שכר דירה ביטוח לאומי ומע"מ

 

שכר דירה ביטוח לאומי 

על פי חוק הביטוח הלאומי סעיף 350(א)(7) נקבע כי הכנסות משכר דירה למגורים במסלול פטור או במסלול מס של 10% או מסלול מס 15% חו"ל  – פטורות מתשלום דמי ביטוח.

למרות שההכנסות משכר דירה למגורים חייבות במס על ההכנסה הם אינן חייבות בתשלום ביטוח לאומי. בחוזר כללי 219/04, חוזר ביטוח/ 1314 החל מ-01/01/2004 ואילך הכנסות שמקורן מהשכרת דירת מגורים בישראל פטורות מדמי ביטוח. יודגש כי הפטור מדמי הביטוח חל על על כלל ההכנסות שמקורן מדמי שכירות ממגורים וללא כל תקרה שהיא. במצבים בהם פונה מבוטח וטוען, כי ההכנסות בהן חויב מקורן, חלקן או כולן, נובע מהכנסות מהשכרת דירת מגורים, יתבקש להוכיח זאת, ובהתאם יופחתו אותן הכנסות מהשומה. להוכחה כי מדובר בהכנסה שמקורה מדמי שכירות למגורים ישמש העתק מדו"ח שהוגש לפקיד השומה האמור אינו חל על השכרה של דירת מגורים לצורך עסקי.

הערה: 
נכס למגורים בחו"ל או נכס עסקי בחו"ל חייב בשיעור מס בישראל של 15% אך בשני המצבים לא יחויב בתשלום דמי ביטוח לאומי.
הכנסות מהשכרת דירת מגורים לעסק חייבות בדמי ביטוח לאומי. הכנסות שכירות של שטח מסחרי חייבות מע"מ וחייבות בתשלום ביטוח לאומי. 

שכר דירה מע"מ 


השכרת דירה למגורים בישראל פטורה מחיוב במע"מ על פי סעיף 31(1) לחוק מס ערך מוסף התשל"ו-1976 – המעניק פטור לעסקה שהיא השכרת נכס 
למגורים לתקופה שאינה עולה על 25 שנים. 

מהסעיף הנ"ל ניתן ללמוד שהחיוב במס של המשכיר  יהיה תלוי במעשיו של השוכר –
במידה והשוכר ישתמש במושכר למגורים, אזי העסקה תהיה פטורה ממס. אם השוכר מפר את ההסכם ועושה שימוש חורג בנכס כגון שימוש לעסק, אזי יהיה חיוב במס.

לצורך סיוע בדיווח על הכנסות מדירה למגורים צור קשר עם רואה חשבון בפתח תקווה  י.טולדנו 073-2549512

  

פטור על הכנסות משכר דירה , האם צריך לשלם מס על השכרת דירה?
מדריך מס על השכרת דירה אין לראות במדריך זה כיעוץ מקצועי או מתן חוות דעת אלא הוא מהווה למסירת מידע בלבד.

תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ? אישור עוסק פטור דוח שנתי לעוסק פטור הוצאות מותרות בניכוי המדריך המקיף עוסק פטור המדריך לעוסק הפטור הקמת שותפות במס הכנסה הקמת שותפות במע"מ זכויות עובדים חישוב הצמדה למדד תשומות הבנייה חישובי הצמדה למדד תשומות הבניה להב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל מדד המחירים לצרכן וויקפדיה מדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיה מדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016 מדריך ביטוח לאומי מדריך מס על השכרת דירה מדריך מס על השכרת דירה בישראל מיסוי הכנסות משכר דירה מס דירת מגורים לתושב חוץ מס על השכרת דירה מעוסק פטור לעוסק מורשה משרד רואה חשבון בפתח תקווה עוסק מורשה עסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיה פקודת השותפויות פתיחת עוסק מורשה פתיחת עוסק פטור פתיחת תיק שותפים קרן השתלמות לעצמאי רו"ח בפתח תקווה רואה חשבון רואה חשבון במרכז רואה חשבון בפ"ת רואה חשבון בפתח תקווה רואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנו רואה חשבון לעסקים קטנים ובינוניים רואה חשבון מומלץ בפתח תקווה רואה חשבון פ"ת רואה חשבון פתח תקווה רשות התאגידים-רישום שותפות שותפות- ויקפדיה שותפות מוגבלת -ויקיפדיה שיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017 שירות של תיאום מס

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם