שיעורי הביטוח הלאומי לעצמאים לשנת 2017

החל משנת 2017 השתנו שיעורי הביטוח הלאומי לעצמאים:, שיעורי הביטוח הלאומי לעצמאים לשנת 2017 ירדו כפי שיתואר בטבלה הבאה

להלן שיעורי הביטוח הלאומי לעצמאים לשנת 2017:

מחלק ההכנסה שעד 60%
משכר ממוצע במשק,
כלומר 5,678 ש"ח
מחלק ההכנסה שמעל 60% משכר ממוצע במשק ועד תקרת הכנסה מרבית החייבת בביטוח לאומי, 43,240 ש"ח לחודש
ביטוח לאומי 2.87% 12.83%
ביטוח בריאות 3.1% 5%
סה"כ5.97% 17.83%

* שכר ממוצע במשק הינו בסך של 9,463 ש"ח לחודש נכון ל01.01.2016

שיעורי ביטוח לאומי לעצמאים לפני השינוי, כלומר בשנת 2016.

מחלק ההכנסה שעד 60% משכר ממוצע במשק,
כלומר 5,678 ש"ח
מחלק ההכנסה שמעל 60% משכר ממוצע במשק ועד תקרת הכנסה מרבית החייבת בביטוח לאומי, 43,240 ש"ח לחודש
ביטוח לאומי 6.72% 11.23%
ביטוח בריאות 3.1% 5%
סה"כ9.82% 16.23%

למעשה שיעורי ביטוח בריאות לא השתנו כלל בשנת 2017 והשינוי הגדול הינו בשיעורי ביטוח לאומי בגין הכנסה שעד 60% משכר ממוצע במשק, כך ששיעור הביטוח הלאומי עד הכנסה זו ירד ב3.85%.

בגין הכנסה שמעל 60% משכר ממוצע במשק ועד תקרת הכנסה מרבית בביטוח לאומי – שיעור הביטוח לאומי בגין מדרגה זו עלה ב1.6%.

שיעורי ביטוח לאומי לשכירים לשנת 2016:

מחלק השכר שעד 60% משכר ממוצע במשק,
כלומר 5,678 ש"ח
מחלק השכר שמעל 60% משכר ממוצע במשק ועד תקרת הכנסה מרבית החייבת בביטוח לאומי, 43,240 ש"ח לחודש
מעסיק עובד סה"כמעסיק עובדסה"כ
ביטוח לאומי 3.45%0.4%3.85%7%7.5%14.5%
ביטוח בריאות3.1%3.1%5%5%
סה"כ3.45%3.5%6.95%7%12.5%19.5%

ניתן לראות מכל הטבלאות הנ"ל כי תוקן שיעורי הביטוח הלאומי בגין הכנסה שעד 60% משכר ממוצע במשק, כך שכעת עצמאים משלמים בשנת 2017 שיעורי ביטוח לאומי זהים לשכירים! זהו תיקון היסטורי בשיעורי הביטוח הלאומי.

תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ?אישור עוסק מורשהאישור עוסק פטורדוח שנתי לעוסק פטורהוצאות מותרות בניכויהמדריך המקיף עוסק פטורהמדריך לעוסק הפטורהנהלת חשבונות לרופאיםהצהרת הוןזכויות עובדיםטלפון פקיד שומה טבריהטלפון פקיד שומה ת"אטפסים לעוסק פטורלהב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראלמדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיהמדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016מדריך ביטוח לאומימדריך מס על השכרת דירהמדריך מס על השכרת דירה בישראלמס על השכרת דירהמעוסק פטור לעוסק מורשהמשרד רואה חשבון בפתח תקווהסגירת תיק מס הכנסהסגירת תיק מע"מעוסק זעירעוסק מורשהעוסק פטורעוסק פטור- ויקיפדיהעוסק פטור מע"מעסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיהפקודת השותפויותפתיחת עוסק מורשהפתיחת עוסק פטורפתיחת תיק שותפיםקרן השתלמות לעצמאירואה חשבוןרואה חשבון בפ"תרואה חשבון בפתח תקווהרואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנורואה חשבון לעסקים קטנים ובינונייםרואה חשבון מומלץ בפתח תקווהרואה חשבון פ"תרואה חשבון פתח תקווהרופא ויקפדיהשיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם