליןממונה (מפקח ראשי) 08-6293449076-8091249ehudmi@taxes.gov.il
אסתר אבן חייםממונה (מפקח ראשי) 08-6293443076-8091264esterev@taxes.gov.il
הנהלת גביה מנשה שמשמנהל תחום (גובה ראשי) 08-6293422 /408076-8091299menashesh@taxes.gov.il
חוליה 1 גביה אסתר פרטוקראש ענף (גביה) 08-6293421 /408076-8091267esterpa@taxes.gov.il
אילנה אטדראש ענף (גביה) 08-6293416 /420076-8091256elanaat@taxes.gov.il
רחל פסחה מדהנימנהל מדור (תאומי מס והחזרי מס) 08-6293402 /421/408076-8093411rachelima@taxes.gov.il
נחמה קרואניראש ענף (גביה) 08-6293408076-8091306nehamaka@taxes.gov.il
נאוה חדד-"-08-6293475 /410076-8091303navaha@taxes.gov.il
ענבר רחמיםראש ענף (גביה) באר שבע08-6293407076-8091315inbarra@taxes.gov.il
עמוס אוזןראש ענף (גביה) 08-6293428076-8091314amosuz@taxes.gov.il
חוליה 70ציפי רוחם-"-08-6293420076-8091321zipiro@taxes.gov.il
מירב ביטוןראש ענף (גביה) 08-6293415076-8091296meravbi@taxes.gov.il
נורית משה-"-08-6293421076-8091305nuritmo@taxes.gov.il
איריס נבוןראש ענף (גביה) באר שבע08-6293414076-8091259irisna@taxes.gov.il
חוליה 90אברהם שלמהסגן מנהל תחום (סגן גובה ראשי) 08-6293404076-8091247avish3@taxes.gov.il
סימה סבןמרכז (גביה) 08-6293409076-8091311simasa@taxes.gov.il
שמחה מצרי-"-08-6293406076-8091338simhami@taxes.gov.il
טובה נחוםראש ענף (גביה) 08-6293410 /475076-8091280tovana@taxes.gov.il
מימון לויראש ענף (חוליה ניידת) 08-6293413 /428076-8091295maymonle@taxes.gov.il
חוליה 1 ניהול ספרים אילנה מימוןראש ענף (ניהול ספרים) 08-6293556 /477076-8091257elanama@taxes.gov.il
יהודית חזןממונה (ניהול ספרים) 08-6293431 /520076-8091281yehuditha2@taxes.gov.il
לבנה מאורראש ענף (ניהול ספרים) 08-6293511076-8091289levanama2@taxes.gov.il
יצחק דידיסגן ממונה (ניהול ספרים) 08-6293513076-8091288
אורנה חזןראש ענף (ניהול ספרים) 08-6293122076-8091253ornael@taxes.gov.il
חוליה 1 מודיעיןשמעון אזנקוטמרכז בכיר (שירות,תפעול ורשת) 08-6293423076-8091339shimonay@taxes.gov.il
אלה קויפמןראש ענף (שירות,תפעול ורשת) 08-6293425 /427076-8091261elako@taxes.gov.il
איילה אלמליחראש ענף (שירות,תפעול ורשת) 08-6293425 /426/427/4076-8091254ayalael@taxes.gov.il
חובב סרוסיראש ענף (שירות,תפעול ורשת) 08-6293424 /425/430076-8091277hovavsa@taxes.gov.il
אסתר איטחראש ענף (חוליה ניידת) 076-8091265esteret@taxes.gov.il
יחזקאל הרפזראש ענף (עבירות בסיסיות) 08-6293490076-8091283harpazhardiye@taxes.gov.il
מזל מזוזראש ענף (שירות,תפעול ורשת) 08-6293430 /425/427076-8091293mazalma@taxes.gov.il
החזרי מס ותאומי מס חוליה 17רות בר יוסףמנהל תחום (רכז בכיר) 08-6293585076-8091328rutba@taxes.gov.il
דליה שקדמרכז בכיר (תאומי מס והחזרי מס) 08-6293561 /562076-8091272daliasha@taxes.gov.il
מלכה אפריםמרכז (תאומי מס והחזרי מס) 08-6293442076-8091297malief@taxes.gov.il
מרי-מאור סנבטהמנהל מדור (תאומי מס והחזרי מס) shirlibe@taxes.gov.il
שירלי בן עדימנהל מדור (תאומי מס והחזרי מס) 08-6293594076-8091343guyco2@taxes.gov.il
גיא כהן וולףראש ענף (תאומי מס והחזרי מס) 08-6293418 /440/441076-8093360kerolaynma@taxes.gov.il
קרולין מכלוףראש ענף (תאומי מס והחזרי מס) 08-6293500076-8091324fransuazda@taxes.gov.il
פרנסואז דדון מרכז (תאומי מס והחזרי מס) 08-6293562/561076-8091319orital@taxes.gov.il
אורית אלמוגראש ענף (שירות,תפעול ורשת) 08-6293592076-8091252rimaer@taxes.gov.il
רימה ירמולובסקיראש ענף (תאומי מס והחזרי מס) 08-6293439 /440/441/4076-8091331rutba@taxes.gov.il

2.פקיד שומה אשקלון רח' העוז 1 אשקלון 08-6836123

שעות פתיחה וקבלת קהל פקיד שומה אשקלון :ימים א',ב',ד',ה',13:00-08:30
ימים ב',ד',18:00-15:00
יום ג אין קבלת קהל
טלפון פקיד שומה אשקלון :08-6836123
אגףשם מלאתפקידטלפוןפקסמייל
מנהל יחידהאיריס עומרפקיד שומה אשקלון08-6836089076-8093090irisom@taxes.gov.il
סגן מנהל יחידהאייל ירושלמיסגן פקיד שומה א' 08-6836090076-8091145eyalye2@taxes.gov.il
עובדי מינהלאמה אזולאיממונה (מינהל ומשאבי אנוש) 08-6836091076-8091152emaaz@taxes.gov.il
מישאל עזראמרכז (נכסים ולוגיסטיקה) 08-6836068076-8091202mishaelez@taxes.gov.il
גילה שכנטוב יעקוביראש ענף (אמרכלות) 08-6836093076-8091165gilash@taxes.gov.il
שאדי חמדאןסגן מנהל מדור (גביה) 08-6836094076-8091239shadiha@taxes.gov.il
עינת אביטןרכז בכיר (אמרכלות) 08-6836095076-8091198eynatav@taxes.gov.il
חולית מודיעין וחקירותדביר קפלןמרכז בכיר (מודיעין) 08-6836095076-8091198dvirka@taxes.gov.il
קרן פיצוייםבנימין דראימנהל תחום (פיצויים ונזקי איבה) 08-6623300076-8091160benidr@taxes.gov.il
ארז בן-לולומרכז (נזקי איבה) 08-6623300076-8091158erezbe@taxes.gov.il
חוליה 1 שומהיהושוע סודמיממונה תחום (רכז בכיר) אשקלון08-6836115076-8091183sudmiye@taxes.gov.il
יצחק טבריהממונה (מפקח ראשי) 08-6836102076-8091189izhaktv@taxes.gov.il
מיטל כהןמפקח מס הכנסה 08-6836103076-8091200maytalma@taxes.gov.il
לאוניד חיטובממונה (מפקח ראשי) אשקלון08-6836018076-8091196leonidha@taxes.gov.il
חוליה 2 שומהרונית לאוערממונה תחום (רכז בכיר) 08-6836110076-8091221ronitle@taxes.gov.il
ספיר זוהרמפקח מס הכנסה אשקלון08-6836055sapirzo@taxes.gov.il
אריאל אליישיבמפקח מס הכנסה 08-6836056
ירונה נוהי-אטלממונה (מפקח ראשי) 08-6836099076-8091193yaronano@taxes.gov.il
אליאב חדדמפקח מס הכנסה (בכיר) 08-6836096076-8091149eliavha@taxes.gov.il
ניר בן גלמפקח מס הכנסה (בכיר) 08-6836101076-8091140nirbe2@taxes.gov.il
חוליה 3 שומהישי אביבממונה תחום (רכז בכיר) 08-6836119076-8091194ishaiav@taxes.gov.il
חוליה 4 שומהפרלה דוידוביץ-עמרממונה תחום (רכז בכיר) 08-6836117076-8091215perlaam@taxes.gov.il
רהב בן ציוןמפקח מס הכנסה (בכיר) 08-6836112076-8091899ben-zionra@taxes.gov.il
ורד רוזה קדושממונה (מפקח ראשי) 08-6836113076-8091175veredgr@taxes.gov.il
חוליה 5 שומהדוד יוסףממונה תחום (רכז בכיר) 08-6836111076-8091169yosefda@taxes.gov.il
לבנת קינןממונה (מפקח ראשי) אשקלון08-6836098076-8092611livnatke@taxes.gov.il
אודליה פינטומפקח מס הכנסה 08-6836101odeliapi@taxes.gov.il
חנה שנפףממונה (מפקח ראשי) אשקלון08-6836104076-8091179hanash2@taxes.gov.il
אייל חדדמפקח מס הכנסה (בכיר) אשקלון08-6836100076-8091144eyalha2@taxex.gov.il
דבורה פרוימוביץממונה (מפקח ראשי) 08-6836105076-8091166dvorapr@taxes.gov.il
חוליה 6 שומה מרים שוורץ-ארזןמנהל תחום (רכז בכיר) 08-6836237076-8093098mirish@taxes.gov.il
אסתר אוחנהממונה (מפקח ראשי) 08-6836108076-8091155esteroh@taxes.gov.il
מנחם יחיאממונה (מפקח ראשי) 08-6836109076-8091203menahemye@mh.taxes.co.il
ירדנה אלעזראמפקח מס הכנסה (בכיר) 08-6836107076-8091192yardenael@taxes.gov.il
חוליה 7 שומה פנחס פרץמנהל תחום (רכז בכיר שומה) 08-6836114076-8091214pinhaspe@taxes.gov.il
מזכירות חוליה 20 שומה ברוך בן ישימנהל תחום (רכז בכיר) אשקלון08-6836027076-80293106barochbe@taxes.gov.il
יצחק שלוםממונה (מפקח ראשי) אשקלון08-6836025076-8091191izhaksh2@taxes.gov.il
דפנה מדמוניראש ענף (חוליה) אשקלון08-6836522 /500076-8091274dafnama@taxes.gov.il
עודד בן עמימפקח מס הכנסה (בכיר) 08-6836023076-8091210odedbe@taxes.gov.il
אורלי רונית בילוסטוצקיראש ענף (חוליה) 08-6836250076-8091220ronitbi@taxes.gov.il
אסתר פרימרכז (חוליה מרכזית) 08-6836260076-8091156esterpe@taxes.gov.il
ליז גבאיראש ענף (חוליה) 08-6836020076-8091197lizaga@taxes.gov.il
אליהו ג'הסיממונה (מפקח ראשי) 08-6836031076-8091150eligi2@taxes.shaam.gov.il
זהבה נהריראש ענף (חוליה) 08-6836030076-8091176zehavana2@taxes.gov.il
שרה-מי מכלוףמפקח מס הכנסה (בכיר) 08-6836024076-8091227minama@taxes.gov.il
בן ציון דיעיראש ענף (חוליה) 08-6836021076-8091161deyeibe@taxes.gov.il
ארכיבאלברט בר כוכבאראש ענף (חוליה) 08-6836032 076-8093107albertba@taxes.gov.il
אורה ג'הסיראש ענף (חוליה) 08-6836032/026076-8091139orago@taxes.shaam.gov.il
חוליה 10 ניכוייםטוני הרמליןמנהל תחום (רכז בכיר) 08-6836009076-8091181toniha@taxes.gov.il
יצחק כהןממונה (מפקח ראשי) 08-6836016076-8091190izhakco2@taxes.gov.il
משה סרדםממונה (מפקח ראשי) 08-6836017076-8091206moshesa@taxes.gov.il
אייל זגוריממונה (מפקח ראשי) אשקלון08-6836013076-8091143eyalza@taxes.gov.il
הנהלת גביה יפה לוימנהל תחום (גובה ראשי) אשקלון08-6836044 /045076-8091143yaffale@taxes.gov.il
זמירה דודסגן מנהל תחום (סגן גובה ראשי) 08-6836046076-8091177zmirada@taxes.gov.il
חוליה 1 גביה הרצל חלפוןראש ענף (חוליה) 08-6836277076-8091174herzelhalfon@gmail.com
חנוך יתיםראש ענף (תאומי מס והחזרי מס) אשקלון08-6836041076-8091180hanochya@taxes.gov.il
אילנה ועקניןרכז בכיר (אמרכלות) אשקלון08-6836048076-8091147ilanava@taxes.gov.il
אורה קפאחמרכז (גביה) 08-8636040 /6045 076-8093099kapachora@taxes.gov.il
דוד טבריהסגן מנהל מדור (גביה) 08-8636053076-8091234davidtv@taxes.gov.il
עמי ימיןראש ענף (גביה) 08-8636052076-8091212amiya@taxes.gov.il
יהודית כהןראש ענף (גביה) 08-8636067076-8091182yehuditc@taxes.gov.il
אילן גטהראש ענף (פירוקים ופשיטות רגל) 08-8636050076-8091146ilange@taxes.gov.il
אמי כהןראש ענף (גביה) 08-8636054076-8091153amico@taxes.gov.il
דגנית דדושראש ענף (גביה) 08-8636273076-8091168dganitda@taxes.gov.il
חוליה 1 ניהול ספרים אברהם אבוחציראסגן ממונה (ניהול ספרים) 08-8636062 /268076-8091137aviab2@taxes.gov.il
פנחס בוסקילהממונה (ניהול ספרים) 08-8636081076-8091213pinhasbo@taxes.gov.il
עדי גבצוראש ענף (ניהול ספרים) 08-8636075 /270076-8091209adiga@mh.shaam.gov.il
סימון לויראש ענף (ניהול ספרים) 08-8636076 /077076-8091208shimonle2@taxes.gov.il
יוסף מלכהראש ענף (ניהול ספרים) 08-8636077076-8091158yossima@taxes.gov.il
חוליה 1מודיעין אריאלה רייזמןראש ענף (שירות,תפעול ורשת) 08-8636066076-8091159oritra@taxes.gov.il
חביבה אלבזסגן מנהל מדור(גביה) 08-8636032076-8091178avivael@hm.shaam.gov.il
רבקה אברהמיראש ענף (עבירות בסיסיות) 08-8636060076-8091218rivkaa2@taxes.gov.il
אורלי מינסמרכז בכיר (שירות,תפעול ורשת) 08-8636039076-8091142orlimi@taxes.gov.il
החזרי מס ותאומי מס חוליה 17דורית מנדסוןמנהל תחום (רכז בכיר) 08-8636001076-8091171doritme@taxes.gov.il
אסף דודמנהל מדור (תאומי מס והחזרי מס) 08-8636011076-8091154asafda@taxes.gov.il
תמר ברגמןראש ענף (תאומי מס והחזרי מס) 08-8636006076-8091229tamarbe@taxes.gov.il
שושנה חייםראש ענף (תאומי מס והחזרי מס) 08-8636005076-8091225shoshanaha@taxes.gov.il
אורית רוזט פדידהראש ענף (תאומי מס והחזרי מס) 08-8636004076-8091141oritfa@taxes.gov.il
אוולין שמרי-חדדמרכז בכיר (תאומי מס והחזרי מס) 08-8636002076-8091138evlinha@taxes.gov.il
דליה יזרעאלמרכז (תאומי מס והחזרי מס) 08-8636003076-8091172dalyaez@taxes.gov.il
שרה ארביב-"-08-8636008076-8091226saraar2@taxes.gov.il
מרים ונונוראש ענף (תאומי מס והחזרי מס) 08-8636046miryamva@taxes.gov.il

3.פקיד שומה אילת מרכז עירוני הקניון האדום, אילת טל: 08-6365777

שעות פתיחה וקבלת קהל פקיד שומה אילת :ימים א',ב',ד',ה',13:00-08:30
ימים ב',ד',18:00-15:00
יום ג אין קבלת קהל
טלפון פקיד שומה אילת :08-6365777

אגףשם מלאתפקידטלפוןפקסמייל
מנהל יחידהשלומי מרקפקיד שומה ומנהל מיסוי מקרקעין08-6365730076-8091124shlomima@taxes.gov.il
סגן מנהל יחידה רונית אלוןסגן פקיד שומה א'02-6365730076-8091123ronital@taxes.gov.il
ארכיבעזרא קטןראש ענף (רשומות ומידע)08-6365760076-8091119katanez@taxes.gov.il
עובדי מנהלנועה היימן אברהםממונה (מינהל ומשאבי אנוש)08-6365731076-8091118noaab@taxes.gov.il
אביבית משיח סגן מנהל מדור (חוליה)08-6365772076-8091103avivitma@taxes.gov.il
אורטל אבוטבולראש ענף (תאומי מס והחזרי מס)08-6365730076-80297251ortalab@taxes.gov.il
גובה ראשימירי נחושתןמנהל תחום (גובה ראשי)08-6365751076-8091117mirine@taxes.gov.il
חוליה 1 שומהאשר בניונסמפקח מס הכנסה (בכיר)08-6365740076-8091108asherbe@taxes.gov.il
חוליה 2 שומהיניב משה רוזנברגממונה (רכז חולית חברות ניכויים)08-6365740076-8091114yanivro@taxes.gov.il
חוליה 5 שומה שפיק בשארהממונה )מפקח ראשי)08-6365746076-8091126shafikba@taxes.gov.il
מזכירות חוליה 20 שומההקטור נוסגורוצקימנהל תחום (רכז בכיר)08-6365738076-8091112hectorno@taxes.gov.il
שלי תלדהמנהל מדור (חוליה)08-6365759076-8091125shellta@texes.gov.il
לימור אוברלנדרמרכז בכיר (תאומי מס והחזרי מס)08-6365749076-8091116limorob@taxes.gov.il
יפעת דבלסמרכז (חוליה מרכזית)08-6365757076-8091115kfatd@taxes.gov.il
חוליה 8 ניכוייםאביבה כה מפק מס הכנסה (בכיר)08-6365773076-8091102avivaco@taxes.gov.il
בתיה בלומנטלממונה (מפקח ראשי)08-6365736076-8091109batyabl@taxes.gov.il
חוליה 1 גביהענת לסלוראש ענף (גביה)08-6365745072-2091120a5845712@taxes.gov.il
דורית פרץמרכז (גביה)08-6365758072-8091111doritpe@taxes.gov.il
זהר רוסומרכז )גביה)08-6365755072-8091113zoharru@taxes.gov.il
ויקטוריה לויראש ענף (גביה)08-6365752072-8091128viktorale@taxes.gov.il
אורי כהןמנהל מדור (גביה)08-6365763076-8091104orma@taxes.gov.il
חוליה 1 ניהול ספריםאורן וייסממונה (ניהול ספרים)08-6365735076-8091105orenva@taxes.gov.il
החזרי מס ותאומי מס חוליה 17כרמית בוכבותסגן מנהל מדור (גביה)08-6365754076-8091130carmitbo@taxes.gov.il
יפעת זיידמנהל מדור (תואמי מס והחזרי מס08-6365744076-8091129yifatza@taxes.gov.il
נירית אהרוניראש ענף (חוליה)08-6365764076-8091309niritah@taxes.gov.il
מודיעין שטחקרון בוחבוטמרכז בכיר (מודעין )08-6365769076-8091122dernbu@taxes.gov.il
תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ?אישור עוסק מורשהאישור עוסק פטורדוח שנתי לעוסק פטורהוצאות מותרות בניכויהמדריך המקיף עוסק פטורהמדריך לעוסק הפטורהנהלת חשבונות לרופאיםהצהרת הוןזכויות עובדיםטלפון פקיד שומה טבריהטלפון פקיד שומה ת"אטפסים לעוסק פטורלהב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראלמדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיהמדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016מדריך ביטוח לאומימדריך מס על השכרת דירהמדריך מס על השכרת דירה בישראלמס על השכרת דירהמעוסק פטור לעוסק מורשהמשרד רואה חשבון בפתח תקווהסגירת תיק מס הכנסהסגירת תיק מע"מעוסק זעירעוסק מורשהעוסק פטורעוסק פטור- ויקיפדיהעוסק פטור מע"מעסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיהפקודת השותפויותפתיחת עוסק מורשהפתיחת עוסק פטורפתיחת תיק שותפיםקרן השתלמות לעצמאירואה חשבוןרואה חשבון בפ"תרואה חשבון בפתח תקווהרואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנורואה חשבון לעסקים קטנים ובינונייםרואה חשבון מומלץ בפתח תקווהרואה חשבון פ"תרואה חשבון פתח תקווהרופא ויקפדיהשיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב google
שיתוף ב whatsapp