ביקורת דוחות כספים חברות

ביקורת חברות ועריכת דוחות כספים :

ביצוע ביקורת דוחות כספים של חברות פרטיות לפי תקני ביקורת מקובלים בישראל לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון התשל"ג 1973.

תהליך הביקורת מבוצע תוך תכנון על מנת להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספים הצגה מוטעית מהותית. הביקורת

כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספים.

הביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה.

הדוחות הכספים עוברים הגהה יסודית על ידי רואה חשבון נוסף במשרד וזה טרם הדוח מוגש לאישור הנהלת החברה.

אנו מספקים שירות מקיף של ראיית חשבון לחברות קטנות, אשר כולל הנהלת חשבונות, עריכת דוחות כספים וביקורת הדוחות הכספיים.

תגיות
אישור עוסק פטור אישור רואה חשבון גם עוסק פטור וגם עוסק מורשה דוח שנתי לעוסק פטור המדריך המקיף עוסק פטור המדריך לעוסק הפטור השכרת דירה לחברה השכרת דירה לשגרירות זכויות עובדים חישובי הצמדה של תשלומי מזונות חתום על ידי רואה חשבון טלפון פקיד שומה ת"א טפסים לעוסק פטור מדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיה מדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016 מדריך ביטוח לאומי מדריך מס על השכרת דירה מדריך מס על השכרת דירה בישראל מהם התנאים למתן פטור ממס על הכנסה משכר דירה למגורים בישראל מס דירת מגורים לתושב חוץ מס על השכרת דירה מע"מ השכרת דירה לשגרירות מע"מ מעל תקרת עוסק פטור מע"מ על השכרת דירה לחברה מעוסק פטור לעוסק מורשה משרד רואה חשבון בפ"ת משרד רואה חשבון בפתח תקווה סגירת תיק מס הכנסה סגירת תיק מע"מ עוסק זעיר עוסק מורשה עוסק פטור אישור ניהול ספרים עוסק פטור הצהרת הון עוסק פטור שאלות ותשובות פתיחת עוסק מורשה פתיחת עוסק פטור קרן השתלמות לעצמאי רואה חשבון רואה חשבון בפ"ת רואה חשבון בפתח תקווה רואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנו רואה חשבון מומלץ בפתח תקווה רואה חשבון פ"ת רואה חשבון פתח תקווה שיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017 שירותי הנהלת חשבונות

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם