חישוב דמי מזונות

מזונות הגדרה : זהו תשלום שחל במשפחה בה בני הזוג נפרדו.
במסגרת הסכם הגירושין חייב אחד מבני הזוג בדרך כלל הגבר בהשתתפות בכלכלתם של הילדים שאצל בן הזוג האחר ולעיתים גם בהשתתפות כלכלת בן הזוג האחר.

משרדנו מספק שירות של חישוב מזונות.
חישוב דמי מזונות לצורך הגשה לבית משפט, הצמדה של התשלומים למדד הבסיס על פי ההסכם. חישוב דמי מזונות מתבצע בשימוש בתוכנה מעודכנת שמתמחה בהצמדת תשלומים למדד ומתן פלט של תוצאה מדויקת.

מזונות לפי הצמדה למדד, איך מחשבים? חישוב מזונות צמוד למדד

לדוגמה: בהסכם גירושין נקבע כי דמי המזונות יוצמדו למדד המחירים לצרכן והעדכון יתבצע כל 3 חודשים כאשר מדד ינואר הוא מדד הבסיס.

אנו נבצע חישוב בהתאם לנתונים שתמסרו לנו, בהתאם לנוסח ההסכם נציג את התוצאה המהימנה ביותר.

איך מבוצע חישוב הצמדה למדד, מזונות?

חישוב הצמדה של תשלומי המזונות מצריך ידע ושימוש בנתוני המדד הרלוונטיים מומלץ לקבל סיוע מקצועי מרואה חשבון.

כל החישובים המורכבים יהיו חתומים על ידי רואה חשבון.

חישוב מזונות היוון סדרת תשלומי מזונות לערך נוכחי- מחשבון היוון מזונות

בהסכם הגירושין הביאו הצדדים בחשבון הקדמת התשלום מראש לתקופה של X שנים.
במקרה זה יש להוון את את תשלומי המזונות החודשים לערך נוכחי במונחים של היום לפי ריבית שנקבעה בהסכם הגירושים.

חישוב מזונות היוון

כמה צריך לעלות חישוב דמי מזונות אצל רואה חשבון ?

שירות של חישוב תשלום מזונות ניתן בכל הארץ וניתן לשלם בכרטיס אשראי, שיקים או מזומן

י.טולדנו רואה חשבון 054-8018226

קרא עוד על:זיכוי ממס למי שמשלם מזונות – פקודת מס הכנסה מעניקה זיכוי ממס למי שמשלם מזונות בהתאם לסעיף 40(ב) לפקודה.

תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ?אישור עוסק מורשהאישור עוסק פטורדוח שנתי לעוסק פטורהוצאות מותרות בניכויהמדריך המקיף עוסק פטורהמדריך לעוסק הפטורהנהלת חשבונות לרופאיםהצהרת הוןזכויות עובדיםטלפון פקיד שומה טבריהטלפון פקיד שומה ת"אטפסים לעוסק פטורלהב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראלמדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיהמדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016מדריך ביטוח לאומימדריך מס על השכרת דירהמדריך מס על השכרת דירה בישראלמס על השכרת דירהמעוסק פטור לעוסק מורשהמשרד רואה חשבון בפתח תקווהסגירת תיק מס הכנסהסגירת תיק מע"מעוסק זעירעוסק מורשהעוסק פטורעוסק פטור- ויקיפדיהעוסק פטור מע"מעסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיהפקודת השותפויותפתיחת עוסק מורשהפתיחת עוסק פטורפתיחת תיק שותפיםקרן השתלמות לעצמאירואה חשבוןרואה חשבון בפ"תרואה חשבון בפתח תקווהרואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנורואה חשבון לעסקים קטנים ובינונייםרואה חשבון מומלץ בפתח תקווהרואה חשבון פ"תרואה חשבון פתח תקווהרופא ויקפדיהשיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב google
שיתוף ב whatsapp