שווי ארוחות עובדים

02.03.2020, טולדנו רואה חשבון :

במידה והמעסיק מעוניין להעניק לעובדיו ארוחות במקום העסק או במסעדות מחוץ למקום העסק, וברצון המעסיק לרשום את הוצאות הארוחות בספריו, עליו למסות את העובד.

סעיף 2 (2) לפקודת מס הכנסה קובע כי הכנסת עבודה הינה שכר עבודה וכן כל טובת הנאה שניתן לעובד ממעבידו. ההגיון מאחורי הוראה זו, הינו שהעובד נהנה מהטבת המעסיק המעניק לו ארוחות במקום העבודה ולכן גוברת טובת העובד על טובת המעביד ומס הכנסה רואה בזה הכנסה של העובד אשר יש למסות את העובד ולנכות מס בגינה.

מה שווי הטבת המס של ארוחות הניתנות לעובד מהמעסיק?

שווי ההטבה לעובד ירשם בשכר של העובד על פי שווי הארוחה למעסיק או על פי שווי שוק כגבוה מבינהם.

היבטי מע"מ בשווי ארוחות לעובדים:

ישנם 2 אפשרויות:

1. לחייב את המעסיק במע"מ בגין ארוחות העובדים ומנגד לאפשר לו קיזוז מע"מ בחשבוניות ארוחות העובדים.

2. להמנע מקיזוז תשומות מע"מ בגין הארוחות וכך הארוחה לא תחשב כעסקה חייבת לצורכי מס ערך מוסף.

ביטוח לאומי בגין ארוחות עובדים:

כפי ששווי הארוחה נזקפת לעובד בשכר וממנה מנוכה מס הכנסה לעובד כך משלם העובד ביטוח לאומי בגין שווי הארוחה שהוענקה לו.

תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ?אישור עוסק מורשהאישור עוסק פטורדוח שנתי לעוסק פטורהוצאות מותרות בניכויהמדריך המקיף עוסק פטורהמדריך לעוסק הפטורהנהלת חשבונות לרופאיםהצהרת הוןזכויות עובדיםטלפון פקיד שומה טבריהטלפון פקיד שומה ת"אטפסים לעוסק פטורלהב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראלמדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיהמדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016מדריך ביטוח לאומימדריך מס על השכרת דירהמדריך מס על השכרת דירה בישראלמס על השכרת דירהמעוסק פטור לעוסק מורשהמשרד רואה חשבון בפתח תקווהסגירת תיק מס הכנסהסגירת תיק מע"מעוסק זעירעוסק מורשהעוסק פטורעוסק פטור- ויקיפדיהעוסק פטור מע"מעסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיהפקודת השותפויותפתיחת עוסק מורשהפתיחת עוסק פטורפתיחת תיק שותפיםקרן השתלמות לעצמאירואה חשבוןרואה חשבון בפ"תרואה חשבון בפתח תקווהרואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנורואה חשבון לעסקים קטנים ובינונייםרואה חשבון מומלץ בפתח תקווהרואה חשבון פ"תרואה חשבון פתח תקווהרופא ויקפדיהשיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם