עבודה מהבית עוסק פטור

אני עובד מהבית, האם ניתן להכיר בהוצאות הבית כחלק מהוצאות העסק?
במידה והעסק מנוהל מבית המגורים ניתן להתיר  בניכוי רק בחלק יחסי של ההוצאות. כיום יותר ויותר אנשים עובדים מהבית, בעיקר בעלי מקצועות חופשיים, במצב זה ניתן לנכות חלק יחסי מהוצאות הבית לפי החלק שמשמש למקום העסק בבית המגורים.
התנאי להתרת ההוצאה היא אם ניתן לזהות בברור אילו הוצאות הוצאו לצורך השימוש הפרטי ואילו הוצאות הוצאו לצורך שימוש עסקי במידה ולא ניתן להבחין בברור ההוצאה לא תותר.
לדוגמה נאמר ואנחנו מתגוררים בבית עם 5 חדרים ובחדר אחד אנחנו מקיימים משרד לצורך העסק שלנו.
ניתן להכיר בהוצאות הארנונה, חשמל, שכירות, מים וכן הוצאות ריבית על המשכנתא של הוצאות הבית לפי החלק היחסי מחדרי הבית שמשמש לצורך העסק כלומר 5\1 מהוצאות הבית.
**
האם ניתן להכיר גם בהוצאות השכירות מבית המגורים כהוצאה עסקית?
כדי להכיר בהוצאות שכירות בבית המגורים נדרש לספק אישור ניכוי מס במקור מהמשכיר. 
שכירות בית מגורים אינו נכס מסחרי ולכן המשכיר לא יוכל לספק לך אישור ניכוי מס במקור בעבור השכירות 
כל שכן המשכיר לא "ישמח" לדעת שדירת המגורים שהושכרה לך משמשת לפעילות עסקית. במצב דברים אלה יש משמעויות לעניין מס שבח. על מנת להיות זכאי לפטור ממס על מכירת דירת מגורים על הדירה להיות דירת מגורים מזכה- כלומר שהשימוש בדירה שלא לצרכי מגורים עלול בתנאים מסוימים לשלול מהמוכר את הפטור ממס על מכירת הדירה. דירת מגורים מזכה הינה דירה שבעיקרה משמשת למגורים מכאן נובע שדירה שעיקר השימוש הינו למגורים תיחשב לדירת מגורים מזכה.
יש לציין כי ניהול עסק בדירה עשוי לגרום לחיוב בתשלום ארנונה עסקית שהינה בשיעור גבוה משיעור ארנונה למגורים.

ראה גם : המדרך לעוסק פטור

ממולץ לקבל יעוץ מתאים מתאים מאיש מקצוע. 

אין לראות במדריך זה כיעוץ מקצועי או מתן חוות דעת אלא הוא מהווה למסירת מידע בלבד.

תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ? אישור עוסק פטור דוח שנתי לעוסק פטור הוצאות מותרות בניכוי המדריך המקיף עוסק פטור המדריך לעוסק הפטור הקמת שותפות במס הכנסה הקמת שותפות במע"מ זכויות עובדים חישוב הצמדה למדד תשומות הבנייה חישובי הצמדה למדד תשומות הבניה להב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל מדד המחירים לצרכן וויקפדיה מדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיה מדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016 מדריך ביטוח לאומי מדריך מס על השכרת דירה מדריך מס על השכרת דירה בישראל מיסוי הכנסות משכר דירה מס דירת מגורים לתושב חוץ מס על השכרת דירה מעוסק פטור לעוסק מורשה משרד רואה חשבון בפתח תקווה עוסק מורשה עסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיה פקודת השותפויות פתיחת עוסק מורשה פתיחת עוסק פטור פתיחת תיק שותפים קרן השתלמות לעצמאי רו"ח בפתח תקווה רואה חשבון רואה חשבון במרכז רואה חשבון בפ"ת רואה חשבון בפתח תקווה רואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנו רואה חשבון לעסקים קטנים ובינוניים רואה חשבון מומלץ בפתח תקווה רואה חשבון פ"ת רואה חשבון פתח תקווה רשות התאגידים-רישום שותפות שותפות- ויקפדיה שותפות מוגבלת -ויקיפדיה שיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017 שירות של תיאום מס

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם