פתיחת עוסק פטור

מדריך פתיחת עוסק פטור מפרט את השלבים לפתיחת תיק עוסק פטור ברשויות הרלוונטיות.

במידה ואתה זקוק לסיוע בפתיחת עוסק פטור, התקשר להצעת מחיר טלפונית לרואה חשבון בפתח תקווה י.טולדנו 054-801-8226

מומלץ בשלב פתיחת עוסק פטור לפנות לרואה חשבון בפתח תקווה ולקבל הצעת מחיר טלפונית על סל שרותים שכולל:

1. פגישת יעוץ– שבה יבחן אופן סיווגך הכדאי, עוסק פטור או עוסק מורשה, יינתן הסבר על זכויות וחובות מול רשויות המס, יבחן אופן ניהול ספרים לפי עיסוקך.
2. פתיחת עוסק פטור ברשויות הרלוונטיות.
3. מענה לכל שאלה במהלך השנה.
4. הגשת דוח שנתי למס הכנסה.
5. הצהרה שנתית למע"מ עוסק פטור.

תוכל להיות מסווג כעוסק פטור כאשר הנך צופה שסכום עסקאותיך (ההכנסות שלך לא הרווח) נמוך מהסכום הקובע.
מהו הסכום הקובע לעוסק פטור? הסכום הקובע הינו תקרה שנתית של הכנסות אשר כל שנה מתעדכן על ידי רשות המיסים.

בשנת 2015 תקרת הכנסות שנתית לעוסק פטור הינה בסך של 100.000 שח בשנת 2016 תקרת הכנסות שנתית לעוסק פטור עוסק פטור 2016 תקרת הכנסות שנתית בסך של 99,006 ש"ח על אף הנכתב לעיל לא כולם יכולים להיות עוסקים פטורים:

במידה ואתה בעל עיסוק\מקצוע כפי שמפורט בתקנה 13- מי לא יכול להיות עוסק פטור ובנוסף הנך עוסק אשר עיסוקו מתן שירותים מהסוגים אשר מפורטים בתקנה 6א לתקנות מס ערך מוסף ולגבי אותם שירותים בלבד אינך יכול להיות מסווג כעוסק פטור.

איך פותחים תיק עוסק פטור במע"מ?
ראשית עליך להגיע למשרדי מע"מ הקרובים למקום העסק שלך,איתור משרד מע"מ שקרוב למקום העסק בצרוף המסמכים הבאים:

1. טופס פתיחת עוסק פטור במע"מ– זהו טופס רישום שאותו יש למלא על כל פרטיו ולחתום.
2. תעודת זהות.
3. חוזה קניה\ שכירות של מקום העסק. ( אתה משוייך למשרד מע"מ לפי מקום העסק ולא מקום מגוריך) לאחר ביצוע הרישום תקבל תעודת עוסק פטור.- המאשרת את פתיחת עוסק פטור במשרדי מע"מ.- אישור עוסק פטור לאחר הרישום במשרדי מע"מ עליך לגשת לפתוח תיק במס הכנסה.
ראה גם: עוסק פטור מע"מ

איך פותחים תיק עוסק פטור במס הכנסה?
יש לגשת למשרד פקיד השומה הקרוב לבית העסק שלך לאיזה פקיד שומה אני שייך? בצרוף המסמכים הבאים :
1. טופס פתיחת עוסק פטור במס הכנסה.
2. צילום תעודת הזהות.
3. אסמכתא על קיום חשבון בנק של העסק, ניתן להביא שיק מבוטל.

לאחר שתרשם במשרדי מס הכנסה ישלח לך פנקס מקדמות לתשלום.
המקדמות שיקבעו לך יהיו כאחוז מסוים מהמחזור על פי המקובל בענף אליו אתה שייך. המקדמות ניתנות להקטנה או להגדלה, ויש אפשרות גם לבקש לבטלם במידה ואין צפי לחבות מס באותה שנה. לאחר מכן יש לגשת לביטוח לאומי.

ראה גם : עוסק פטור מס הכנסה
שאלות ותשובות עוסק פטור כמה מס עוסק פטור משלם? איזה הוצאות מותרות לי בניכוי ?

איך פותחים תיק עוסק פטור בביטוח לאומי ?
עוסק פטור וביטוח לאומי- ביטוח לאומי רואה אותך כעובד עצמאי במידה ואתה עונה על התנאים הבאים:

עובד עצמאי
חוק הביטוח הלאומי רואה בך "עובד עצמאי" אם אתה נמנה עם אחד מאלה:
– מי שעוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות.
– מי שהכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו עולה על 50% אחוז מהשכר הממוצע.
– מי שעוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע, והכנסתו עולה על 15% אחוז מהשכר הממוצע.

*השכר הממוצע מעודכן ל01.01.2016 הינו בסך של 9,464 ש"ח.
יש לגשת למשרד לביטוח לאומי ולמלא טופס טופס 6101 דין וחשבון רב שנתי.
עצמאי שאינו עונה על אחד מהתנאים הנ"ל ,לעניין חובת התשלום והזכאות לקצבאות ייחשב כבעל הכנסה שלא מעבודה.
בעל הכנסה שלא מעבודה-תושב ישראל שיש לו הכנסות שאינן מעבודה.

ראה גם :
עוסק פטור ביטוח לאומי
שיעורי ביטוח לאומי לעוסק פטור

שים לב:
עצמאי ללא הכנסה או שהכנסתו נמוכה מהסכום המינימלי ישלם דמי ביטוח כאילו היתה הכנסתו הסכום המינימלי. הכנסה מינימלית שווה ל25% מן השכר הממוצע לחודש -2,366 ש"ח החל מ01.01.2016.

על ההכנסה של העצמאי שאינה עולה על 60% מהשכר הממוצע משלם העצמאי שיעור מופחת של דמי הביטוח. זאת בתנאי שאינו עובד גם כשכיר בנוסף על עבודתו כעצמאי. מבוטח עצמאי שהוא גם עובד שכיר נהנה כבר מהשיעור המופחת שנוכה משכרו כשכיר ולכן ישלם את השיעור המלא מהכנסתו כעצמאי.

ראה גם :
עוסק פטור ועובד שכיר
כמה מס משלם עוסק פטור ?
הוראות ניהול ספרים עוסק פטור
מדריך ביטוח לאומי לעוסק פטור
עוסק פטור הצהרת הון
כמה עולה שירות רואה חשבון לעוסק פטור ?

אין לראות במדריך זה כיעוץ מקצועי או מתן חוות דעת אלא הוא מהווה למסירת מידע בלבד.

במידה ואתה זקוק לסיוע בפתיחת תיק עוסק פטור, צור קשר להצעת מחיר טלפונית רואה חשבון בפתח תקווה בטלפון 054-801-8226

תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ?אישור עוסק מורשהאישור עוסק פטורדוח שנתי לעוסק פטורהוצאות מותרות בניכויהמדריך המקיף עוסק פטורהמדריך לעוסק הפטורהנהלת חשבונות לרופאיםהצהרת הוןזכויות עובדיםטלפון פקיד שומה טבריהטלפון פקיד שומה ת"אטפסים לעוסק פטורלהב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראלמדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיהמדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016מדריך ביטוח לאומימדריך מס על השכרת דירהמדריך מס על השכרת דירה בישראלמס על השכרת דירהמעוסק פטור לעוסק מורשהמשרד רואה חשבון בפתח תקווהסגירת תיק מס הכנסהסגירת תיק מע"מעוסק זעירעוסק מורשהעוסק פטורעוסק פטור- ויקיפדיהעוסק פטור מע"מעסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיהפקודת השותפויותפתיחת עוסק מורשהפתיחת עוסק פטורפתיחת תיק שותפיםקרן השתלמות לעצמאירואה חשבוןרואה חשבון בפ"תרואה חשבון בפתח תקווהרואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנורואה חשבון לעסקים קטנים ובינונייםרואה חשבון מומלץ בפתח תקווהרואה חשבון פ"תרואה חשבון פתח תקווהרופא ויקפדיהשיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם