חישוב הצמדה למדד תשומות הבנייה

מדד תשומות הבנייה-הגדרה

מדד זה מתיחס לבניית בתי מגורים ומודד את מחירי הבנייה של הקבלנים. המדידה מודדת את התנודות החלות במחירים של חומרים, מוצרים ושירותים המשמשים לבניית בתי מגורים. השינויים במחירים של הסעיפים השונים במדד, נאמדים על ידי השינוי במחירי המדגם של חומרים ושירותים שונים, הנמכרים לאוכלוסיית הקבלנים הראשיים וקבלני המשנה בענף. המחירים מתקבלים ממדגם של ספקים וסיטונאים, יבואנים ומפעלים שונים.


מתי מתפרסם מדד תשומות הבנייה?

מדד תשומות הבנייה מתפרסם ב-15 בחודש -על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומתייחס לחודש הקודם.
מדד תשומות הבנייה מתפרסם יחד עם מדד המחירים לצרכן.
ניתן לחשב את אחוזי השינוי של המדד בין תקופות שונות ואת ערכו הצמוד של סכומי כסף בתאריכים מסוימים.

להזכירך, המדד המתפרסם ב-15 בחודש מתייחס לחודש הקודם.
לדוגמה: חישוב הצמדה, המתייחס לתאריכים שבין ה-16 בפברואר וה-15 במרץ נעשה על פי מדד חודש ינואר, שפורסם ב15 לפברוא
ר.


הערה :

חישוב אחוזי השינוי וההצמדות מבוצע לעיתים על ידי שימוש במדדים על בסיסים שונים המותאמים לאותו בסיס על ידי שימוש במקדמי קשר


מקדמי קשר– אחת לכמה שנים מבצעת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עדכון של סלי המדדים, ומפרסמת את מדדי המחירים על בסיס חדש המתחיל מ100 נקודות. על מנת להשוות בין תקופות שהמדדים שלהם חושבו על בסיסים שונים, יש לקשר תחילה את המדדים ולהביאם לתקופת בסיס אחידה.

מחשבון הצמדה למדד תשומות הבנייה.

משרדנו מבצע שירות של חישובי הצמדה למדד תשומות הבנייה בעבור רוכשי דירות וקבלנים אשר נדרשים להצמיד את תשלומי הבנייה למדד תשומות הבנייה, החישוב נערך ונחתם על ידי רואה חשבון.

חישובי הצמדה למדד תשומות הבנייה מתבצע על ידי תוכנה יעודית אשר מותאמת לביצוע חישובים מורכבים ומדויקים, כך שמתקבלת תוצאה מדוייקת ומתן פלט חתום על ידי רואה חשבון.

הערה: יש להבחין בין מדד מחירי תשומה בבניה למגורים לבין מדד מחירי תשומה בבניה למבני מסחר ומשרדים
תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ?אישור עוסק מורשהאישור עוסק פטורדוח שנתי לעוסק פטורהוצאות מותרות בניכויהמדריך המקיף עוסק פטורהמדריך לעוסק הפטורהנהלת חשבונות לרופאיםהצהרת הוןזכויות עובדיםטלפון פקיד שומה טבריהטלפון פקיד שומה ת"אטפסים לעוסק פטורלהב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראלמדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיהמדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016מדריך ביטוח לאומימדריך מס על השכרת דירהמדריך מס על השכרת דירה בישראלמס על השכרת דירהמעוסק פטור לעוסק מורשהמשרד רואה חשבון בפתח תקווהסגירת תיק מס הכנסהסגירת תיק מע"מעוסק זעירעוסק מורשהעוסק פטורעוסק פטור- ויקיפדיהעוסק פטור מע"מעסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיהפקודת השותפויותפתיחת עוסק מורשהפתיחת עוסק פטורפתיחת תיק שותפיםקרן השתלמות לעצמאירואה חשבוןרואה חשבון בפ"תרואה חשבון בפתח תקווהרואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנורואה חשבון לעסקים קטנים ובינונייםרואה חשבון מומלץ בפתח תקווהרואה חשבון פ"תרואה חשבון פתח תקווהרופא ויקפדיהשיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב google
שיתוף ב whatsapp