שאלות ותשובות עוסק פטור

מצאתם שאלה שלא קיימת פה?
אנחנו נשמח שתכתבו לנו למייל : office.ytol@gmail.com

 


1. עוסק פטור, מה פירוש?

עוסק פטור, מסווג כך לצורכי מס ערך מוסף והינו פטור מגביית מע"מ על הכנסותיו.
ה"פטור"  אינו פוטר את העוסק פטור מתשלום מס הכנסה ומתשלום ביטוח לאומי על הכנסתו.

2.מה מתאים לי, עוסק פטור או עוסק מורשה?
במידה ואתה פותח עסק חדש וצופה שהכנסותיך בשנים הראשונות יהיו לא גבוהות במיוחד יש לשקול להרשם כעוסק פטור. עוסק פטור יסווג לצרכי מס ערך מוסף, כמי שסכום העסקאות השנתי הצפוי שלו נמוך מה"סכום הקובע" . הסכום הקובע זהו תקרת הכנסות שנתית לעוסק פטור  אשר מתעדכנת בינואר בכל שנה.
למרות הנכתב לעיל יש עיסוקים ו\או בעלי מקצועות חופשים שלמרות שהכנסותיהם השנתיות אינם עולות על הסכום הקובע  לא יוכלו להרשם כעוסקים פטורים אלא מחוייבים על פי תקנות מס ערך מוסף להיות עוסקים מורשים.

ראה גם : מי לא יכול להיות עוסק פטור

3. פתיחת עוסק פטור במשרדי מס ערך מוסף?
יש לגשת פיסית למשרדי מס ערך מוסף הקרובים למקום העסק שלך ולא הקרובים למקום מגוריך. במידה ומקום העסק שלך הוא מבית המגורים ניתן לגשת למשרד מס ערך מוסף הקרוב לביתך. ישנה חשיבות לסדר פתיחת התיקים ברשויות ועליך לגשת ראשית למשרד מס ערך מוסף לאחר מכן למשרד מס הכנסה ולבסוף לביטוח לאומי.

תחנה ראשונה : מס ערך מוסף
עליך להביא איתך את המסמכים הבאים לצורך רישום במע"מ לפי הפירוט הבא:
1. טופס פתיחת עוסק פטור במע"מ– למעשה זהו טופס רישום שאותו יש למלא על כל פרטיו ולחתום.
2. תעודת זהות.
3. חוזה\ קניה שכירות של מקום העסק. ( אתה משוייך לפקיד שומה לפי מקום העסק ולא מקום מגוריך) במידה ואתה מנהל את עסקך ממקום מגוריך ובתעודת הזהות שלך מקום המגורים שונה מכתובת מגוריך הנוכחים עליך לצרף חוזה שכירות על מנת להוכיח שמקום הפעילות של העסק מתנהל ממקום מגוריך שמצוי בשכירות.
 לאחר ביצוע הרישום תקבל תעודת עוסק פטור.


4. פתיחת עוסק פטור במס הכנסה?

לאחר פתיחת עוסק פטור במשרדי מס ערך מוסף עליך לגשת מיד ולדווח גם לרשות המיסים על פתיחת העסק שלך. 

תחנה שניה : מס הכנסה
יש לגשת למשרד פקיד השומה הקרוב לבית העסק שלך בצרוף המסמכים הבאים :
(במידה ומקום העסק שלך הוא בית המגורים עליך לגשת למשרד השומה הקרוב לביתך)
1. טופס פתיחת עוסק פטור במס הכנסה.
2. צילום תעודת הזהות.
3. שיק מבוטל, כאסמכתא על קיום חשבון בנק.
מומלץ להדפיס את טופס 5329 (טופס פתיחת עוסק  פטור במס הכנסה) בשני עותקים ובעת מסירת הטופס לפקיד השומה לבקש חותמת נתקבל על אחד העותקים ולשמור כאסמכתא אצלכם.  פה המקום לציין שיש למלא את הטופס על כל פרטיו ואין להשמיט מידע. 


5.פתיחת עוסק פטור, בביטוח לאומי?

תחנה שלישית : פתיחת עוסק פטור בביטוח לאומי
יש לגשת לביטוח לאומי ולמלא טופס פתיחת עוסק פטור בביטוח לאומי דין וחשבון רב שנתי.במידה ואתה שכיר עליך לצרף תלוש שכר ממקום עבודך בשנתים האחרונות.

ראה גם:מדריך ביטוח לאומי לעצמאי 

משרד רואה חשבון בפתח תקווה מספק את השירות עבור פתיחת עוסק פטור ברשויות באופן הנכון והמהיר עבור הלקוח צור קשר , 073-254-9512

6.האם פתיחת עוסק פטור אפשרית במשרדי מע"מ שאינם קרובים למקום העסק?
ניתן לפתוח עוסק פטור במשרדי מע"מ שאינו קרוב למקום פעילות העסק. 
במקרה זה המסמכים שתגיש ישלחו למשרדי מע"מ הקרובים למקום העסק שלך ושם יפתח לך התיק.
תיק עוסק הפטור שלך במע"מ יהיה שיך למשרד המע"מ הקרוב למקום העסק.
תוכל להתעדכן על פתיחת תיק עוסק פטור כעבור 24 שעות בקישור פרטי עוסק מורשה במע"מ, כאשר תקליק את מספר תעודת הזהות שלך יופיע לך האם התיק פעיל וכיצד הוא מסווג לצורכי מס ערך מוסף. 


7. האם אפשר לפתוח עוסק פטור במס הכנסה שאינם קרובים למקום העסק?

ראשית נציין שהסיווג כעוסק פטור הוא לצרכי מע"מ ובמס הכנסה בעל העסק נקרא נישום. ניתן לגשת לכל משרד שומה הקרוב אליכם ולהודיע על פתיחת תיק במס הכנסה. בקשתכם תשלח למשרד השומה אשר קרוב למקום העסק שלכם. רישום על התחלת הפעילות כעוסק פטור תעשה  בטופס 5329 מומלץ מאוד לצלם את הבקשה ולהחתים את פקיד השומה שהבקשה התקבלה, על מנת שיהיה למגיש אסמכתא על ההודעה לפתיחת העסק.


8. האם עוסק פטור חייב להודיע לביטוח לאומי שהחל לעבוד כעצמאי?
יש להודיע לביטוח לאומי שהתחלת לעבוד כעצמאי גם אם אינך עונה להגדרת עצמאי לצרכי הביטוח הלאומי. 
ביטוח לאומי רואה אותך כעובד עצמאי במידה והנך עונה על אחד מהתנאים הבאים:
1. עובד לפחות 20 שעות בשבוע בממוצע.
2. ההכנסה החודשית הממוצעת היא לפחות 50% מהשכר הממוצע.
3. עובד אשר עובד לפחות 12 שעות בשבוע וההכנסה החודשית היא לפחות 15% מהשכר הממוצע.
שים לב, במידה וחל שינוי במהלך השנה בעיסוקך ומעמדך לצרכי הביטוח הלאומי השתנה עליך לידע את הביטוח הלאומי אחרת אינך מבוטח לפגיעה בעבודה.

קרא עוד: עוסק פטור ביטוח לאומי

9. כמה עוסק פטור משלם ביטוח לאומי?
רישום כעוסק פטור הוא לצרכי מע"מ. בביטוח הלאומי בעל העסק נקרא מבוטח. במידה והנך עונה על הגדרת עצמאי לצורכי הביטוח הלאומי עליך לשלם מקדמות לביטוח לאומי על הרווח הצפוי שלך. 

להלן שיעורי הביטוח הלאומי לעצמאי: 

שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות באחוזים מההכנסה- לעצמאים מעודכן ל- 01.01.2021

 מחלק מההכנסה שעד 60%
מהשכר הממוצע
שיעור מופחת של 6,331 ש"ח
מחלק ההכנסה שמעל 60%
מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח 
(שיעור מלא) 44,020 ש"ח *
דמי ביטוח לאומי2.87%12.83%
דמי ביטוח בריאות3.10%5%
סך הכל5.97%17.83%

 

קרא באתר זה עוסק פטור ביטוח לאומי

10. כמה עוסק פטור משלם מס הכנסה?
עוסק פטור אינו פטור מתשלום מס על הכנסתו אלא הוא פטור מגביית מע"מ מלקוחותיו. העוסק הפטור מחוייב במס הכנסה בדיוק כמו שמחוייב עוסק מורשה.
אופן המיסוי בישראל הינו פרוגרסיבי (מדורג) ומוטל על ההכנסה החייבת שהינה הרווח לאחר ניכוים קיזוזים ופטורים שנוכו ממנו לפי כל דין. 
המס מוטל על ההכנסה החייבת מהשקל הראשון ועד האחרון. (ראה טבלת שיעורי מס לשנת על הכנסה מיגעה אישית)
לכל תושב ישראל מגיע נקודות זיכוי כך שחבות המס מקוזזת כנגד נקודות הזיכוי. (שווי נקודת זיכוי נאמד בכל שנה ונכון לשנת 2015 הינו 2,616 ש"ח בשנה)
במידה ואתה שכיר וגם עצמאי תלקח בחשבון הכנסתך כשכיר והכנסתך מהעסק ועליהם יוטל המס. 

קרא באתר זה בהרחבה על אופן חישוב המס 

11. כמה עוסק פטור משלם מע"מ?
עוסק פטור אינו משלם מע"מ ואינו יכול לדרוש החזר מע"מ.
העוסק הפטור מחוייב  לדווח למע"מ בשנה העוקבת על מחזור העסקאות השנתי של השנה שחלפה.
קרא באתר זה בהרחבה על חובת הדיווח של עוסק פטור למע"מ

12. מה זה ניכוי מס במקור? האם עוסק פטור חייב בניכוי מס במקור?

קרא באתר זה בהרחבה על חובת ניכוי מס במקור לעוסק פטור.


13. אני עוסק פטור ולא היה לי כלל וכלל הכנסות השנה האם אני פטור מלהגיש דוח שנתי למס הכנסה?
בפירוש לא! עליך להגיש דוח שנתי ולדווח שלא היה לך הכנסות.
במידה ובנסף לעסקך הנך שכיר יש לעדכן בדוח השנתי את הנתונים מעבודתך כשכיר.


14.סגרתי תיק עוסק פטור במהלך השנה, האם אני מחוייב להגיש דוח שנתי למס הכנסה בגין החודשים שבהם העסק היה פעיל?

כן, עליך להגיש דוח שנתי בגין החודשים שבמהלך השנה העסק היה פעיל.

15. איך עוסק פטור מבטל קבלה?
במידה ורשמנו שגיאה בקבלה וכעת ברצוננו לתקן. 
יש לרשום בגדול על הקבלה בטופס המקור את המילה מבוטל ולשדך להעתק. 

16. מה אני עושה אם כעוסק פטור עברתי את סכום ההכנסות השנתי המותר?
במידה וסווגת כעוסק פטור אך מחזור עסקאותיך עבר את הסכום הקובע  עליך לגשת למשרד מע"מ על מנת לשנות את סיווגך לעוסק מורשה ולשלם מע"מ על ההפרש.
חשוב לדעת שברגע שעוברים את סכום המחזור המותר לעוסק פטור יש להוכיח במשך שנתים מחזור נמוך מהסכום הקובע לעוסק פטור על מנת לחזור ולהיות
עוסק פטור.

17. האם עוסק פטור יכול להוציא חשבונית מס?
לא, כעוסק פטור אינך מוציא חשבוניות אלא רק קבלות.
אתה כן מחוייב להוציא חשבונית עסקה אשר מהווה דרישת תשלום.

18. איפה עוסק פטור מוציא קבלות לעסק שלו?
ניתן להוציא קבלות בכל בית דפוס ,קבלה– שובר קבלה יתועד לכל תקבול בנפרד, על הקבלה לכלול את הפרטים הבאים :

  1. מספר עוקב.
  2. שם הנישום ומספר תעודת הזהות, או מספר רישום כעוסק.
  3. תאריך.
  4. שם המשלם וכתובתו למעט מקרים של מכירות קמונעיות במזומן.
  5. סכום התקבול.
  6. מהות התקבול או ציון החשבון שאותו יש לזכות.
  7. חתימת המקבל אלא אם כן נשלחה הקבלה כמסמך ממוחשב.

19. האם אפשר להיות גם שכיר וגם עוסק פטור?
שכיר יכול להיות גם עוסק פטור ולמעשה להתחיל את הפעילות העסקית שלו באופן הדרגתי. אין אם זה שום בעיה.

20. כמה עולה רואה חשבון לעוסק פטור?
הנה המחירים עבור שירותי המשרד של רואה חשבון בפתח תקווה לעוסק הפטור :
עלות פתיחת תיק – אם העסק בתחילת דרכו, ועוד לא פתחתם תיק במס הכנסה, במע"מ ובביטוח הלאומי. – המחיר שלנו ללא עלות!
תשלום לניהול תיק –ישנם שיקולים רבים בבואנו לתמחר את השירות לעוסק פטור, חלק מהשיקולים הינם :
אופן הפעילות של העסק, האם הוא מעסיק עובדים? האם העסק בשכירות? האם בעל העסק נשוי, שכן אז יש לכלול את הכנסות בת הזוג בדוח השנתי, ההמלצה שלנו הינה לתאר לנו בקצרה את הפעילות ונוכל לתת לכם הצעת מחיר טלפונית אשר תקח בחשבון את המצב העסקי שלכם. עלות הכנת דוח שנתי – כלול במחיר! פנה אלי בעל עסק וסיפר לי שהרואה חשבון שלו "יקר".
רואה חשבון טוב ידאג למיצוי זכויותך והטבות המס שמגיעות לך על פי החוק ובכך יכול למנוע מבעל העסק לשלם תשלומים מיותרים. שכר הטרחה זניח לעומת תשלומי מס מיותרים שאתה עלול לשלם מטיפול שגוי של רואה חשבון לא מיומן.

21. מהן הוראות ניהול ספרים לעוסק פטור?
עוסק פטור חייב בניהול החשבונות הבאים :
1.שוברי קבלה או ספר פדיון יומי.
2. תיק תעוד חוץ כלומר כל החשבוניות מספקים וההוצאות השונות בצורה שתאפשר מעקב מסודר.
עוסק פטור אינו חייב לנהל ספר תקבולים ותשלומים למרות שמומלץ שתנהל אחד שכזה לצורך מעקב אחר התקבולים והתשלומים ובכדי להקל עליך את עריכת הדוח השנתי למס הכנסה.

22. מה זה הצהרת עוסק פטור? שלחו לי הביתה מכתב הצהרת עוסק פטור, מה עושים.?
כעוסק פטור אתה נדרש להגיש פעם בשנה עד ה-31 בינואר הצהרה על מחזור העסקאות שלך בגין השנה הקלנדרית שחלפה. סכום את כל ההכנסות שלך מה1 בינואר ועד ל31 לדצצבר של השנה שחלפה ודווח באתר האינטרנט של מס ערך מוסף.
ההצהרה נעשית באתר האינטרנט של מס ערך מוסף.
ראה גם:הצהרה שנתית על מחזור העסקאות למע"מ עוסק פטור

23. האם כל שנה צריך להגיש דוח שנתי ? מה זה דוח שנתי ?
כל עצמאי מחויב בהגשת דוח שנתי על ההכנסות שלו לרשות המיסים.
הדוח השנתי מוגש על טופס 1301 ובו יש לפרט על ההכנסות שלך מכל המקורות במהלך שנת המס אשר  מתחילה מ1 בינואר ועד ל31 בדצמבר.
יש להגיש דין וחשבון שנתי (דוח שנתי) על ההכנסה בשנת המס על גבי טופס 1301 בצרוף הנספחים הנלווים אליו.
הגשת דוח שנתי למס הכנסה מצריכה ידע ולא מומלץ לבצע זאת בעצמך. טעות שתדווח בדוח השנתי יכול ותעלה לך הרבה יותר משכר הטרחה בעבור השירות לרואה החשבון. 

24. מתי עוסק פטור מגיש דוח שנתי ?
כעוסק פטור עליך להגיש את הדוח השנתי בגין שנת המס עד ליום 30 באפריל בשנה העוקבת.

25. לא הגשתי דוח שנתי לעוסק פטור, מה יקרה לי ?
אי הגשת דוח במועד ללא אישור פקיד השומה גורר הטלת קנסות או נוסף על כך ניתן להגיש נגד הנישום כתב אישום לבית משפט, שכן אי הגשת דוח במועד היא עבירה על פי החוק שדינה מאסר שנה או קנס או שני העונשים כאחד.

26. האם כל פעילות עסקית מחייבת רישום כעוסק?
לא, במידה ועיקר הכנסתך ממשכורת, מגמלה או מקצבה, ונתת שירות (כמפורט בתקנה 6א לתקנות מע"מ) לעוסק, מלכ"ר או למוסד כספי, אינך חייב ברישום כעוסק.
המע"מ החל על השירות שאתה נותן חל על מקבל השירות.
במידה ואתה שכיר המבצע עסקה אקראית חד פעמית בעלת אופי מסחרי, עליך לדווח על עסקה זו באמצעות טופס דיווח "עסקת אקראי"- טופס מע"מ 8356.
 במידה ואתה משכיר נכס אחד עסקי או שנים ואין לך פעילות עסקית נוספת כעוסק, אתה ראשי להעביר את חובת תשלום המע"מ על דמי השכירות לשוכר, אם השוכר מסכים לכך.

27. איזה הוצאות מותרות לי כעוסק פטור?
שאלה ראשונה שאני שומע מבעל עסק חדש הרוצה לפתוח תיק עוסק פטור זה:
"אז איך זה הולך? מה מותר לי ל"הכיר" כהוצאה?" אז ראשית נדגיש שלא כל הוצאותיך מותרות בניכוי. הכלל הוא על פי סעיף 17 לפקודת מס הכנסה הוא שמותר להתיר בניכוי הוצאה אשר הכרחית לצורך הפקת ההכנסה.
ראה גם:מדריך הוצאות מותרות בניכוי.
 שים לב ! -הפרזה בהוצאות – לנציב מס הכנסה יש האפשרות לא להכיר לך בחלק מן ההוצאות, בטענה שהם היו מופרזות -סעיף 30 לפקודת מס הכנסה.

28. האם כל עיסוק או מקצוע יכול להיות מסווג כעוסק פטור?
במידה ואתה בעל עיסוק\מקצוע כפי שמפורט בסעיף 6א (2) לתקנות מס ערך מוסף אינך יכול להיות מסווג כעוסק פטור למרות שאינך עובר בהכנסותיך את הסכום הקובע השנתי לעוסק פטור.
רשימת העיסוקים מקצועות שלצורכי מס ערך מוסף תסווג כעוסק מורשה.

29. שאלה שנשאלה על ידי לקוח:

אני עובד כשכיר בחברה ומקבל משכורת שנתית של 500,000 ש"ח בנוסף אני רוצה לפתוח תיק במע"מ ולהיות מסווג תחת עוסק פטור, קראתי שהסכום הקובע השנתי לעוסק פטור הינו 100 אלף ש"ח האם למרות שיש לי משכורת שנתית גבוהה  כשכיר אוכל להיות מסווג כעוסק פטור?
ההכנסה ממשכורת אינה נכללת לצורך המחזור הקובע לעוסק פטור.
בוודאי שתוכל להתאגד כעוסק פטור.

30. אני לא צופה הכנסות גבוהות ולא בטוח בכלל שיהיה חייב במס, אולי כדאי לעבוד ב"שחור" במקום לפתוח תיק?

עבודה ב"שחור" היא עבירה על החוק!. יש להרשם במשרדי הרשויות הרלוונטיות לא יאוחר מהיום שבו החלה הפעילות העסקית.

31. איך סוגרים תיק עוסק פטור? סגירת תיק עוסק פטור
שים לב!
יש להגיש דוח שנתי עבור שנת המס בה הייתם עצמאים.
אפילו אם העסק היה פעיל רק מספר חודשים במהלך השנה.
אי הגשת דוח במועד ללא אישור פקיד השומה גורר הטלת קנסות ובנוסף על כך ניתן להגיש נגד הנישום
כתב אישום לבית משפט, שכן אי הגשת דוח במועד היא עבירה על פי החוק שדינה מאסר שנה או קנס או שני העונשים. במקרה של סגירת העסק עליך לפנות לשלושת המשרדים שבהם פתחת תיק כלומר מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי.
משרדי מע"מ:
יש להודיע למשרד מע"מ האזורי בתוך 15 יום מהפסקת הפעילות העסקית ולמלא טופס הודעה על סגירת עסק\הצהרה. טופס 18
יש לפרט את הנכסים, הציוד והמלאי השייכים לעסק שטרם נמכרו, כולל פירוט מלא של ערכם הכספי.

משרד מס הכנסה :
יש לבטל דרישת מקדמות  על ידי מילוי טופס 2216\א.
יש להגיש דוח שנתי עבור שנת המס בה הייתם עצמאים.
יש למלא טופס בקשה לסגירת תיק. 

המשרד לביטוח לאומי :
יש לפנות לביטוח לאומי ולהודיע על סגירת העסק, עליך לפנות למחלקת הביטוח והגבייה בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך ולהודיע על סגירת העסק.
ההודעה יכולה להימסר במכתב או באמצעות טופס דין וחשבון רב שנתי,
יש לרשום את תאריך סגירת העסק. 
להודעה עליך לצרף אישורים, המוכיחים את השינוי (כגון סגירת תיק במס הכנסה או במע"מ,חוזה על מכירת העסק, תום חוזה שכירות של העסק וכו'). המוסד לביטוח לאומי יפסיק אז את רישומך כעובד עצמאי, ובהתאם לנתונים החדשים שעליהם הצהרת, יקבע את מעמדך, ויתקן את חשבונך בהתאם.

לסגירת תיק עוסק פטור צור קשר להצעת מחיר טלפונית רואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנו 054-801-8226

 
32. הוצאת קבלות האם ישנה חשיבות למספור של פנקס הקבלות, האם חובה להתחיל את מספור הקבלות בספרה 1?
אין חשיבות באיזה מספר פנקס הקבלות מתחיל, אך כן חשוב לשמור על  סדר רץ של המספרים בקבלות. כמו כן במידה ונגמר פנקס בשנה קלדנרית אין להתחיל פנקס חדש באותו מספר שזהה לפנקס הקודם. אין חובה להתחיל שנה חדשה בפנקס חדש.

33. האם עוסק פטור חייב להוציא חותמת.?
אין חובה להנפיק חותמת אך אם אתה מעוניין בכך אתה ראשי להוציא. החותמת תכלול את כינוי העסק ומספר העוסק פטור.

34. האם קיימת חובה כעוסק פטור לנהל חשבון בנק נפרד לעסק?
לעוסק פטור אין חובה לנהל חשבון בנק נפרד לעסק. החובה לניהול חשבון בנק נפרד לעסק קיימת כאשר מתאגדים כחברה. ניהול חשבון בנק מצריך תשלום לבנק בגין עמלות, המלצתי היא שכל עוד נפח הפעילות של העסק לא גדול אין כדאיות לנהל חשבון נפרד לעסק.

35. האם עוסק פטור יכול לקבל דרישה להצהרת הון ?
כן, עוסק פטור יכול לקבל דרישה להצהרת הון,  מס הכנסה שולח דרישה להצהרת הון ראשונה בדרך כלל לכל נישום הפותח תיק במס הכנסה, הדרישה מגיעה בדרך כלל כעבור שנה.  הצהרת הון יכולה להשלח לא רק למי שפתח תיק במס הכנסה אלא גם אזרחים שלרשות המיסים יש לגביהם מידע. דיווח הצהרת הון ראשונה יעשה תוך הקפדה יתרה על מצבו של הנישום וזאת מכיוון שהצהרת ההון הראשונה מהווה בסיס להצהרות ההון הבאות שיבואו בשנים הבאות.

ראה גם :עוסק פטור הצהרת הון 

36. כמה עולה לפתוח תיק עוסק פטור במשרד רואה חשבון בפתח תקווה?
במידה והחלטת להצטרף כלקוח למשרד רואה חשבון בפתח תקווה פתיחת תיק עוסק פטור הינה ללא עלות.

37. האם כדאי להגיש דוח שנתי טופס 1301 באופן עצמאי ללא סיוע רואה חשבון ?

בהחלט לא , יש להבין שעל פי הנתונים שאתם מדווחים בדוח השנתי מס הכנסה מוציא לכם שומת מס שאותה תצטרכו לשלם. מילוי לא נכון של הטופס או השמטת פרטים עלול לגרום לחיוב יתר במס ואי מצוי זכויות המגיעות לכם, כך ש"החסכון" בשירות רואה חשבון יהיה לבסוף יקר!
גם אם הכנסתכם מועטה במהלך שנת המס, ייתכן שאם תסתיעו ברואה חשבון בפתח תקווה לצורך הגשת הדוח יכול ותקבלו החזר מס במידה ומגיע לכם. 
כך שעלות השירות לרואה חשבון בפתח תקווה הינה זניחה בהתנהלות עסקית. 


38. אני מעוניין להרשם כעוסק פטור אך אני חושש שהמעסיק שלי מעבודתי כשכיר ידע מכך, האם אני מחויב בתיאום מס?

הרבה בעלי עסקים בתחילת דרכם משלבים עבודה כשכירים וכעצמאים.
במידה ונרשמת במס הכנסה כעצמאי והנך עובד גם כשכיר לא תהיה מחויב לתיאום מס. במצב דברים אלו אינך מחויב בתיאום מס מכיוון שאתה מגיש דוח שנתי כעצמאי ובדוח השנתי אתה מחוייב לדווח על ההכנסה השנתית שלך כשכיר. תיאום מס הכרחי כאשר אתה מועסק כשכיר בשני מקומות עבודה וברצונך לידע את המעסיק שלך על גובה הניכוי במשכורת תוך התחשבות בשכר שאתה מקבל בעבודך השניה.


39 קרוב משפחה שלי מקבל החזרים ממע"מ, אני נרשמתי כעוסק פטור, מדוע איני מקבל החזרים ממע"מ?

עוסק פטור אינו מקבל החזרים ממע"מ, על מנת לקבל החזרים ממע"מ עליך להיות רשום כעוסק מורשה. 
כעוסק פטור אתה אינך מחוייב בגביית מע"מ מלקוחותיך ואינך ראשי לקזז מע"מ בגין הוצאותיך. כמובן שבמצב דברים אלו יש יתרונות ויש חסרונות ממולץ להיוועץ אם איש מקצוע.

ראה גם: מדריך מס ערך מוסף

40. האם ההוצאות שמותרות לעוסק מורשה הן אותן הוצאות שמוכרות לעוסק פטור?
ההוצאות שמותרות לעוסק המורשה ולעוסק הפטור הן אותן הוצאות. סיווג כעוסק הינו לצורכי מע"מ. מס הכנסה אינו מבחין בין עוסק פטור לעוסק מורשה ומבחינתו כולם מהווים נישומים כך שההוצאות שיותרו בניכוי הן אותן הוצאות לעוסק פטור ולעוסק מורשה.

ראה גם: מדריך הוצאות מותרות בניכוי 


41. האם עוסק פטור יכול לדרוש כהוצאה את התשלום השכירות בבית מגוריו ולטעון שהוא מנהל משרד בביתו?

בהחלט כן אבל עליך להמציא לפקיד השומה אישור על ניכוי מס במקור בעבור תשלום דמי השכירות. הכנסת שכירות בידי המקבל הינה לרוב הכנסה פטורה ממס כך שהוא לא יוכל להמציא לך אישור על ניכוי מס במקור בעבור הכנסת השכירות.  מעבר לכך כל משכיר לא ישמח לדעת שאתה מנהל משרד\ עסק ממקום המגורים המושכר. ניהול עסק בדירה המושכרת יכול להלקח בחשבון בעת מכירת הדירה וההשלכות בהתאם במס שבח.   אציין שיש הוצאות בבית המגורים שכן ניתן לדרוש כניכוי. ראה מאמר הוצאות מותרות בניכוי 

ראה גם : עוסק פטור עבודה מהבית

42. האם אזרח זר/ תושב חוץ יכול להרשם כעוסק פטור או כעוסק מורשה?
יש לבחון האם תושב החוץ/אזרח זר רשאי לפתוח עסק בישראל. במידה וסוג אשרת השהייה שלו בישראל, הינה אשרת תייר אז הוא לא יכול להרשם כעוסק פטור או כעוסק מורשה ואין באפשרותו לעבוד בארץ. בהנחה ותושב חוץ/אזרח זר רשאי לעבוד בארץ הסיווג לצורכי ביטוח לאומי תלוי בסוג האישור שבידו. מוסדר בסעיף 2א לחוק הביטוח לאומי.

43. האם חייל יכול לפתוח עסק? האם חייל יכול להרשם כעוסק פטור?
חייל בשירות סדיר יכול להרשם כעוסק פטור או עוסק מורשה במידה ויש לו אישור מרשויות הצבא שהינו רשאי לעבוד. חייל בשירות סדיר יכול לפתוח תיק במס הכנסה לאחר פתיחת התיק במס ערך מוסף במידה וצרף אישור מהצבא אשר מעיד כי הוא רשאי לעבוד.

44. מאיזה גיל ניתן לפתוח עסק? מאיזה גיל ניתן לפתוח תיק ברשות המיסים?


שכיר -לגבי העסקה של בני נוער כשכירים הוראות החוק הינה כך : 
הגיל המינימלי בו מותר להעסיק הוא 15 שנה, כפוף להגבלות מסוימות כאשר ההעסקה הינה במהלך שנת הלימודים. במידה ומדובר על העסקה של בני נוער בזמן חופשה ולא במהלך שנת הלימודים הגיל המינמלי הינו 14 שנה.
כעצמאי -פתיחת עסק לקטין מתחת לגיל 18 ברשות המיסים
ניתן לפתוח תיק עצמאי לקטין מתחת לגיל 18 ברשות המיסים תחת הסכמה של הוריו כלומר על פי חוק חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 סעיף סעיף 4 פעולות של קטין- פעולה משפטית של קטין טעונה הסכמת נציגו; ההסכמה יכולה להינתן מראש או למפרע לפעולה מסויימת או לסוג מסויים של פעולות. יכול נציגו של קטין לבטל הסכמתו לפעולה כל עוד לא נעשתה הפעולה.

45. עוסק פטור ושותפות, האם אפשר לפתוח שותפות כעוסק פטור?
כן , ניתן לעוסק פטור להקים שותפות בצרוף עוסק פטור נוסף. מחזור ההכנסות של השותפות, כלומר סך ההכנסות השנתי לא יעלה על התקרה הקובעת לעוסק פטור.


46. האם עוסק פטור ועוסק מורשה יכולים להיות שותפות? 

לא ניתן לרשום שותפות שהינה עוסק פטור ועוסק מורשה. רישום עוסק פטור ועוסק מורשה בשותפות יביא למצב של רישום משותף. מע"מ יסרב לרשום שותפות של עוסק פטור ועוסק מורשה. היות ועוסק פטור אינו רשאי בקיזוז תשומות בגין הוצאותיו, קיים חשש מצד מע"מ כי עוסקים פטורים יוכלו לקזז תשומות באמצעות איחוד העוסקים.

47. שינוי סיווג מעוסק פטור לעוסק מורשה באמצע השנה, האם יהיה ניתן להתיר ניכוי מס ערך מוסף בגין התרחובת עסקית של עוסק פטור?

סעיף 40א לחוק מעמ מתיר לעסק חדש בהקמה, לנכות מס תשומות ששולם לפני רישמו של החייב כעוסק, גם אם החשבונית אינה ערוכה על שמו ובתנאי שהתשומות נרכשו בשלבי הקמת העסק ושימשו להקמתו. במצב שבו עוסק פטור רשום כעוסק וכעת הפך להיות עוסק מורשה ומבקש הוא לנכות תשומות בעבור הוצאות שהיו לו 
כשהיה עוסק פטור, במקרה זה לא ניתן לנכות תשומות בתקופה שהיתה עוסק פטור.


שירות אישי לעוסק פטור, תוך הקפדה על מיצוי זכויותך, הכוונה וסיוע לעסק בתחילת דרכו, צור קשר רואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנו 073-2549512
יעוץ טלפוני ראשוני- ללא תשלום 


אין לראות במדריך זה כיעוץ מקצועי או מתן חוות דעת אלא הוא מהווה למסירת מידע בלבד.

תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ? אישור עוסק פטור דוח שנתי לעוסק פטור הוצאות מותרות בניכוי המדריך המקיף עוסק פטור המדריך לעוסק הפטור הקמת שותפות במס הכנסה הקמת שותפות במע"מ זכויות עובדים חישוב הצמדה למדד תשומות הבנייה חישובי הצמדה למדד תשומות הבניה להב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל מדד המחירים לצרכן וויקפדיה מדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיה מדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016 מדריך ביטוח לאומי מדריך מס על השכרת דירה מדריך מס על השכרת דירה בישראל מיסוי הכנסות משכר דירה מס דירת מגורים לתושב חוץ מס על השכרת דירה מעוסק פטור לעוסק מורשה משרד רואה חשבון בפתח תקווה עוסק מורשה עסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיה פקודת השותפויות פתיחת עוסק מורשה פתיחת עוסק פטור פתיחת תיק שותפים קרן השתלמות לעצמאי רו"ח בפתח תקווה רואה חשבון רואה חשבון במרכז רואה חשבון בפ"ת רואה חשבון בפתח תקווה רואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנו רואה חשבון לעסקים קטנים ובינוניים רואה חשבון מומלץ בפתח תקווה רואה חשבון פ"ת רואה חשבון פתח תקווה רשות התאגידים-רישום שותפות שותפות- ויקפדיה שותפות מוגבלת -ויקיפדיה שיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017 שירות של תיאום מס

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם