ביקורת דוחות כספים חברות

ביקורת חברות ועריכת דוחות כספים :

ביצוע ביקורת דוחות כספים של חברות פרטיות לפי תקני ביקורת מקובלים בישראל לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון התשל"ג 1973.

תהליך הביקורת מבוצע תוך תכנון על מנת להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספים הצגה מוטעית מהותית. הביקורת

כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספים.

הביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה.

הדוחות הכספים עוברים הגהה יסודית על ידי רואה חשבון נוסף במשרד וזה טרם הדוח מוגש לאישור הנהלת החברה.

אנו מספקים שירות מקיף של ראיית חשבון לחברות קטנות, אשר כולל הנהלת חשבונות, עריכת דוחות כספים וביקורת הדוחות הכספיים.

תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ?אישור עוסק מורשהאישור עוסק פטורדוח שנתי לעוסק פטורהוצאות מותרות בניכויהמדריך המקיף עוסק פטורהמדריך לעוסק הפטורהנהלת חשבונות לרופאיםהצהרת הוןזכויות עובדיםטלפון פקיד שומה טבריהטלפון פקיד שומה ת"אטפסים לעוסק פטורלהב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראלמדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיהמדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016מדריך ביטוח לאומימדריך מס על השכרת דירהמדריך מס על השכרת דירה בישראלמס על השכרת דירהמעוסק פטור לעוסק מורשהמשרד רואה חשבון בפתח תקווהסגירת תיק מס הכנסהסגירת תיק מע"מעוסק זעירעוסק מורשהעוסק פטורעוסק פטור- ויקיפדיהעוסק פטור מע"מעסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיהפקודת השותפויותפתיחת עוסק מורשהפתיחת עוסק פטורפתיחת תיק שותפיםקרן השתלמות לעצמאירואה חשבוןרואה חשבון בפ"תרואה חשבון בפתח תקווהרואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנורואה חשבון לעסקים קטנים ובינונייםרואה חשבון מומלץ בפתח תקווהרואה חשבון פ"תרואה חשבון פתח תקווהרופא ויקפדיהשיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב google
שיתוף ב whatsapp