עבודה מהבית עוסק פטור

אני עובד מהבית, האם ניתן להכיר בהוצאות הבית כחלק מהוצאות העסק?
במידה והעסק מנוהל מבית המגורים ניתן להתיר בניכוי רק בחלק יחסי של ההוצאות. כיום יותר ויותר אנשים עובדים מהבית, בעיקר בעלי מקצועות חופשיים, במצב זה ניתן לנכות חלק יחסי מהוצאות הבית לפי החלק שמשמש למקום העסק בבית המגורים.
התנאי להתרת ההוצאה היא אם ניתן לזהות בברור אילו הוצאות הוצאו לצורך השימוש הפרטי ואילו הוצאות הוצאו לצורך שימוש עסקי במידה ולא ניתן להבחין בברור ההוצאה לא תותר.
לדוגמה נאמר ואנחנו מתגוררים בבית עם 5 חדרים ובחדר אחד אנחנו מקיימים משרד לצורך העסק שלנו.
ניתן להכיר בהוצאות הארנונה, חשמל, שכירות, מים וכן הוצאות ריבית על המשכנתא של הוצאות הבית לפי החלק היחסי מחדרי הבית שמשמש לצורך העסק כלומר 5\1 מהוצאות הבית.
**
האם ניתן להכיר גם בהוצאות השכירות מבית המגורים כהוצאה עסקית?
כדי להכיר בהוצאות שכירות בבית המגורים נדרש לספק אישור ניכוי מס במקור מהמשכיר.
שכירות בית מגורים אינו נכס מסחרי ולכן המשכיר לא יוכל לספק לך אישור ניכוי מס במקור בעבור השכירות
כל שכן המשכיר לא "ישמח" לדעת שדירת המגורים שהושכרה לך משמשת לפעילות עסקית. במצב דברים אלה יש משמעויות לעניין מס שבח. על מנת להיות זכאי לפטור ממס על מכירת דירת מגורים על הדירה להיות דירת מגורים מזכה- כלומר שהשימוש בדירה שלא לצרכי מגורים עלול בתנאים מסוימים לשלול מהמוכר את הפטור ממס על מכירת הדירה. דירת מגורים מזכה הינה דירה שבעיקרה משמשת למגורים מכאן נובע שדירה שעיקר השימוש הינו למגורים תיחשב לדירת מגורים מזכה.
יש לציין כי ניהול עסק בדירה עשוי לגרום לחיוב בתשלום ארנונה עסקית שהינה בשיעור גבוה משיעור ארנונה למגורים.

ראה גם : הוצאות מותרות בניכוי לעוסק פטור

ממולץ לקבל יעוץ מתאים מתאים מאיש מקצוע.

אין לראות במדריך זה כיעוץ מקצועי או מתן חוות דעת אלא הוא מהווה למסירת מידע בלבד.

תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ?אישור עוסק מורשהאישור עוסק פטורדוח שנתי לעוסק פטורהוצאות מותרות בניכויהמדריך המקיף עוסק פטורהמדריך לעוסק הפטורהנהלת חשבונות לרופאיםהצהרת הוןזכויות עובדיםטלפון פקיד שומה טבריהטלפון פקיד שומה ת"אטפסים לעוסק פטורלהב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראלמדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיהמדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016מדריך ביטוח לאומימדריך מס על השכרת דירהמדריך מס על השכרת דירה בישראלמס על השכרת דירהמעוסק פטור לעוסק מורשהמשרד רואה חשבון בפתח תקווהסגירת תיק מס הכנסהסגירת תיק מע"מעוסק זעירעוסק מורשהעוסק פטורעוסק פטור- ויקיפדיהעוסק פטור מע"מעסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיהפקודת השותפויותפתיחת עוסק מורשהפתיחת עוסק פטורפתיחת תיק שותפיםקרן השתלמות לעצמאירואה חשבוןרואה חשבון בפ"תרואה חשבון בפתח תקווהרואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנורואה חשבון לעסקים קטנים ובינונייםרואה חשבון מומלץ בפתח תקווהרואה חשבון פ"תרואה חשבון פתח תקווהרופא ויקפדיהשיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב google
שיתוף ב whatsapp