ניכוי מע"מ לעוסק פטור על פי תקנה 6א' לתקנות מס ערך מוסף


אישור עוסק פטור הניתן על ידי רשויות מע"מ כולל בתוכו מספר הערות: (מופיע בכתיב קטן בתחתית דף האישור) "לידיעתך:
1.עוסק פטור אינו רשאי להוציא חשבונית מס ואינו רשאי לנכות מס תשומות.
2.הפטור על פי  אישור זה, אינו חל על מי שנותן שירותים לפי תקנה 6א' לתקנות מע"מ, התשל"ז- 1976,לעוסק, למלכ"ר או למוסד כספי.
3. רישום למע"מ אינו פוטר מחובת מתן הודעה לפקיד השומה לפי סעיף 134 לפקודת מס הכנסה.


 עוסק פטור נותן שירות וחייב במע"מ?

החלטת מיסוי – 20/07/2017

במקרה שבו עוסק פטור שעיקר הכנסותו ממשכורת, גימלה או קיצבה שנותן שירות הנמנים על סוגי השירותים בתקנה 6א לתקנות מע"מ,למלכ"ר, לעוסק או למוסד כספי- לא תחול תקנה 6א לתקנות והשירות יהיה פטור ממס לפי סעיף 31(3) לחוק מס ערך מוסף. אלה נותני השירותים המנויים בתקנה 6א':
1. מופע אמנותי, לרבות הנחיה במופע; בניית תפאורה או הכנתה; הכנת מבחנים, בדיקתם וכן ניהול מבחנים או פיקוח עליהם;
הרצאה, הוראה, הדרכה, תרגול או השתתפות במופע שאינו מופע אמנותי; כתבנות או קצרנות; תרגום בכתב או בעל פה; כתיבה או עריכה; פישור, כהגדרתו בסעיף 79 לחוק בתי משפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, או חברות בועדות שהוקמו על פי דין;
2. שירותים של בעלי מקצועות אלה: אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך דין, רואה חשבון, שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית, רופא, פסיכולוג, פיזיותרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים או מרפא שיניים.

נותן השירות, שבמס בשל שירותו חייב מקבל השירות לפי תקנת משנה (א), לא יהא זכאי לנכות את המס בשל התשומות ששימשו במתן השירות. המע"מ שמנוכה לעוסק הפטור(נותן השירות) לא יוחזר. עוסק החייב בתשלום מס לפי תקנת משנה (א), ידווח על מתן השירות בדו"ח שעליו להגיש לפי תקנה 23 בשל עסקאותיו ויוציא במועד שנקבע לכך, במקום נותן השירות, חשבונית ערוכה על שמו הוא. העוסק, יוציא חשבונית עצמית ויכול להתקזז בתשומות בחשבונית העצמית. מלכ"ר נדרש להנפיק "טופס עסקת אקראי" בגין מתן השירות ולהעביר את המע"מ לרשויות ואינו רשאי להתקזז בגין מע"מ התשומות הגלום בטופס עסקת האקראי. העוסק הפטור אינו זכאי, לקזז את מע"מ התשומות הגלום בחשבונית עצמית/טופס עסקת אקראי.

תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ? אישור עוסק פטור דוח שנתי לעוסק פטור הוצאות מותרות בניכוי המדריך המקיף עוסק פטור המדריך לעוסק הפטור הקמת שותפות במס הכנסה הקמת שותפות במע"מ זכויות עובדים חישוב הצמדה למדד תשומות הבנייה חישובי הצמדה למדד תשומות הבניה להב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל מדד המחירים לצרכן וויקפדיה מדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיה מדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016 מדריך ביטוח לאומי מדריך מס על השכרת דירה מדריך מס על השכרת דירה בישראל מיסוי הכנסות משכר דירה מס דירת מגורים לתושב חוץ מס על השכרת דירה מעוסק פטור לעוסק מורשה משרד רואה חשבון בפתח תקווה עוסק מורשה עסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיה פקודת השותפויות פתיחת עוסק מורשה פתיחת עוסק פטור פתיחת תיק שותפים קרן השתלמות לעצמאי רו"ח בפתח תקווה רואה חשבון רואה חשבון במרכז רואה חשבון בפ"ת רואה חשבון בפתח תקווה רואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנו רואה חשבון לעסקים קטנים ובינוניים רואה חשבון מומלץ בפתח תקווה רואה חשבון פ"ת רואה חשבון פתח תקווה רשות התאגידים-רישום שותפות שותפות- ויקפדיה שותפות מוגבלת -ויקיפדיה שיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017 שירות של תיאום מס

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם