FacebookGoogle+TwitterYoutubeLinkedinPinterestBlogger

יניב טולדנו רואי חשבון -  (C.P.A (ISR

רחוב מוטה גור 9, פתח תקווה  (ליד הקניון הגדול)   

טלפון במשרד: 073-254-9512

עוסק פטור תיאום מס

מהו תיאום מס?

במידה ואתם עובדים אצל שני מעסיקים או יותר תצטרכו לבצע תיאום מס. 

אם לא תבצעו תיאום מס ינכו לכם את המס המקסימלי. 

תיאום המס מגדיר למעסיק המשני כמה מס לנכות לכם בתלוש השכר בהתאם למסמכי תיאום המס אשר אתם מפיקים באינטרנט או

בפקיד השומה.האם עוסק פטור צריך לבצע תיאום מס?

עוסק פטור אשר נרשם ברשות המיסים אינו צריך לבצע תיאום מס בגין הכנסתו מהעסק היות והוא מגיש דוח שנתי כל שנה על הכנסותיו.

כך שבדוח השנתי מתבצע חישוב המס הסופי.

במידה ואתה גם עוסק פטור וגם עובד אצל מעסיק אחד לא תצטרך לבצע תיאום מס.

במידה ואתה גם עוסק פטור וגם עובד אצל שני מעסיקים תצטרך לבצע תיאום מס.

איך מוציאים אישור תיאום מס מרשות המיסים?

על מנת להוציא אישור תיאום מס מרשות המיסים יש להגיע פיסית לפקיד השומה או להפיק אישור תיאום מס מהאינטרנט.

לאחר תהליך זיהוי קצר באינטרנט והצהרה במערכת על מקורות ההכנסה שלכם כולל רישום תיק ניכוים של כל אחד מהמעסיקים תוכלו

להפיק אישור על תיאום מס ולתת אותו למעסיק המשני.

רשמתי בטופס ה101 שיש לי הכנסה מעסק ומבקשים ממני לבצע תיאום מס, מה עושים?יש אפשרות להסביר למנהלת החשבונות שמדובר בהכנסה מעסק והנך משלם מקדמות מס בעסקך ולכן אינך צריך בתיאום מס.

מנסיוני נוצר וויכוח ודרישה להביא תיאום מס.

אפשרות שניה פשוט לבקש  למלא את  טופס ה101 מחדש ופשוט לא לכתוב על הכנסה מעסק.

הסיבה לכך נעוצה בעובדה שהנך מגיש דוח שנתי בסוף השנה וכן הנך יכול לשלם מקדמות מס על חשבון המס בתיק העצמאי שלך.

תגיות: רואה חשבון טוב בפתח תקווה, תיאום מס לעוסק פטור