FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

מה זה ניכוי מס במקור?

סעיף 164 לפקודת מס הכנסה קובע את חובת הניכוי מס במקור.

כאשר נרשמים כעצמאים במס הכנסה, רשות המיסים אינה מכירה אתכם ואינה יודעת האם תשלמו לה את חבות המס בסוף השנה.

 מס הכנסה רוצה להבטיח את עצמו שתשלמו לו מס בעבור ההכנסה שלכם. 

לכן הוא קובע מבעוד מועד שמי שהולך לשלם לכם בעבור השירות שנתתם לו, יהיה מחוייב  לנכות את המס שנזקף לחובתכם. 

בעצם ניכוי מס במקור מהווה מקדמת מס על חשבון המס הסופי של הנישום.

ישנם גופים גדולים שמחויבים בניכוי מס במקור ויש חובת ניכוי מס במקור לפי אופי התשלום. 

לדוגמה : כאשר מדובר בתשלום שכירות יש חובת ניכוי מס לכל הנישומים ללא קשר להיקף המחזור שלהם. 

קרא עוד : ניכוי בתשלום דמי שכירותמה קורה ולא נוכה מס במקור- בתשלום למרות שהיית מחוייב ?

פקיד שומה יכול שלא להתיר את ההוצאה ולטעון שהיה חובה לנכות מס.
פתחת עסק ברשות המיסים וכעת הלקוח שלך רוצה לשלם לך, אבל הוא טוען שהוא מחוייב לנכות לך מס 

מקסימלי, מה עושים ?
 

במידה ואין לך אישור על ניכוי מס במקור המנכה יהיה חייב לנכות לך את שיעור המס המקסימלי אחרת לא יכירו לו בהוצאה.

אפשרות נוסספת היא שהמשלם ינכה לך את המס המקסימלי ויתן לך אישור על הניכוי ובסוף השנה תדרוש את תשלום המס  מרשות 

המיסים.

איך משיגים אישור ניכוי מס במקור?

ניתן לבקש פטור מניכוי מס במקור, ניתן להקטין את אחוז ניכוי המס במקור וכ...

טופס בקשה לניכוי מס במקור.
כמה לנכות מס כאשר אין ניכוי מס במקור?

יש לנכות את המס המקסימלי בהתאם לשירות שניתן.

לדוגמה

שיעור הניכוי המקסימלי בעבור שירותים ונכסים הינו בסך של 30%

שיעור הניכוי המקסימלי בעבור תוצרת חקלאית הינו בסך של 15%

שיעור הניכוי המקסימלי בעבור עמלת ביטוח הינו בסך של 40%

שיעור הניכוי המקסימלי בעבור סוגי שכר מסוימים הינו בסך של 45%

שיעור הניכוי המקסימלי בעבור ריבית ושוק ההון -על פי התקנות 

ממולץ להתיעץ עם איש מקצוע, כדי לקבל הסבר מפורט יותר בנושא.


יניב טולדנו רואה חשבון, הדרך שלך לעסקים- 054-801-8226

תגיות :   עוסק פטור ניכוי מס במקור, >המדריך לעוסק הפטור> רואה חשבון בפתח תקווה 
אין לראות במדריך זה כיעוץ מקצועי או מתן חוות דעת אלא הוא מהווה למסירת מידע בלבד. 

עוסק פטור ניכוי מס במקור