ביקורת דוחות כספים חברות

ביקורת חברות ועריכת דוחות כספים :

ביצוע ביקורת דוחות כספים של חברות פרטיות לפי תקני ביקורת מקובלים בישראל לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון התשל"ג 1973.

תהליך הביקורת מבוצע  תוך תכנון על מנת להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספים הצגה מוטעית מהותית. הביקורת

כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספים.

הביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה.

הדוחות הכספים עוברים הגהה יסודית על ידי רואה חשבון נוסף במשרד וזה טרם הדוח מוגש לאישור הנהלת החברה.

אנו מספקים שירות מקיף של ראיית חשבון לחברות קטנות, אשר כולל הנהלת חשבונות, עריכת דוחות  כספים וביקורת הדוחות הכספיים.

תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ? אישור עוסק פטור דוח שנתי לעוסק פטור הוצאות מותרות בניכוי המדריך המקיף עוסק פטור המדריך לעוסק הפטור הקמת שותפות במס הכנסה הקמת שותפות במע"מ זכויות עובדים חישוב הצמדה למדד תשומות הבנייה חישובי הצמדה למדד תשומות הבניה להב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל מדד המחירים לצרכן וויקפדיה מדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיה מדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016 מדריך ביטוח לאומי מדריך מס על השכרת דירה מדריך מס על השכרת דירה בישראל מיסוי הכנסות משכר דירה מס דירת מגורים לתושב חוץ מס על השכרת דירה מעוסק פטור לעוסק מורשה משרד רואה חשבון בפתח תקווה עוסק מורשה עסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיה פקודת השותפויות פתיחת עוסק מורשה פתיחת עוסק פטור פתיחת תיק שותפים קרן השתלמות לעצמאי רו"ח בפתח תקווה רואה חשבון רואה חשבון במרכז רואה חשבון בפ"ת רואה חשבון בפתח תקווה רואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנו רואה חשבון לעסקים קטנים ובינוניים רואה חשבון מומלץ בפתח תקווה רואה חשבון פ"ת רואה חשבון פתח תקווה רשות התאגידים-רישום שותפות שותפות- ויקפדיה שותפות מוגבלת -ויקיפדיה שיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017 שירות של תיאום מס

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם